Men höstens frost är nära.

I går kväll kom två duvor

och kurade ihop sig mot nattkölden

på min balkong.

De värmde varandra med vingarna

och blev snart ett enda bylte

av gråblått dun.

I min tomma balkonglåda

vilade de tryggt i varandras närhet.

De var två levande varelser,

som upplevde närhetens värme.

Och vi människor?

(Kerstin Berggren)

—-

Kavlugnet näpste stormen

sandblåst ligger stranden

utplånat varje spår.

Skymningen sluter

septemberdagens ögonlock.

Fyrens pulsslag

i varnande grön-rött.

Fiskebåtarna som flytande stjärnor.

Himlen gråblå

förlorad i havet.

(Doris Björkskog)

—-

Vi är specialister på burar.

Säg den bur vi inte kan stå till tjänst med

och vi gör den åt er medan ni väntar.

(Claes Andersson)

—-

Vi hör om och om igen att vi lever i en skuldkris och att vi alla måste dela på bördan och dra åt svångremmen. Detta gäller för alla – förutom de rika. Tanken att öka beskattningen för dem verkar tabu. Nu senast ”justerar” Berlusconi i det italienska åtstramningspaketet. Den föreslagna solidaritetsskatten för höginkomsttagare slopas. Det blir i stället en utökad skattekontroll för alla inkomsttagare.

—-

EU bygger nu ett nytt kontor i Bryssel för det ständigt ökande antalet byråkrater. Kostnaden beräknas till två miljader kronor!

—-

Väljarna har blivit ett allt större problem för politikerna i EU. Därför agerar man numera som om väljarna inte fanns.

—-

Politikerna har falskheten som arbetsmetod och mobbing som verktyg för att marginalisera oliktänkande.

—-

Annie Lööf säger att hon älskar att läsa Ayn Rand. Jisses då! Och Reinfeldt som tillbringat semestern med Camilla Läckberg. Man tar sig för pannan!

—-

Mycket av det som står i Bibeln har sitt ursprung från tidigare mytologier. Nästan alla moralregler i Bibeln härstammar också från tidigare mytologier. Kanske överraskar det många kristna att den ”bibliska moralen” funnits i årtusenden före kristendomen. Man kan utan tvekan säga att moralen utvecklats evolutionärt.

—-

Alla religioner är mänskliga uppfinningar.

—-

Forskning (Manfred Clynes) visar att musik är den mest kraftfulla mekanismen för att framkalla kärlek, glädje och vördnad. En metod för detta heter ”Sentic cykler”. Metoden används framgångsrikt för bl a rökavvänjning och för behandling av drogmissbrukare.

—-

En dag kommer Europas folk att ha en konfederation med en federal regering, säger ECB-chefen Jean-Claude Trichet. Vad säger våra till synes lite nymornade svenska politiker om detta?

—-

Demokrati och islam är oförenliga storheter. Nämn något land med islam som dominerande religion, där demokrati i västerländsk mening råder?

—-

Sören Kirkegaard: Överhuvud består ofullkomligheten i allt mänskligt däri, att det först är genom motsättningen, som människan äger det åtrådda. Jag vill inte tala om den mängd formationer, som kan giva psykologerna nog så mycket att syssla med (melankolikern har mest sinne för det komiska; den yppigaste är ofta mest idyllisk; den utsvävande är ofta mest moralisk; tvivlaren är ofta mest religiös).

Annonser