Är yttrandefriheten i fara?

Lämna en kommentar

Frågeställningen i rubriken kan synas tillspetsad men har dessvärre visat sig vara relevant att ställa. Allt oftare hörs krav från religiösa grupper vars uppfattning om yttrandefriheten är att de är de enda som har rätt till den.

Med anledning av händelserna kring litteraturfestivalen i Jaipur i Indien under förra veckan och Salman Rushdies inställda besök där, föranlett av mordhot från muslimska aktivister, skriver Kenan Malik i G-P:

Under de tjugo åren som har gått sedan fatwan har själva det fria ordets och censurens landskap förvandlats, liksom meningen med litteraturen. Tidigare har det fria ordet betraktats som något gott i sig, något som måste gälla reservationslöst och som är ett nödvändigt villkor för att sanningen ska komma fram, för att människor ska kunna fatta självständiga moraliska beslut, för att framstegen i samhället ska fortsätta och andra fri-och rättigheter utvecklas. Inskränkningar av yttrandefriheten har betraktats som undantag snarare än regel.

I dag är det lika vanligt att yttrandefriheten betraktas som ett hot mot demokratin som att man ser den som en garanti för densamma. Många menar att det ligger i det fria ordets natur att det kan skada de grundläggande fri-och rättigheterna Det har inget egenvärde utan är i lika hög grad ett problem, eftersom det fria ordet med nödvändighet kränker och skadar. Yttrandefriheten måste därför begränsas, inte bara i undantagsfall, utan rutinmässigt, i synnerhet i ett mångfaldssamhälle med en mängd olika djupt förankrade uppfattningar och övertygelser.  Censur (och självcensur) måste bli normen. Till och med, verkar det som, på en litteraturfestival vars syfte är att hylla det fria ordet.

—-

Det finns nog all anledning till slå vakt om och kämpa för det fria ordets bestånd även i en tid som denna.

Annonser

Småplock ur bokhyllan

Lämna en kommentar

Ljudet av rinnande vatten från brunnar

blandas med hovars ekon och lövverkets

växlande ljus, där, vid torget

Står i månsken utanför en avlägsen by,

vet inte hur jag kommit hit,

vet blott att mörker snart faller

(Bo Carpelan)

—-

Främling, du som färdas på havet och rundar

en udde

vilkensomhelst på din väg vidare hän mot ditt

mål

lyssna i vinden efter mitt namn. Jag hette

Elpenor.

Jag som aldrig kom fram seglade hoppfull som

du.

(Willy Kyrklund)

—-

Ibland när man får en ny bok i sin hand känns det som om man inte är redo för att börja läsa i den. Man bläddrar lite på måfå , läser några rader, men inser att den boken har ett sådant djup och sådan språklig skönhet att man måste lägga den åt sidan för att närma sig den vid ett senare tillfälle.

—-

Om vi tittar ner i avgrunden av tid kan vi känna svindel, men vi kan samtidigt känna vår egen obetydlighet sett ur jordens 4,6 miljader år långa historia och betydelsen av det exakta ögonblick i denna enorma spännvidd av tid som vi lever i. (Alun Anderson)

—-

Enligt termodynamikens andra lag så går allt mot en ökning av oordningen i universum. Det mest häpnadsväckande är att denna oordning kan genera ordning. Totalt kommer oordningen i universum att öka, men detta hindrar inte att specifika strukturer av ordning kan bildas, som katedraler och hjärnor, dinosaurier och hundar, fromhet och ondska, poesi och hätsk kritik, kan kastas upp som lokal minskning av kaos. (Peter Alkins)

—-

För att förstå hur vår planet – Tellus – bildades, krävs en stor portion fantasi. Forskarna har ännu inte lyckats härleda de första principerna. Det finns ingen motsvarighet till Einsteins E=mc2, som förutsäger hur solsystemet kunnat frambringa en planet med vatten som möjliggjort bildandet av liv. (Carl Zimmer, vetenskapsjournalist och författare)

—-

Universum är inte bara underligare än vi tror, utan underligare än vad vi kan tro.

