If These Malls Could Talk

Lämna en kommentar

If These Malls Could Talk.

Om dessa gallerior kunde tala. Konsumismens baksidor betänks i detta läsvärda inlägg.

Annonser

Inspiration – Nikolay Bogdanov-Belsky

Lämna en kommentar

How To Read More — A Lot More

Lämna en kommentar

Hur man läser mer – mycket mer.

Thought Catalog

When you read a lot of books people inevitably assume you speed read. In fact, that’s probably the most common email I get. They want to know my trick for reading so fast. They see all the books I recommend every month in my reading newsletter and assume I must have some secret. So they ask me to teach them how to speed read.

That’s when I tell them I don’t have a secret. Even though I read hundreds of books every single year, I actually read quite slow. In fact, I read deliberately slow, so that I can take notes (and then whenever I finish a book, I go back through and transcribe these notes for my version of a commonplace book.

So where do I get the time? (Well for starters I don’t waste any of it asking dumb questions).

Look, where do you get the time to…

View original post 883 fler ord

Do you really read?

Lämna en kommentar

Do you really read?.

Läser du verkligen eller bara läser du? Om man famnar över för stora textmängder kommer pärlorna att förbli oupptäckta.

Sorterade godbitar

Lämna en kommentar

Detta tysta stoft var herrar och damer

och barn som sprang

var farande lockar och suckar och skratt

och talang.

Denna stilla plats en sommars lekfulla boning

där bin och blommor och doft

fullgjort sin danande kretsgång

och sen blev stoft.

(Emily Dickinson)

———

Det finns otaliga sätt att skriva dåligt på. Det vanligaste sättet är att skriva meningarna så att de inte säger det du tror att de gör. Den enda länken mellan dig och läsaren är den meningen du skriver.

———

Förutsättningen för skapande är och har alltid varit, självvald ensamhet och förmågan att vara rädd om sin koncentration.

———–

Att skriva är att tänka.

———-

Utbildningen under den antika eran var universellt i bästa fall svag och var inte avsedd för alla att uppleva. Religionen ansågs ha svaret på alla frågor, både de som ställdes och de som inte ställdes. De som kontrollerade folket var präster eller kungar. Dessa kontrollerade både religion och politik och även den dåtida vetenskapen. Det primära syftet med utbildningen var primitiv; det var att indoktrinera, inte att utbilda.

———–

Folk som läser böcker tryckta på papper är rebeller i en elektronisk värld.

———-

Rikedom och privilegier innebär inte längre några skyldigheter, utan är helt enkelt motiv för mer rikedom och privilegier.

———-

Vid varje given tidpunkt är den allmänna opinionen ett kaos av vidskepelse, desinformation och fördomar.

———-

Vetenskapen drivs framåt genom ständiga förändringar och ifrågasättande, inte som när det gäller religiösa myter som kännetecknas av blind tro och en oförmåga att kunna testas.

———-

Religiösa myter lever vidare på grund av att de religiöst troende vägrar att acceptera bevis som visar att de är falska.

———-

Tystnaden är inte bara given oss. Vi måste näras av den. Denna näring är inte mindre viktig för oss än luften vi andas. (Arvo Pärt)

———

Konsten måste vara engagerad i de eviga frågorna och inte bara försöka reda ut dagens problem. (Arvo Pärt)

———-

Optimism och pessimism skiljer sig endast vad beträffar datum för världens undergång.

———-

Alla ekonomiska system som är beroende av en exponentiell tillväxt har en faktiskt och verklig mättnadsgräns. En gräns som bara kan tänjas marginellt.

———

Vi samlar oavbrutet honung från den synliga världen för att lagra i den stora gyllene bikupan för det osynliga. (Rilke)

———

Det största konglomeratet av författare finns på kyrkogårdarna. Alla har en historia att berätta, men det är få som skriver den och får den publicerad.

———-

Alla delar av bra skrivande beror på författarens skicklighet i att välja ett ord i stället för ett annat.

———-

Det är förvånande hur lätt vi glömmer det faktum att orden är råvaran ur vilken litteratur skapas. Varje sida var en gång en tom sida.

Vasily Grossman’s Life and Fate (Book Acquired, 6.14.2013)

Lämna en kommentar

Vasilij Grossmans Liv och öde

Biblioklept

20130617-133539.jpg

Big thanks to Mr. BLCKDGRD for sending me this copy of Vasily Grossman’s enormous novel Life and Fate. Over the past few years I’ve come to admire and trust BLCKDGRD’s taste, and I generally love these types of novels, so I’m looking forward to getting into this later in the year.

Here’s publisher NYRB’s blurb:

A book judged so dangerous in the Soviet Union that not only the manuscript but the ribbons on which it had been typed were confiscated by the state, Life and Fate is an epic tale of World War II and a profound reckoning with the dark forces that dominated the twentieth century. Interweaving a transfixing account of the battle of Stalingrad with the story of a single middle-class family, the Shaposhnikovs, scattered by fortune from Germany to Siberia, Vasily Grossman fashions an immense, intricately detailed tapestry depicting a time of almost unimaginable horror and…

View original post 71 fler ord

Plagiarism

Lämna en kommentar

Inque tuo sedisti, Sisyphe, saxo.

Biblioklept

blue-rollers_6312

A rose is a rose is a rose.

The eternal hourglass of existence is turned upside down again and again, and you with it, speck of dust!

The struggle itself toward the heights is enough to fill a man’s heart. One must imagine Sisyphus happy.

Antimetabole. Repetition of two words or short phrases, but in reversed order to establish a contrast. It is a specialized form of chiasmus.

Sometimes a cigar.

Freedom from morality.

Epiphora. The repetition of a phrase or word at the end of several sentences or clauses.

Sisyphus was son of King Aeolus of Thessaly and Enarete, and the founder and first king of Ephyra.

Epizeuxis. Emphasizing an idea using one word repetition.

Everything becomes and recurs eternally – escape is impossible! – Supposing we could judge value, what follows?

Conduplicatio. The repetition of a word in various places throughout a paragraph.

So one must be resigned to being a…

View original post 340 fler ord

Older Entries