Spaningar i nuet

Lämna en kommentar

….alla dessa enkla själar släpps nu lösa på en gång i veckan på den sjunde dagen efter Guds bud. På denna dag irrar de planlöst omkring i skapelsen liksom hade de förlorat någonting men inte visste var de skulle söka det.

(Willy Kyrklund, Solange)

——

Narkolepsin fortsätter att drabba unga människor ännu så här långt efter den utförda vaccinationen. 350 barn i Sverige är nu drabbade av den till synes helt obotbara sjukdomen. Hur många fler kommer att drabbas och vem är ansvarig för detta stora misslyckande?

——

De finansiella resurserna som kunde ha lagts till arbetet med att bygga framtiden, har redan tagits i anspråk av det förflutna. Den ekonomiska säden, som behövdes för att plantera nästa års skörd, har redan ätits upp. Detta är dagens finansiella situation i ett nötskal.

——

Den stora ökningen av statsskulden som vi sett under de senaste 20-30 åren i västvärlden, visar på ett kontraktsbrott mellan den nuvarande generationen och kommande generationer. Dessa skulder kommer att utgöra en stor belastning för framtiden. Redan nu påverkar skuldbördan den avmattning i ekonomin som nu sker och lägger band på den ekonomiska dynamiken. De västerländska välfärdsstaterna  får det allt svårare att finansiera det strukturella budgetunderskotten. Underskotten tenderar att bli så stora att en växande ekonomi inte förslår för att bemästra situationen. Det kommer att uppstå stora problem för välfärdsländerna att upprätthålla sin välfärd på nuvarande nivå. (Niall Ferguson)

——-

Kapitalismen är en stark motor som kan generera stora rikedomar, men lämnad för sig själv kommer den att producera en ojämlikhet så extrem att den till slut kommer att bli självförstörande. En stark socialdemokrati kan vara det skyddsnät som tämjer kapitalismens vildaste ytterligheter. (Tony Judt)

——

Janne Josefssons största misslyckande: Av 39 mut-tips inom den lokala förvaltningen i Göteborg nådde inget så långt som till åklagare. Utredningarna lades ner efter brist på bevis. Tystnaden var kompakt. Vilket inte alls betyder att mutkulturen i Göteborg är en skröna.

——

De nya lånen som EU beviljade Grekland för några dagar sedan, kommer inte det grekiska folket till del utan går oavkortat till bankerna som likvid för den grekiska statens förfallna lån. För den grekiska befolkningen innebär inte dessa lån någon lindring, om nu någon hade trott det.

——

I ”Social Politik” 3/ 2012, intervjuas Marta Szchbehely, professor i socialt arbete. Hon säger att åldringsvård måste få kosta. ”Inte pratar vi om barnomsorgen som en kostnad, den är självklar för oss. Jag menar att vi måste tala om äldreomsorgen på samma sätt. Vi ser barnomsorgen som en förutsättning för att föräldrar ska kunna arbeta. Äldreomsorgen är en förutsättning för att vuxna barn ska kunna arbeta fullt ut.” Men inte ens Marta Szchbehely kommer på att säga att äldreomsorgen ska kosta för att äldre ska ha det bra, punkt. Människovärdet ligger fortfarande i den ekonomiska nyttan. (Carl Erland Andersson i G-P)

——

”Det är min klass, den rika klassen, som för krig och det är vi som håller på att vinna.” (Warren Buffet, amerikansk miljardär)

”Du arbetar och kommer att förbli fattig. Du varken flyter eller sjunker, du trampar bara vatten.” (Kristian Lundberg, författare)

Annonser

Bredvidläsning

Lämna en kommentar

Socialism för de rika: förlusterna ta av skattebetalarna och vinsterna tillfaller kapitalägarna – bankirerna.

——

En tillväxtekonomi kräver att konsumismen blir en livsstil. Har konsumismen gjort människan lyckligare? Eller som Ulf Lundell sjunger:”Är vi lyckliga nu?”