—-

Jag kan leva med tvivel och osäkerhet och att inte veta. Jag tycker det är mycket mer intressant att leva utan att veta än att ha svar som kan vara felaktiga. Jag låter mig inte skrämmas av att inte veta allt om det mystiska universum som inte verkar att ha något syfte. (Richard Feynman, nobelpristagare i fysik)

—-

Det värsta jag vet är realistiska arbetarromaner där mänskor är alldeles vardagliga och sitter och stoppar ved i spisen /…/ Och varför skulle man läsa en sån där medelbra svensk roman om ett taskigt äktenskap i en tråkig småstad med snömodd på gatorna? Jag skulle vilja att mänskor flög lite mera/…/ (Göran Tunström)

—-

Eftervärme – är det den

jag nu njuter?

Solen har gått ner men långt

efteråt är stenhällen ännu varm

(Ulla Olin)

Leonardos blandade

Lämna en kommentar

Här är många tysta revir. Det ena

nynnar obemärkt i det andra. Bortom

sjön syns åsar framträda genom dimman,

socken vid socken.

I en blick ryms tillvarons slut och början.

Här är gränsen. Allt är så nära det kan

vara och den saknad jag känner rymmer

allt det som pågår.

(Bengt Emil Johnson)

—-

Återigen talas om författarens val av skrivdon. En av de vanligaste frågorna i en författarintervju är ”skriver du på maskin eller dator eller med penna?”. Numera förekommer av naturliga skäl inte så ofta hamrandet på skrivmaskin och kladdandet med tippex. Bara några få entusiaster som Woddy Allen och Jan Guillou förtsätter envist att skriva med sina antika skrivmaskiner.

Sigrid Combychen säger att det finns ett nära och tyst släktskap mellan datorn och pennan. ”Knattriga skrivmaskiner tillhör kontorslandskapen och ljudet har numera retrokvalitet, men är odrägligt rakt igenom en roman”.

Den rumänske författaren Mircea Cartarescu använder bara datorn när han skriver akademiska texter eller politiska artiklar. Poesi, romaner och essäer skriver han för hand, med kulspetspenna. ”Allt handlar om hur du vill att din text ska bli. Om du vill att den ska vara väldigt snabb och rakt på sak då ska du skriva på datorn. Men om du ser skrivandet som långsamhetens konst, som jag gör, då skriver du också så långsamt som möjligt. Jag ser mig själv som en hantverkare som gör unika saker.”

Medan Mirca Cartarescu ser till att lagret av kulspetspennor alltid är välfyllt har hans amerikanske kollega Michael Cunningham ett helt annat förhållningssätt till skrivandet. För honom är datorn en punkt mellan det egna medvetandet och boksidan. ”Det är därför jag älskar min dator så mycket. För att ord på en datorskärm nästan känns som projicerade drömmar, små flytande hallucinationer som fortfarande är oändligt formbara, men kan försvinna när som helst bara så där – poff! Det är en mycket mer direkt upplevelse av hjärna mot papper, men jag saknar verkligen inte den där omedelbara fysiska upplevelsen av att skriva på en skrivmaskin.”

”En tom datorskärm får mig att vilja kräkas. Datorn befrämjar inte det goda skrivandet”, säger Niven Govinden och menar att ett linjerat anteckningsblock inte på samma vis ”sätter sig till doms” över författaren.

—-

Vi som lever är bara de döda på semester. Den flyktiga semester från den bestående döden. (Bodil Malmsten)

—-

”Att vara vänlig” – ett av de finaste målen för ett nytt år. Har effekt både på dig själv och andra. (Alian de Botton)

—-

För kyrkan gäller det inte bara om att slipa ner trösklarna, man måste också såpa kyrkans entré, så att folk lätt ska kunna rutscha in i den goda kyrkliga gemenskapen. (Dag Sandahl)

—-

Enligt det moderna fysikaliska språkbruket är ”ingenting” ofta instabilt.

—-

Pakistan tar årligen emot mångmiljardbidrag i dollar från USA, samtidigt som det officiella hatet i Pakistan mot USA trappas upp år efter år. Cristopher Hitchens skrev 2011:”De hatar oss eftersom de står i skuld till oss och beroende av oss. De två viktigaste symbolerna för Pakistans stolthet, sin armé och sitt kärnvapenprogram, parasiterar på amerikanskt överseende och beskydd. Att sedan Pakistan åtog sig att inrätta en fristad för Osama bin Ladin kan bara ses som grädden på moset. Feghet och falskhet är vad som främst kännetecknar Pakistans skamlöshet”. Det är väl inga överord att påstå att Pakistan förnedrat USA. Om Pakistan var en person skulle man om denne kunna säga att han (för det är alltid en man i detta land) var humorlös, paranoid, osäker, självrättfärdig, lidande av självömkan och självhat, och sist men inte minst en förhärdad antisemit och hyser sympati för sharialagarna.

