Smulpaj

Lämna en kommentar

Bogserbåten är fräknig av rost. Vad gör den här så långt

inne i landet?

Den är en tung, slocknad lampa i kylan.

Men träden har vilda färger. Signalerna till andra stranden!

Som om några ville bli hämtade.

På väg hem ser jag bläcksvamparna skjuta upp genom

gräsmattan.

De är de hjälpsökande fingrarna på en

som snyftat länge för sig själv i mörkret därnere.

Vi är jordens.

(Tomas Tranströmer)

—-

Jämte nobelpristagarna Herta Muller och Mario Vargas Llosa, var kanske det mest spektakulära inslaget på årets Bokmässa framträdandet av punkdrottningen Nina Hagen. Hon har nyligen gett ut sin bok ”Bekännelser” och den svenska utgåvan lanserades nu på mässan av Nina Hagens svenska förläggare, Svenska kyrkans bokförlag Verbum. Boken är en självbiografi och beskriver bl a Nina Hagens religiösa omvändelse efter en nära-döden-upplevelse hon haft efter en överdos LSD. Under denna upplevelse påstår hon sig ha träffat och talat med både Gud och Kristus. Efter detta är Nina Hagen en djupt troende människa. Hennes teologi är nog inte riktigt rumsren sett ur de svenska kyrkornas synvinkel. Det är en blandning av kristendom och lite annat eget hopplock. Vissa frikyrkor har tidigare dragit stora växlar på Nina Hagens omvändelse, men med eftertankens kranka blekhet ifrågasätts nu om en frälsningsupplevelse under ett LSD-rus verkligen kan betraktas som en ”äkta” frälsning. Under mässan framhöll även Nina Hagen att hon blivit utsatt för en kränkande och förnedrande behandling av tullen på Landvetter häromdagen. Tullen beslutade att Nina Hagen skulle genomgå en fullständig kroppsvisitering, dvs klä av sig helt naken. Hon sade sig aldrig tidigare blivit utsatt för en sådan förnedrande behandling. Tullen trodde tydligen att de skulle finna otillåtna droger men här kammade de noll. Möjligen hade tullarna i åtanke de skandalomsusade framträdandena som Nina Hagen gjorde i Sverige under 80-talet, då hon bl a rökte brass öppet under scenframträdandena och väl då närmast propagerade för ett drogliberalt samhälle. Under lördagskvällen höll Nina Hagen en utsåld och bejublad gospelkonsert i  Annedalskyrkan.

—-

En annan främmande fågel som oväntat dök upp på Bokmässan var Ulf Lundell. Trots att han så intensivt hatar Bokmässan, så hade hans förläggare lyckats med att övertala honom att inställa sig där, för att under en timmas besök i montern   signera sin senaste bok. Lundell, som numera är försedd med ett ljusgrått helskägg, syntes mycket obekväm under signeringen och genast efter tidens utgång rusade han ifrån sin uppvaktning direkt ut till bilen för färden hem till Skåne.

—-

Nietzsche: Lugn fruktbarhet – Andens födda aristokrater förivrar sig inte; deras skapelser mognar och faller en stilla höstkväll från sitt träd, utan att begärligt slukas, firas och därefter trängas undan av något nytt. Att vilja skapa oupphörligt är vulgärt och vittnar om fikenhet, avund, ärelystnad. Den som är något behöver egentligen inte göra något – och uträttar ändå mycket. Det finns en högre art ovanför den ”produktiva” människan.

Nietzsches ord kanske något att begrunda för den hysteriskt produktiva svenska deckarflocken?

—-

En bra bok ska vara som syre för själen.

Att skriva är en handling av mod. Men det viktiga är att man lär känna sig själv.

Det man skrivit med känsla och reflektion kan ses som ett själens fingeravtryck.

Är inte tystnaden det som föregår skapandet? Ordet var inte början, allt är resultatet av den tystnad som föregick skapandet. Tystnaden är det mest kreativa, allt skapande börjar där. Det är i tystnaden som ansamlingen sker.

 

Annonser

Höststämning

Lämna en kommentar

Den mörka höstens krona likt ett snår

av tunga moln runt havets himmel vrides.

Nu vandrar stormen fritt och havet slår

mot sandvit strand där tång och drivved sprides.

Strandfåglar kretsar runt med kända bud

ifrån orkanens hembygd djupt i havet.

Där havet slår som hammare mot städ

har klippan själv sin hemlighet begraven.

(Harry Martinson)

—-

Längst in i en av mina bokhyllor fann jag nästan dold, en liten till det yttre oansenlig bok med titeln ”Handbok i levnadskonst” författad av Baltsar Gracián (1601-1658). På omslagets baksida kan man läsa följande: Handbok i levnadskonst är en bok om de bästa tillvägagångssätten för att inhämta kunskap, göra bedömningar och handla; om hur man reder sig i världen och uppnår anseende och fullkomlighet. Den lär ut en konst som alla skulle vilja behärska och är därför en bok för alla. Men det räcker på intet sätt att läsa igenom den endast en gång; det är en bok gjord för ständigt bruk vid alla slags tillfällen – kort sagt, en bok att ha som livsledsagare.

