Mellandagsrea

Lämna en kommentar

Om Gud är större än allt vad vi kan tänka oss, vilket Bibeln säger, hur kan då Gud över huvud taget vara föremål för våra mänskliga tankar och göromål? Därav kan man komma till att blivande ärkebiskopen Antje Jackeléns valspråk ”Gud är större” kan ses som ganska välfunnet.

——-

Insidan av ditt eget sinne är oändligt och det lever ständigt. Det faktum att du lever är ett under, så det finns absolut ingen anledning till att säga ”jag är uttråkad”.

——-

Den vetenskap vi känner idag kommer inte att vara densamma i morgon. Människan har fortfarande lång väg att gå innan hon helt lärt känna naturen. Religionen däremot gör anspråk på att redan veta allt. Dock får väl antydas att även Paulus fick medge att han såg en del som i ett dunkel.

——-

Ett märkligt samband: Ingen nation har tillnärmelsevis frambringat så många nobelpristagare inom naturvetenskapen som USA. Samtidigt finns det inom den amerikanska befolkningen en utbredd vetenskaplig analfabetism.

——-

Det finns en kult av okunskap i USA, och den har alltid funnits. Stammen av antiintellektualism har varit en ständig tråd som slingrar sig genom vårt politiska och kulturella liv och som får sin näring genom den falska föreställningen att demokrati betyder att ”min okunnighet är lika bra som din kunskap”. (Isaac Asimov)

——-

Den religiösa tron är en fråga om oskuld. När du förlorat den är det svårt att åter helhjärtat tro.

Annonser

Christmas Morning — Carl Larsson

Lämna en kommentar

Julmorgon – Carl Larsson

Biblioklept

View original post

Julbryggd

Lämna en kommentar

Om jag verkligen trodde att jag ska dö och att det är den enda garanterade framtiden, skulle jag göra allt annorlunda. Till att börja med skulle jag göra mig av med min iPhone, och framför allt börja leva ett annat sorts liv. Inget har visat sig tillräckligt för att stoppa det oundvikliga. Konsten kan hjälpa oss att påminna om vilken stor händelse ett människoliv verkligen är, och hur mycket som går förlorat när döden inträffar. Så viktigt då att inte vara ett lik redan i livet. (Zadie Smith)

——-

Det finns ingen annan tillfredsställelse än att gjort något vackert i denna värld, oavsett om den är erkänd som sådant av andra. (Giacomo Leopardi)

——-

Detta är vad lärande är, du förstår plötsligt något du har förstått under hela ditt liv, men nu förstår du det på ett nytt sätt. (Doris Lessing)

——-

drömme på dansk om natten

stå op og drikke te

laese tyske digter i et italiensk tidsskrift

sådan vil jeg gerne blive over 90.

(lilleugle)

Utvikningar

Lämna en kommentar

Hinduismen är ett samlingsnamn för de otaliga religioner som fanns på den indiska subkontinenten och som fanns där långt innan judendomen, kristendomen och islam dök upp.

——–

Filosofi är kritiskt tänkande, att försöka bli medveten om hur ens eget tänkande fungerar, och över alla de saker man tar för givet och för det sätt på vilket det egna tänkandet formar de saker vi tänker på.

——–

Filosofi är också att vara kritisk och reflekterande över de saker de flesta ta för givet. Filosofi kan även vara det namn vi ger till en samling frågor som är av stort intresse för oss och för vilka det inte finns något speciellt sätt att besvara.

——-

Det finns inget behov av att kunna motbevisa att det finns ett högre medvetande, helt enkelt för att det aldrig har bevisats att det någonsin existerat något sådant. Hur ska man kunna motbevisa något som sannolikt inte existerar?

——-

Människans gudar är konstruerade. Av människan.

——-

Religionens svagaste punkt är dess beroende av tro snarare än av bevis.

——-

Vad betyder makten över att benämna? Vad betyder makten över berättelsen? Ord och begrepp kan laddas om och ges nya innebörder.

——-

Utan kulturer kan det inte skapas någon samhällsutveckling. Kulturen formar människors tankar. Men kulturer kan också vara destruktiva.

——-

Människan överskattar ofta sitt vetande. Minst 99,9 procent av allt som existerar är för oss okänt.Det finns miljarder av galaxer vars existens ännu är okända för oss.