Härom kvällen tillfrågades Nordeas chefsekonom Annika Winst i tv om hon kunde förklara hur pengar skapas i dagens samhälle. Hon kunde inte ge något svar. Antingen visste hon inte eller så ville hon inte säga det. Vilketdera så är det verkligen illa.

—–

Eftersom alla människor och datorer på vår planet mer och mer blir anknutna till varandra, kan man tänka sig att alla människor och datorer på planeten kommer att utgöra en sorts global hjärna. Eller en form av global intelligens. Bra eller skrämmande?

——

För att må bättre måste du lära dig att säga nej och åter nej!

——

Idag upplever vi allt oftare att ungdomar ägnar betydligt mer uppmärksamhet åt sina allt mer sofistikerade mobiler än åt sina kamrater. Detta har skett utan någon egentligen märkt det. Ett paradigmskifte har skett tyst och omärkligt. Vad blir de långsiktiga konsekvenserna av detta?

——

Normalt sett har samhällen en elit som försöker hålla sig kvar vid makten. Det gör den inte bara genom att kontrollera produktionsmedlen, som i den marxistiska teorin, utan också genom att kontrollera vår kognitiva karta, vårt sätt att tänka. Därför hatar idag eliten internet där nya idéer och kunskap sprids snabbt utan att de gamla medierna kan filtrera informationen genom sina ideologiska filter.

——

Vetenskapens främsta uppgift är att komma åt okunnigheten. Forskarna ska inte koncentrera krafterna på det de vet, utan snarare på vad de inte vet. Verklig vetenskap är en ständigt pågående revidering och börjar alltid i okunnighet.

——

Henning Mankell skriver i G-P om demokratins kris i ett samhälle där rättssystemet sviktar.”Alla som är det minsta insatta i hur det svenska samhället är uppbyggt vet att om inte rättssystemet fungerar så fungerar inte heller demokratin. Börjar medborgarna att tvivla på rättssäkerheten och polisens förmåga att beivra brott, liksom domstolarnas förmåga att fälla dem som begår brott, är det ett hot mot demokratins kanske viktigaste fundament: den blinda gudinnan som balanserar rättens vågskålar. (….) Lyssnar man på hur folk talar med varandra om polisarbete och domstolars hantering av olika brott, märker man snart en dov oro och en ökande ilska. Man litar inte. Man tror inte polisen bryr sig. Eller domstolarna. Men det är grundläggande för rättsstaten att man verkligen hittar årorna och den som stulit dem och kan ge årorna tillbaka till mannen som skulle ut med ekan för att fiska. Om vi hamnar i ett läge – och vi är tyvärr på väg – där det svenska folkets tilltro till rättsstatens stabilitet kryper ner mot nollstrecket, har vi satt ett pris på demokratin. Då kommer alltfler människor att börja fundera i skarpa termer på att bilda medborgargarden eller att beväpna sig. Jag ser att allt fler människor sätter upp gallergrindar för sina dörrar. Larm sitter snart i varje hus. Det är faktiskt så: vi kan inte sätta ett pris på demokratin. Demokratin kan helt enkelt inte betraktas på annat sätt än som något oskattbart! Demokratins yttersta värn måste alltid vara ett fungerande rättssamhälle. Ingenting annat.”

 

Oavhängiga notiser

Lämna en kommentar

Huset

Här finns bonnastället

jag lämnar det inte förrän man bär ut mig

egentligen har jag det med mig överallt

det fanns innan det byggdes

det står kvar sedan det rasat ihop

här finns allt vi behöver

härifrån och hit var det lång väg

det flyger inte bort som gulsparven

men har en koltrast i järneken vid trappan

i blåsten om natten stönar bjälkarna i taket

som en gammal småbrukare

han bodde här och stretade med hundrakilosäckar

packade med säd på ryggen uppför vindstrappan

Huset har sin historia där det står

vid regnbågens fot

den förste registrerade ägaren är från 1873

Mot aprilljuset surrar bina

i krusbärsbuskarna som ett kafferep

när jag vaknar skingras spökena

som plågar en gammal människa

och dagsljusets demoner börjar härja på nytt

(Carl Magnus von Seth)

——

Aldrig tidigare har Sverige haft så många högutbildade arbetslösa. Är då mer utbildning någon lösning på arbetslösheten? Nej, givetvis inte. Det som överheten tycks vägra att inse är att problemet främst består i bristen på sökbara arbetsplatser. Att ha fler i utbildning är bara en metod för att dölja den öppna arbetslösheten. När det gäller att underlätta för skapandet av nya arbetsplatser verkar idag handfallenheten total.

