”En torr och kall vår gör sommaren kort”

Lämna en kommentar

En torr och kall vår gör sommaren kort

och vinterns föda fördriver.

Gud hjälpe, som rår, si våren går bort

och liten glädje oss giver.

Sol varma, förbarmar!

Hos vädret torrt

nu kölden sommaren river.

(Lars Wivallius)

———

Inget tidigare samhälle har levt med en sådan hög hastighet som det nuvarande. Följden av höghastighetssamhället blir att inget ges tid för att ”sätta” sig. Allt virvlar förbi och upplevs bara som fragmenterat och flytande på ytan. Eftertanken och det reflekterande finner allt mindre utrymme. Det djupa tänkandet blir marginaliserat.

———-

Börjar man tänka så finns det ingen återvändo.

———

Människan uppnår sitt högsta mått av lugn när hon är omgiven av skönhet.De mest fridfulla stunderna finner vi ofta i stora katedraler, i närvaro av tilltalande bilder och skulpturer, eller när vi lyssnar på musik i samma omgivning. Kanske är det denna form av lugn och stillhet vi behöver mest av i dagens värld. (Henrik Dreyfuss)

———

Varje dag, varje timme, erbjuds möjligheten att fatta ett beslut, ett beslut om huruvida du skall eller icke skall underkasta dig de befogenheter som hotar att beröva dig din egen inre frihet, som bestämmer om du ska bli ett offer för omständigheterna och avstå från frihet och värdighet och bli en fånge gjuten i en form. (Viktor Frankl)

———

Ett enda experiment bör inte övertyga någon om någonting. Om en rad experiment leder till samma resultat kan man möjligen anse att man är någonting på spåren.

———

Universums expansion förutsätter en inneboende dynamik. Dynamiken kan inte ha tillförts senare utan måste nödvändigtvis har funnits vid expansionens begynnelse.

———

Vad som för tillfället anses som politiskt korrekt får vi arma svenskar oss till del genom att läsa unga dagspresskolumister och -kolumnissor. Sedan är det bara att tycka likadant. Eget tänkande undanbedes på det bestämdaste.

———-

Den mest revolutionerande sak man kan göra är att alltid högt förkunna vad som verkligen händer. (Rosa Luxemburg)

———-

Sverige saknar idag helt förmågan till livsmedelsförsörjning vid en eventuell internationell kris. De styrande har helt lagt över detta ansvaret på marknaden. Men det saknas idag helt alla former av krislager. Dessutom är idag det svenska lantbruket i gungning genom en ständigt försämrad lönsamhet. Drastiskt kan det uttryckas som att de svenska hushållen vid ett allvarligt krisläge bara befinner sig några få dagar från svältgränsen. Detta är något som de ansvariga undviker att tala om.

———-

Framtiden för den katolska kyrkan är lika med det förflutna i resten av världen.

———

Dålig andedräkt är bättre än ingen.

Dåligt samvete är bättre än inget.

Det är enklare att bara tro än att försöka förstå.

Annonser

Vitsippor

Lämna en kommentar

Tro dem inte

vitsippor är inga stjärnor, strandade i gräset:

de är en skara skärslipare, på väg norrut;

i den kalla gryningstimman stannar de

och bearbetar den med isborrar och skarpa sågar

sen drar de vidare

sina reseminnen nedtecknar de med stor eftertanke

i rotstockarna, erfarna av sekler.

(Anders Johansson)

——–

På 10-årsdagen av USA:s invasion av Irak, skriver danska Information att ”Irak rör sig mot diktatur – inte demokrati”. Med andra ord ännu ett amerikanskt fiasko. (nästa blir troligen Afghanistan). Ett spänt förhållande råder nu mellan Shia-och Sunni-grupperingarna och som resulterat i en rad av blodiga terrordåd. Irak styrs nu av en ny diktator, al-Maliki, som är en religiös diktator vars mål är att inte bara kontrollera Irak politiskt, utan också socialt och kulturellt. Med hjälp av armén, polisen, och underrättelsetjänsten och utövad tortyr, hotar al-Maliki politiker, journalister och andra som vågar kritisera och utmana regimen. De flesta oberoende journalister har sedan länge flytt landet. Korruption genomsyrar idag det irakiska samhället från topp till botten och det saknas helt politisk vilja att lösa problemen. Det finns inte någon antydan till att utveckla Irak i en demokratisk riktning. Det kommer att ta generationer innan de olika etniska och religiösa grupperna kommer att kunna arbeta tillsammans igen. Slutmålet nu är att Irak ska bli en islamistisk stat. Och det var väl knappast det Bush I avsåg när han tillsammans med Tony Blair startade kriget?

