Living with Gaps And Cracks

Lämna en kommentar

Living with Gaps And Cracks.

Ett kreativt sinne hittar i regel vägar ut ur fasta tankemönster.

Annonser

Spaningar in i ett höstlikt landskap

1 kommentar

Gud är bara en tanke bort, sa prästen i radioandakten. Så är det nog, Gud är en ren tankeprodukt.

*

Mina turkiska vänner har återkommit efter en lång semester i hemlandet. Med sig hade de en mängd presenter som jag överöstes med.

*

Tror att det var Lars Norén som i en av sina dagböcker skrev att han upplevde Mozarts musik som menlös och ointressant. Nåja, det är väl att ta i. Den mesta av Mozarts musik är väl värd att lyssna till och det är väl mer än vad man kan säga om de flesta av de andra stora kompositörernas verk. Gombrowicz menade att Beethoven var den bäste av de stora, så som alltid är smaken delad.

*

Min lokalblaska blir allt tunnare och innehållslösare och går väl långsamt mot sotdöden. I den rikstidning som jag håller mig med, G-P, skriver krönikörerna på kultursidorna allt fränare om Alliansens oduglighet. Ganska märkligt att i en borgerlig tidning ständigt möta utpräglad vänsterpropaganda på kultursidorna. Skälet är nog att finna i att bland landets kulturjournalister är vänstern den dominerande ideologin.

*

Ny forskning visar att det är viktigt att låta hjärnan vila efter en period av informationsinhämtning. Det är mycket viktigt för minneskonsolideringen. Hjärnan kan inte effektivt ta till sig information utan pauser i informationsflödet. Korvstoppning är alltså förkastligt.

*

Tv är varken mer eller mindre än en hypnotisk tankekontrollenhet. Det är helt uppenbart att människor och då i synnerhet barn, lär sina sociala normer från tv, långt mer än från människorna omkring dem.

*

Susan Blackmore menar att varje generation nu verkar mindre kapabla att hantera ensamhet och är allt mindre benägna att inte vara uppkopplade till internet. Vi har nått det stadiet där ungdomar nu räknar internet som deras ”yttre hjärna”, där de också söker sin tröst efter omedelbar tillfredsställelse men får ofta snabba och ytliga svar. Genom det flitiga användandet av internet håller våra hjärnor på att omorganiseras.                                                                                                                          Nicolas Carr menar att våra plastiska sinnen påverkas av internet på så sätt att vårt tänkande blir grundare och mindre kapabelt för djupt tänkande. (Detta borde vara ett önsketillstånd för makthavarna.)

*

Kristna i Syrien levde där tidigare på en av de säkraste platserna i Mellanöstern. Idag är de som inte lyckats att fly avrättade. Detta har i varje fall delvis skett med USA:s pengar och goda minne. Man kan inte säga att man inte visste.

*

USA och EU bekymrar sig sällan över de obehagliga efterdyningar den ”arabiska våren” fått. Någon analys från de ansvariga har inte gjorts varken före eller efter.

*

Den amerikanske väckelseevangelisten Joel Osteen: Ge mig 10 dollar så ger Jesus dig 100 dollar. Osteen representerar den snabbt växande evangeliskt protestantiska kristendomen i USA. Här predikas att du kan göra Jesus till den du vill att han ska vara och att det kristna budskapet kan vara det du vill att det ska vara! Denna form av ”välståndsteologi” har sina rötter i det republikanska partiet. Var annars?