Med andra ord en bok som man lämpligen kan bläddra i då och då och uppsnappa ett guldkorn. Som t ex det här: ”Alla som ser ut som dumbommar är dumbommar, och därtill hälften av dem som inte ser ut att vara det. Dårskapen har tagit över världen, och om där återstår någon visdom, är den ändå enfald i himmelens ögon. Men den störste dåren är den som inte tror sig vara dåraktig och anser att alla andra är det. För att vara vis räcker det inte att tyckas vara det, än mindre att själv tycka sig vara det. Den vet som inte tror sig veta, och den ser ingenting som inte ser att andra ser. Trots att världen är full av dårar, tror sig ingen dåraktig och skyr det därför inte.”

En bok att rekommendera, utgiven 1994 på Natur och Kultur.

—-

Georges Simenons tidigare böcker hade drag av antisemitism och en antikverad kvinnosyn. I senare utgåvor av dessa tidiga böcker, har det skett en revidering så tillvida att partier har strukits för att uppnå en tidsenlig dräkt.

Simenons produktivitet var som bekant enorm och över 400 verk lämnade hans penna.

—-

Inom populärlitteraturen tycks Camilla Läckberg aspirera på en tätplats. Jonas Thente i DN plockar dock ner Läckberg till verkligheten. Thente menar, med rätta, att Läckbergs prosa ligger som bäst i klass med en medelmåttig gymnasieuppsats. Därav en av anledningarna till att Läckbergs alster aldrig kommer att recenseras på seriösa kultursidor. Läckbergs läsare ställer inte några stilistiska krav, de kan betraktas som charterturister i litteraturens landskap och bara solen skiner och drinkarna är billiga, så är det fan okej.

Man kan nog säga att Läckberg, och den uppsjö av aspiranter till drottningtiteln som befolkar deckarparnassen, i bästa fall skriver något som liknar mekanisk prosa. Det är också betecknande att när våra svenska deckarförfattare översätts till andra språk, blir resultatet språkligt ofta av bättre kvalitét än originalets. Översättarna retuscherar bort de värsta språkliga grodorna.

Det bör kanske än en gång nämnas att Camilla Läckberg är Fredrik Reinfeldts favoritförfattare. Om det ändå varit George Simenon!

—-

Genombrott för svensk pedagogisk forskning: Träning ger färdighet!

—–

Hur snabbt vår kunskap än ökar, kommer vi alltid att var omgivna av det ofattbara.

—-

Det är absurt att försöka föreställa sig livet efter döden. Detta bekymrar framför allt egoistiska människor som önskar bli odödliga. Problemet kan inte lösas genom metafysiska resonemang eller av logiskt tänkande. Bara fantasin står till tjänst med svar. Vi kan aldrig få bekräftelse på hur det är med de metafysiska problemen. Äkta religion ger sig inte in på dem och gör inga kommentarer om dem. Bara egoister tänker på det eviga livet.

—-

Känns morgonen dyster och grå kan man alltid lätta upp stämningen genom att lyssna på Vivaldi, eller varför inte Griegs ”Morgonstämning”.

Lösryckt

Lämna en kommentar

Som skuggan ljudlöst växande

från min fot

så nära är mig döden, så obemärkt

att åren hopas innan alls man

lyssnar till stegen invid min sida.

Man hör och lyssnar som till

sin egen puls,

dess slag så nära, egnast av allt

man har,

det är som skulle någon söka

göra sig hörd ur omätlig tystnad.

Så varsamt utan hot och

fientlighet

nej, mera likt ett kvällsljud från

vindlös sjö,

en båt där någon tar de sista

årtagen hem innan natten faller.

(Carl-Erik af Geijerstam)

—-

Gunnar Björling uttryckte sig någon gång så här:”Minst av allt vill någon läsa vad du skriver. Därför bör du skriva vad du innerst tänker och avser, skriva det som du knappast själv begriper. Och håll noggrant i minnet att ingen vill läsa eller begripa dig. Därför skall du skriva bara vad du menar, såsom för din egen håg, och skriva utan hänsyn för den ovillige läsaren – att betvinga honom.

—-

Det till synes tilltagande religiösa inflytandet i dagens värld gör att man känner ett drag av uppgivenhet. Kommer mänskligheten någonsin att bli av med dessa förhistoriska vidskepligheter?

—-

Till syvende och sist är det dock så att religion kräver att människor ska tro på extraordinära påstående utan bevis eller logik. Och med regler som innebär; följ dem annars ska ni få se på …..

—-

Det sägs att Europa måste slå vakt om sina traditioner. Månne gäller detta även Upplysningen?

—-

Gamla Testamentet är fyllt av det som vi idag kallar etniskt rensning.

—-

Ingen har rätt att aldrig bli kränkt.

—-

Hela livet består av att välja. Med vilken rätt väljer andra åt dig?