——

Sveriges viktigaste internationella insats under kommande år blir olika väpnade fredsinsatser, säger Carl Bildt.

——

Det finns vissa saker som man måste vara intellektuell för att kunna tro på dem, eftersom ingen vanlig människa kunde vara så dum. (George Orwell)

—–

Det är förvånande att uppfattningen om ett individuellt liv efter detta fortfarande existerar i intellektuellt respektabla versioner av kristendomen. Den tillfredsställer uppenbarligen en brist – en oförmåga att tänka sig en värld där tänkaren är frånvarande – och gör det på ett så genomskinligt sätt att religionen helt enkelt borde godta denna oförmåga som en del av människans villkor och låta det vara med det. Fortlevandet av själen i en oigenkännlig form, okänd för sig själv, utan minne och utan identitet är en helt annan fråga. (J M Coetzee)

 

 

Spridda röster

Lämna en kommentar

November med skiftningar av ädelt pälsverk

Just det att himlen är så grå

får marken själv att börja lysa:

ängarna med sitt skygga gröna,

den paltbrödsmörka åkerjorden.

Det finns en ladas röda vägg.

Och det finns marker under vatten

som blanka risfält i ett Asien –

där stannar måsarna och minns.

Disiga tomrum mitt i skogen

som klingar sakta mot varann.

Inspiration som lever skymd

och flyr i skogen som Nils Dacke.

(Tomas Tranströmer)

——

När vårt liv lever på overklighet svälter det. Oavsett vad vi gör kan vi inte känna oss helt fria så länge andra är förslavade och vi kan inte vara riktigt tillfreds medan andra lider.

——

Fakta är hur vi organiserar och tolka vår omgivning. Ingen lär sig något nytt och sedan håller det oberoende av vad vi redan vet. Vi införliva det nya i den lilla byggnad av personlig kunskap som vi redan har skapat tidigare i livet.(Samuel Arbesman)

——

Varför flyr amerikanska forskare från det republikanska partiet? Det självklara svaret är att det republikanska partiet föraktar vetenskapen.

——-

Filosofi är att lära sig att leva, inte för att lära sig att dö. Varför ska vi lära oss att dö? Ingenting är säkrare än det att vi alla ska dö. Ännu har bevisligen ingen människa överlevt döden. Att lära sig att leva det liv man har fram till dess det oundvikliga sker, måste vara det primära.

——-

Det finns medlemmar i MP:s riksdagsgrupp som på fullt allvar tror att det finns några elaka jäklar (CIA?) som från flygplan släpper ut gifter som påverkar människors förmåga att tänka normala tankar. Märkligt nog tycks det så att det är enbart MP:s riksdagsgrupp som drabbats av detta otrevliga gift.

——-

Nu verkar politikerna plötsligt kommit till insikt om att den illegala införseln av alkohol svällt till astronomiska volymer. Detta har ju tull och polis sedan länge påtalat, men politikerna har inte riktigt velat ta det till sig. Tvärtom har hälsovårdsminister Maria Larsson upprepade gånger i media uttalat sin belåtenhet över att försäljningen av alkohol minskat. Vilket i dagens sken måste ses som helt lögnaktigt. Att den legala alkoholförsäljningen marginellt minskat något, vägs mer än väl upp av den illegala införselns ökning. Det paradoxala är att den nuvarande lagstiftningen gör det svårt för tull och polis att beivra den illegala införseln.

——-

Enligt Schweiziska Weltwoche har Tyskland till dags dato investerat mer än motsvarande 2.000 miljarder kronor i anläggningar för sol-och vindkraft. Trots denna massiva satsning täcker detta endast två procent av Tysklands behov av elkraft.