Vad värre är så måste det obetingat ses som att det är USA som varit katalysatorn i Pakistans negativa utveckling mot en ”skurkstat”. Sanningen är nu också den att USA och NATO fört och för krig i fel land. Det är inte Afghanistan som borde bekrigas utan rätteligen Pakistan, där de verkliga problemen finns, eller när det gäller bin Ladin, fanns.

—-

Något som ständigt behöver upprepas; yttrandefriheten är en hörnsten i demokratin och friheten, bara människor som vill leva i en bur och kyssa handen på sin fångvaktare värderar censur.

—-

När någon idag säger att han/hon inte vet eller inte visste, så beror detta bara på lättja. ”Att veta” är inte längre något svårt.

—-

Kan vi inte införa en lag som förbjuder kränkning av verkligheten?

—-

I Libyen har antagits en valberedning inför de kommande valen. Lagen föreskriver bl a förbud mot utländsk finansiering samt att endast 10 procent av platserna ska upplåtas för kvinnor. Lagen föreskriver även att kandidaterna ska ha kandidatexamen, vilket ytterligare försvårar för kvinnor att bli valbara.

Mellandagsglitter

Lämna en kommentar

En dag stängdes dörren till mitt rum

och ödet sa mig: var stilla.

Det var då jag upptäckte tiden.

Den hade legat gömd under ett lock

av händelser och brådskande beslut.

Det var då jag lyfte på locket.

Så märkligt! Där låg ju tiden

helt obegagnad, helt sig själv

slät och frisk, som i vila.

Jag så på tiden med vördnad.

Jag såg mig ny, jag sjönk i

en underbar händelselöshet

tillsammans med tiden

lyssnade till att jag lever:

ett knappt förnimbart sorl.

(Solveig von Schoultz)

—-

När du håller en nyinköpt bok i din hand, skapa då samma äganderätt till den precis som du gör med kläder och möbler när du köpt dem. Full äganderätt till din bok kommer först när du har gjort den till en del av dig själv. Det bästa sättet att göra den till en del av dig är genom att skriva i den. Understrykningar och marginalanteckningar är viktiga detaljer. Läsning är en aktiv verksamhet som bör utveckla en dialog mellan läsaren och författaren och som väcker tankar. Notera dina tankar i boken, det hjälper dig att upprätta och stödja den inre dialogen,

—-

Det mest häpnadsväckande av människans olika redskap är utan tvivel boken. Alla övriga är förlängning av hennes kropp. Mikroskopet och teleskopet är förlängning av synen, telefonen är röstens förlängning, vidare har vi plogen och svärdet, förlängningar av armen. Men boken är något annat: boken är en förlängning av minnet och fantasin. (Ulf Hallberg)

—-

De äldsta texterna som finns bevarade är de sumeriska texterna om gudinnan Inanna. Texterna kan dateras från perioden 3000-2000 f.Kr. Dessa texter utgör magnifik dikt, samtidigt som de utgör ett religiöst skriftverk, som har haft starka influenser på andra senare religiösa urkunder i området, som exempelvis Bibeln. Det kan kanske kännas utmanade för dem som vill ha en exklusiv, dogmatisk trosuppfattning att inse att vi i våra religiösa föreställningar befinner oss i en gammal gemensam tradition vars grunder finns långt tidigare än Bibelns tradition.

—-

Adam Shatz skriver i LRB:”Den Egyptiska revolutionen har kapats av en kontrarevolution ledd av generalerna och islamisterna, vars syfte är att förhindra ett äkta civilt styre. De västerländska observatörernas dröm om ett liberalt Egypten, där alla de friheter som väst omhuldar skulle födas, ser ut att stanna vid en dröm.”

—-

Demokrati är bra, men den begränsas av Guds lagar, säger salafistledaren Yasser Burhami i Egypten. Faran för att Egypten ska bli en teokrati är överhängande.

—-

Det tycks vara en utbredd uppfattning att ju större och mer världsomfattande en religion är desto sannare är den. Men omfattningen och utbredningen av en religion har inget med denna religions sanningskriterium att göra.

Man kan inte kräva respekt för sin religion, det är något som måste förtjänas.

—-

För den ”arabiska våren” hyllas internet av svenska politiker och svensk media. När det gäller internets frihet i Sverige ser samma potentater på denna med stor misstänksamhet.