—-

En enda tanke sätter fart på hela organismen: En känsla i magen av fara, katastrof, upplösning eller vad det nu må vara. Man kan observera hur en enda tanke kan väcka alla fysiska symptom på panik. Den ger signal till hjärnan att det finns något att vara rädd för! Fler tankar kommer om möjliga faror och sätt att fly. Den enkla frågan är: Kan man få en glimt av hela denna pågående process, inte en tolkning eller analys, utan omedelbar insikt? Att lyssna stilla i orkanens öga…..

—-

Att stämpla oönskade uppfattningar som ”fobier” är ett grepp som makthavare tillgriper för att styra in undersåtarna i ”rätt” tänkesätt. Användandet av politiserande termer är ett försök att hindra människor att tänka fritt.

—-

Amos Oz: Fanatismens innersta väsen är lusten att tvinga andra människor att förändras.

—-

Marcel Proust: Ty eftersom medicinen är ett kompendium över läkarnas sinsemellan motsägande villfarelser genom tiderna, har man vissa utsikter att genom att tillkalla de bästa av dem frambesvärja en sanning som blir förklarad osann några år senare. Att tro på den medicinska vetenskapen skulle alltså vara den största tänkbara dårskap, om det inte vore en ännu större att inte tro på den – ty i längden har faktiskt en och annan sanning kommit fram ur detta hopande av misstag.

—-

Janne Josefsson i ”Uppdrag Granskning”: Hur kunde det gå så här långt? Varför har samhället så monumentalt tappat greppet om vanligt folks rätt till trygghet och säkerhet?”

Apropå problemen i Backa. Det mest skrämmande var att höra politikernas slingrande svar. De är rådlösa, helt enkelt, och de vet inte hur problemen ska lösas.

Lycka är att kunna gå barfota i gröngräset

Lämna en kommentar

Men höstens frost är nära.

I går kväll kom två duvor

och kurade ihop sig mot nattkölden

på min balkong.

De värmde varandra med vingarna

och blev snart ett enda bylte

av gråblått dun.

I min tomma balkonglåda

vilade de tryggt i varandras närhet.

De var två levande varelser,

som upplevde närhetens värme.

Och vi människor?

(Kerstin Berggren)

—-

Kavlugnet näpste stormen

sandblåst ligger stranden

utplånat varje spår.

Skymningen sluter

septemberdagens ögonlock.

Fyrens pulsslag

i varnande grön-rött.

Fiskebåtarna som flytande stjärnor.

Himlen gråblå

förlorad i havet.

(Doris Björkskog)

—-

Vi är specialister på burar.

Säg den bur vi inte kan stå till tjänst med

och vi gör den åt er medan ni väntar.

(Claes Andersson)

—-

Vi hör om och om igen att vi lever i en skuldkris och att vi alla måste dela på bördan och dra åt svångremmen. Detta gäller för alla – förutom de rika. Tanken att öka beskattningen för dem verkar tabu. Nu senast ”justerar” Berlusconi i det italienska åtstramningspaketet. Den föreslagna solidaritetsskatten för höginkomsttagare slopas. Det blir i stället en utökad skattekontroll för alla inkomsttagare.

—-

EU bygger nu ett nytt kontor i Bryssel för det ständigt ökande antalet byråkrater. Kostnaden beräknas till två miljader kronor!

—-

Väljarna har blivit ett allt större problem för politikerna i EU. Därför agerar man numera som om väljarna inte fanns.

—-

Politikerna har falskheten som arbetsmetod och mobbing som verktyg för att marginalisera oliktänkande.

—-

Annie Lööf säger att hon älskar att läsa Ayn Rand. Jisses då! Och Reinfeldt som tillbringat semestern med Camilla Läckberg. Man tar sig för pannan!

—-

Mycket av det som står i Bibeln har sitt ursprung från tidigare mytologier. Nästan alla moralregler i Bibeln härstammar också från tidigare mytologier. Kanske överraskar det många kristna att den ”bibliska moralen” funnits i årtusenden före kristendomen. Man kan utan tvekan säga att moralen utvecklats evolutionärt.

—-

Alla religioner är mänskliga uppfinningar.

—-

Forskning (Manfred Clynes) visar att musik är den mest kraftfulla mekanismen för att framkalla kärlek, glädje och vördnad. En metod för detta heter ”Sentic cykler”. Metoden används framgångsrikt för bl a rökavvänjning och för behandling av drogmissbrukare.

—-

En dag kommer Europas folk att ha en konfederation med en federal regering, säger ECB-chefen Jean-Claude Trichet. Vad säger våra till synes lite nymornade svenska politiker om detta?

—-

Demokrati och islam är oförenliga storheter. Nämn något land med islam som dominerande religion, där demokrati i västerländsk mening råder?

—-

Sören Kirkegaard: Överhuvud består ofullkomligheten i allt mänskligt däri, att det först är genom motsättningen, som människan äger det åtrådda. Jag vill inte tala om den mängd formationer, som kan giva psykologerna nog så mycket att syssla med (melankolikern har mest sinne för det komiska; den yppigaste är ofta mest idyllisk; den utsvävande är ofta mest moralisk; tvivlaren är ofta mest religiös).