——–

Snart är tystnaden en legend. Människan har vänt tystnaden ryggen. Dag efter dag kommer nya ljud till som distraherar mänskligheten från det väsentliga i livet, som kontemplation och meditation.

——-

Det svenska kunskapssamhället ska garantera vårt framtida välstånd. Efter senaste PISA-statistiken finns det nog anledning att se om sitt hus.

——-

Hur ska man kunna använda ljudet av ord för att träffande beskriva frånvaron av buller? Många upplever behovet av ljud som ett säkerhetstäcke för att skydda sig från att möta tystnaden.

——–

Hur ska vi kunna förklara, med förnuftet i behåll, hur den allgode Guden  åt vissa varelser  har berett en plats där han låter dessa leva blott för att pinas och plågas i evigheters evigheter och detta till synes utan någon mening och ändamål? Det finns många teologer som skrivit tjocka böcker innehållande mer eller mindre halsbrytande advokatyr för att kunna påvisa att detta förhållandet är inte bara fullt förståeligt utan dessutom rättvist och förnuftigt. Om det nu funnes en evig eld så borde teologer med denna uppfattningen vara de första som kastades in i denna.

Dribbel & Drabbel

Lämna en kommentar

Den nyvalda ärkebiskopen Antje Jackelen gråter ut i media över att hon blivit utsatt för illvillig kritik och till med hat i kommentarerna. Detta med anledning av de uppfattningar hon gett uttryck för i intervjuer och andra sammanhang. Antje Jackelen har bl a sagt att hon anser att mycket i Bibeln måste ses som symboliskt och inte bokstavligt. Vidare har hon sagt att islam är en religion som har mycket gemensamt med kristendomen och att det muslimska stridsropet ”Gud är större”, lika väl kan vara hennes eget valspråk. Jag kan sympatiserar med mycket av Antje Jackelens ståndpunkter. Dock kan hon tyckas vara lite väl naiv om hon trott att det inte skulle utdelas rejäla käftsmällar efter det att hon sträckt ut hakan så pass mycket i detta infekterade landskap där känslorna inte sällan svallar högt.

——–

PISA-undersökningen som nyss publicerades har orsakat uppror i det skolpolitiska hönshuset. Det snackas mycket skit utan substans och politikerna försöker symboliskt vrida nackarna av varandra. Mest pinsamt att se och höra.

Den svenska skolans framtid ligger i att läsförståelsen hos eleverna radikalt måste förbättras. Om eleverna inte förstår vad de läser kan de inte heller lösa ett läsetal  i matematik eller förstå innehållet i en naturvetenskaplig text. Läsförståelse är A och O om skolans utveckling ska kunna vändas på rätt köl igen. Dessutom måste lärarnas auktoritet återerövras. Det får inte vara så som en lärare i Bergsjöskolan uttryckte sig i radion, att normaltillståndet i klassrummet är kaos.

——–

Carina Hägg, mångårig riksdagsledamot för S, har lyfts bort från valbar plats på riksdagslistan inför valet 2014. Enligt vad hon själv säger kan det bero på att hon framfört kritik mot partiledningen i samband med schabblet i affären Omar Mustafa. Islamska förbundet har ifrågasatt Carina Hägg och resultatet av detta ses här. Det gäller att trampa ytterst försiktigt så att det politiskt korrekta inte överskrids. Ynkligt är väl det minsta man kan säga.

———

I nuläget följer de största politiska partierna i Europa 1900-talets politiska strategier. Detta trots att dessa strategier är anpassade efter det industriella samhälle som inte längre finns.

———

Brottslingarna är nattaktiva, medan polisen är dagaktiv. Detta strider mot sunt förnuft om målet är att bekämpa brottsligheten, men någon förändring är knappast att vänta. (Leif GW Persson i tv)

———

Tillverkningsindustrin ändras hela tiden i takt med att förutsättningarna ändras och nya teknologier tillkommer. Det enda man kan vara säker på är att industrin inte kan fortsätta att göra som den alltid har gjort. (Cecilia Berlin, forskare Chalmers) De som inte hänger med i utvecklingen kommer att slås ut.

The Case Against ”Fluff” Pieces on WordPress

Lämna en kommentar

The Case Against ”Fluff” Pieces on WordPress.

De enda som kommer att läsa detta fram till slutet är de konstnärer och poeter som förstår att livet är allt annat än välvilligt och ”bra”.