Som skuggan ljudlöst växande

från min fot

så nära är mig döden, så obemärkt

att åren hopas innan alls man

lyssnar till stegen invid min sida.

Man hör och lyssnar som till

sin egen puls,

dess slag så nära, egnast av allt

man har,

det är som skulle någon söka

göra sig hörd ur omätlig tystnad.

Så varsamt utan hot och

fientlighet

nej, mera likt ett kvällsljud från

vindlös sjö,

en båt där någon tar de sista

årtagen hem innan natten faller.

(Carl-Erik af Geijerstam)

—-

Gunnar Björling uttryckte sig någon gång så här:”Minst av allt vill någon läsa vad du skriver. Därför bör du skriva vad du innerst tänker och avser, skriva det som du knappast själv begriper. Och håll noggrant i minnet att ingen vill läsa eller begripa dig. Därför skall du skriva bara vad du menar, såsom för din egen håg, och skriva utan hänsyn för den ovillige läsaren – att betvinga honom.

—-

Det till synes tilltagande religiösa inflytandet i dagens värld gör att man känner ett drag av uppgivenhet. Kommer mänskligheten någonsin att bli av med dessa förhistoriska vidskepligheter?

—-

Till syvende och sist är det dock så att religion kräver att människor ska tro på extraordinära påstående utan bevis eller logik. Och med regler som innebär; följ dem annars ska ni få se på …..

—-

Det sägs att Europa måste slå vakt om sina traditioner. Månne gäller detta även Upplysningen?

—-

Gamla Testamentet är fyllt av det som vi idag kallar etniskt rensning.

—-

Ingen har rätt att aldrig bli kränkt.

—-

Hela livet består av att välja. Med vilken rätt väljer andra åt dig?

—-

En enda tanke sätter fart på hela organismen: En känsla i magen av fara, katastrof, upplösning eller vad det nu må vara. Man kan observera hur en enda tanke kan väcka alla fysiska symptom på panik. Den ger signal till hjärnan att det finns något att vara rädd för! Fler tankar kommer om möjliga faror och sätt att fly. Den enkla frågan är: Kan man få en glimt av hela denna pågående process, inte en tolkning eller analys, utan omedelbar insikt? Att lyssna stilla i orkanens öga…..

—-

Att stämpla oönskade uppfattningar som ”fobier” är ett grepp som makthavare tillgriper för att styra in undersåtarna i ”rätt” tänkesätt. Användandet av politiserande termer är ett försök att hindra människor att tänka fritt.

—-

Amos Oz: Fanatismens innersta väsen är lusten att tvinga andra människor att förändras.

—-

Marcel Proust: Ty eftersom medicinen är ett kompendium över läkarnas sinsemellan motsägande villfarelser genom tiderna, har man vissa utsikter att genom att tillkalla de bästa av dem frambesvärja en sanning som blir förklarad osann några år senare. Att tro på den medicinska vetenskapen skulle alltså vara den största tänkbara dårskap, om det inte vore en ännu större att inte tro på den – ty i längden har faktiskt en och annan sanning kommit fram ur detta hopande av misstag.

—-

Janne Josefsson i ”Uppdrag Granskning”: Hur kunde det gå så här långt? Varför har samhället så monumentalt tappat greppet om vanligt folks rätt till trygghet och säkerhet?”

Apropå problemen i Backa. Det mest skrämmande var att höra politikernas slingrande svar. De är rådlösa, helt enkelt, och de vet inte hur problemen ska lösas.

Annonser