Från skriv-och klippstugan

Lämna en kommentar

Översättaren

Vintern och vårens elräkningar hade han betalt.

Nu återstod skulden till solen.

Mörkt kan man inte säga att det var,

inte tillräckligt ljust heller för att påbörja

en nyöversättning av Echnatons hymn till solen.

Då anlände från sjön Immeln en tremastare

lastad med inhemska strålar.

Det ljusnade mer och mer.

Beställningarna strömmade in från diverse varelser

som ville få sina läten tolkade.

Blankfiskarna, ja även löjan begärde

att med bevarat skimmer bli skriven.

(Werner Aspenström)

Ju äldre jag blir desto

underligare blir det självklara

vi försöker bara på alla tänkbara sätt

undkomma

det är märkligt.

vad är det i så fall vi vill?

och varför?

vi vill alltid ”något annat”?

vi lider av leda hemvist dagar som går

klockor som tickar rutinerna våra

liv

som försvinner

i ett trampande?

(Ulf Lundell)

——-

Ulf Lundell är rasande. ”Jag saknar det gamla Sverige så att jag nästan börjar att gråta när jag tänker på det. Och jag saknar mitt parti, Socialdemokraterna. När varken folk eller folkvalda har någonting att sätta emot banker och ekonomister då kommer det förr eller senare att gå åt helvete, tro mig. Vi lever i marknadens anarki och har gjort så ett bra tag nu. Det kommer inte att kunna fortsätta så.”

——–

Ekonomerna i USA ser inte enbart negativt på ”Sandy”. Det omfattande återuppbyggnadsarbetet kan vara det som behövs för att sätta igång tillväxten i USA. Paul Krugman:”Its not a storm, its stimulus!” Så cyniskt kan man se på en katastrof om man är ekonom. Förstörelse av egendom kanske är en framtidsbransch? Eller varför inte ta steget fullt ut när det gäller förstörelse – starta ett krig. Krig har ju även den bieffekten att det minskar arbetslösheten genom att människor dör.

——-

Genom fönstret ser jag att grannen är i färd med att minutiöst samla upp de sista löven. Hans nästan sorgsna blick utstrålar; vad ska jag göra sedan? Själv har jag ställt undan trädgårdsredskapen och avvaktar under själsligt lugn naturens nästa drag.

——-

John Irving: Jag har aldrig gillat spel. Det är ju bara ett sätt att förstöra tiden med. Så länge det finns böcker som jag ännu inte har läst, skulle jag aldrig ens fundera på att ägna tid åt spel.

——-

Vi måste våga vara där vi är, i tomheten, så att vi vet när det magiska sker … insikten om att det här klarar jag av.

——-

Det är fullt möjligt att sanningen är utom räckhåll, i kraft av våra inneboende kognitiva begränsningar och därför utom räckhåll för mänsklighetens nuvarande stadium av intellektuell utveckling. Kanske måste vi acceptera möjligheten av ett permanent mysterium. Kanske får vi leva med Isaac Asmiovs slutsats: Den vackraste erfarenheten vi kan ha är den mystiska. (Thomas Nagel)

——–

Cordelia Edvardson (1929-2012): Själv drabbas jag av tanken att en hel värld, min värld, kommer att dö tillsammans med mig. Det gäller förstås alla människor, ingen ser världen precis på samma sätt, våra bilder, våra minnen och känslor är alla olika. De fingeravtryck vi lämnar på världen är unika. Jag har gett tingen en själ, men den försvinner med mig. Den tid vi står i snabbköpskön är inte samma slags tid som den under vi läser saga för barnen. Och ibland upphör tiden, vi stiger ut ur oss själva och ur tiden. Det kan hända under en stark erotisk eller religiös upplevelse. Eller de, allt för få, gånger som man med total koncentration kan gå ur tiden och in i ett konstverk, ett musikstyckes eller en texts tidlöshet.

Den 29 oktober 2012 gick Cordelia Edvardson ur tiden.