———

Hur ska det gå med skolans undervisning i svenska språket när lärarna i svenska saknar kunskaper om den svenska litteraturen? Att inte ha läst något av t ex Harry Martinson, Selma Lagerlöf, August Strindberg eller Hjalmar Bergman, bådar inte för något gott. Litteraturen är ju till stor del grundläggande för människans samliv med andra och behandlingen av de stora livsgåtorna. Bara genom skönlitteraturen lär man sig vad människan är. Den minst sagt dåliga läsförståelsen hos många av dagens ungdomar, bäddar för att de kan utvecklas till icke önskvärda samhällsmedborgare. En saknad värdegrund kan få katastrofala följder.

———

95 procent av världens pengar är fiktiva, de finns endast som siffror i bankernas datorer. Dagens finansiella värld består nästan helt av luft. De kvarvarande reala pengarna gör bankerna nu allt för att avskaffa på vägen mot det helt kontantlösa samhället.

———

Att hästkött upptäcktes i fryst brittisk lasagne, måste ses som ett framsteg i den brittiska matkulturen.

Som genom ett fönster

Lämna en kommentar

Den frusna sjön. Den vita ripan. den gamla stugan.

Bitar i ett pussel. Bitar i ett landskap.

När snön faller ned. Fort, allt på en gång.

En gråtande räv finner sin lya.

Den döda musen begravs under snön. Rävens ögon.

 

Någon står tyst i en lika tyst skog.

Snön är gardiner som dämpar ljuden.

En ekorre skala kottar. en fin gipsfigur.

Fåglarna sjunger inte. Dom talar vett till den tyste mannen.

 

I det gamla stallet fryser dofter från andra kriget.

Husdjuren levde där då. Döda nu.

Stallet sover nu. Men svalorna väcker det till sommaren.

(Tapani Siirtola)

———

Jaget är bara en berättelse byggd av din hjärna – och hjärnan förändras hela tiden. Plötsligt växlar uppmärksamheten och ett annat jag uppstår. Vi tror att jaget är permanent, men det är förgängligt som allt annat. Det är uppenbart att jaget inte är skilt från världen, vilket jag tycker är grundläggande.

Religionen är falsk men den fungerar så till vida att den trots sina lögnaktiga idéer kommer att fortsätta frodas och blomstra, eftersom den har många positiva effekter på människor. Men själv tycker jag detta är närmast obehagligt.

Enligt min mening har universum inget yttersta syfte – det är meningslöst. Vi är här bara för att det råkar vara så att fysikens lagar är som de är och att utvecklingen är oundviklig med tanke på hur det är.

(Susan Blackmore, professor i psykologi och fysiologi vid University of Plymouth)

———

Vi har kommit till att förstå en mer komplicerad version av något, eftersom kvantmekanikens lagar garanterar att om man väntar tillräckligt länge, kommer ingenting till slut att producera någonting. Du kan bokstavligen med kvantmekanikens lagar skapa universum. (Lawrence Krauss)

———

Strävan efter odödlighet leder oss vilse, det främjar delning och extremism, avleder oss från dagens problem och odlar en självcentrerad världsbild.

———

Enligt kristendomen kommer ”Guds egendomsfolk”, judarna, att hamna i helvetet eftersom de inte tror att Jesus är Guds son.

——-

Idén om ett cykliskt universum har fått förnyad aktualitet genom upptäckten av den så kallade ”Higgs-partikeln”. Mycket tyder på att kosmos har en inneboende instabilitet. Om de nya beräkningarna stämmer återupplivas en gammal idé om att det Big-Bang-universum vi idag observerar bara är den senaste versionen av i en permanent cykel av händelser.

