Förnuft och dårskap marscherar i takt, och ingen av dem har monopol på språket.

*

Den brittiska socialismen genomgår nu terminalvård.

*

Man kan säga att USA trots sina politiska val, styrs av en permanent regering som backas upp av bankirer, mediemoguler och  kapitalägare,vilka styr i bakgrunden oavsett vilka som för tillfället till synes har den politiska makten.

*

Hillary Clinton är inte någon fredsängel, tvärtom är hon lika obehaglig som krigshetsaren McCain.

*

Kom ihåg att kriget mellan shia-och sunnimuslimerna pågått i 1400 år. Varför skulle den infekterade konflikten plötsligt upphöra när dessa grupper etablerar sig i Sverige?

*

Islam och yttrandefrihet är inte kompatibla. Att detta enkla ska vara så svårt att förstå. Lika lite är islam kompatibelt med demokrati i västerländsk mening.

*

IS är inte extrema, de lever bara efter den bokstavliga tolkningen av Koranen.

*

USA har förvandlats till plutokrati där kapitalstarka krafter köper de politiker de vill ha.

*

Vissa personer kämpar för demokrati och yttrandefrihet, dock med undantaget att det gäller bara för dem som tycker likadant som vi.

*

Den flathet som många svenskar visar mot överheten, har sin grund i självförakt.

*

Mycket av dagens så kallade kultur verkar ha som mål att pervertera befolkningen till den grad att man inte längre kan skilja på rätt och fel.

*

Den svenska kultureliten har plötsligt börjat ta religion på allvar.Men inte vilken religion som helst, utan specifikt islam.

*

Krig är den misslyckade politikens förlängda arm.

*

I större delen av Västvärlden hyser man en rädsla för att kritisera islam, i stället blir det ofta ett försvar för islam.

*

Vanligt folk söker underhållning. Extraordinära människor söker utbildning och lärande.

Annonser