De som föds nu kommer att få uppleva en revolution i det mänskliga tänkandet som har sitt ursprung från Einsteins relativitetsteori och upptäckten av rumtiden. Vi står på randen till extraordinära förändringar i vårt sätt att tänka. Allt detta genom vetenskaperna biologi, kosmologi, matematik och hjälpmedlet datorn. En spännande tid att leva under!

 

Vårvinterkvitter

Lämna en kommentar

Vad är språket, det som far från gren till gren

utan

att bekymra sig om det som är emellan.

Kroppen, trädet. Det finns ingenting emellan.

Pälshåren och grenen. Blänket. Hudens kritvithet

och barkens bruna.

Sak för sak och världen helt för sig. Vad är själva

saken?

Rönnbäret är själva saken.

Glöda.

(Katarina Frostenson)

——–

Att kapitulera är insikten om att du inte har tid för allt som skulle vara värt den tid att investera tid i. Det är ett erkännande av att beläsenheten inte är ett mål du kan nå. Men om du antar att det är någonting värt att uppnå, så inse att du måste leva i tusen år för att uppnå detta, och när du väl kommer dit skulle du genast inse att du skulle behöva tusen år till för att fånga upp allt.

Vår tid här och nu är allt vi har och ska vi inte drabbas av ångest inför allt vi inte kommer att hinna med, måste vi lära oss att prioritera bort allt som är oväsentligt. Det är ett försök att göra världen mindre och lättare att hantera och att göra medvetenheten om det vi saknar mindre smärtsam. Men vi kommer alltid att vara det lilla kärlet som vi öser med ur tillvarons oändliga ocean, och även om vi vänder ryggen åt oceanen och stirrar in i det lilla kärlet kan inget ändra på det.

———

Den människa som inte har identifikation med naturen, lever bara ett halvt liv. Det är när vi rör oss i, helst i orörd natur, som vi verkligen är människor och är verkligt levande. Vi ignorerar idag det faktum att vi behöver naturen omkring oss för att vara mentalt friska.

———

Människan föredrar ett system av regler och lagar för att ersätta den ofta svåra och smärtsamma självreflektionen och att välja egna tankar. Sorgligt nog förhandlar vi då samtidigt bort vår frihet mot den förmodade ”vissheten” över att känna Guds tankar.

——–

Avskaffa kristendomen och gör Svenska kyrkan till en mångreligiös mötesplats, säger socialförsäkringsministern Ulf Kristersson(M). Men vet inte ministern att detta redan är på gång? Prästen Helle Klein skriver t ex:”Vi lever nu varken i ett kristet eller sekulärt samhälle, utan i ett multireligiöst. Det är dags att inse detta.”

——–

När det gäller livsmedel så kan du inte lita på det som du köper i affären. Enligt amerikanska konsumentorganisationer håller över 60 procent av de saluförda livsmedlen inte status som äkta varor. Otillåtna ämnen används som utfyllnad eller som ren kosmetika. Det som saluförs som äkta vara lever allt oftare inte upp till det. Du kan definitivt inte lita på att det som betecknas som äkta verkligen är äkta.  Bearbetade livsmedel i sin tur, är alltid tvivelaktiga. De kommer från det dysfunktionella  matindustriella systemet som i grunden är ett ruttet system. Livsmedelsproducenterna kommer glatt att fortsätta med att förgifta konsumenterna så länge det ger goda vinster. Att förhållandena är likartade i Sverige behöver i dessa dagar knappast framhållas.

——–

Vad är det för människor som anser att familjens heder är viktigare än ett av barnens liv? Att uttala sig att det är bättre att min dotter dödas än att hon drar skam över familjen. Samtidigt  erkänner man sig djupt religiös. Vilken vidrig religion som förleder sina anhängare till dessa avskyvärda dåd mot sin egen avkomma. Här i Sverige framhåller ledande mediaprofiler att hedersvåld inte har med religion att göra utan att det är kulturellt betingat. Men läs då gärna Sabatina James skakande berättelse som finns att läsa på nätet.