Ljusväxling

Lämna en kommentar

Nej – ljuset dör ej när dess tid är över.

Det drar sig bara stilla undan

från storm och snö till enkla gräs

och örter

och bor hos dem i några vinterveckor

och finnes till för dem som ljus behöver.

(Olle Svensson)

——

Beträffande kriget i Syrien framställs detta ofta i västerländska medier som ett folkligt uppror mot diktatorn Assad. Detta är en sanning med modifikation. Snarare handlar det om en konflikt mellan etniska och religiösa grupper, där sunnimajoriteten alltmer företrädes av militanta islamister, som inte har  intresse av demokrati utan snarare ser som sin uppgift att avlägsna den ”otrogne” alawiten Assad. Att Syriens kvarvarande kristna upplever situationen som synnerligen prekär är knappast att förvåna. Västerländska medier är emellertid måttligt intresserade att föra fram sanningen till en bredare allmänhet.

En ny FN-rapport om läget i Syrien framhåller bl a:”Utredningsgruppen ser med växande oro på närvaron av utländska krigare i Syrien, många med anknytning till extremistgrupper. Detta är farligt, och blir ännu farligare efter kriget när president Assad inte längre har makten och ett regimskifte ska ske. När kriget är slut kommer inte dessa legosoldater att bara lämna Syrien.”

De legosoldater som omnämns i FN-rapporten är inga vanliga ”legosoldater” utan består av religiösa extremister typ al-Qaida.

——

En vetenskaplig sanning är alltid provisorisk – den gäller tills vidare. Alla försök att fastslå att en vetenskaplig sanning är absolut har visat sig vara felaktiga. Newtons fysik stod sig i lite mer än 200 år och atomernas odelbarhet i mindre än 100 år.

Religiösa sanningar är däremot fasta och orubbliga, och mer än 2000-åriga texter i en bok är dess grunder.

Själva grunden för vetenskapen är att hålla dörren öppen för tvivlet. Just därför att vi håller förhör om allt, särskilt när det gäller våra egna ämnen, är vi alltid redo att öka vår kunskap. Därför kan en bra vetenskapsman aldrig vara ”säker”. Osäkerheten är just det som gör slutsatser mera tillförlitliga än de slutsatser som är säkra, eftersom den goda forskaren alltid är redo att ändra sina slutsatser efter framkomsten av bättre bevis eller när nya argument föreligger. Därför leder säkerhet inte till något framsteg utan kan i själva verket vara skadligt. (Carlo Rovelli)

——

Tråkigheten är all kreativitets moder.

——

Vetenskap handlar om kritiskt tänkande medan religiös tro handlar om okritiskt tänkande. Därför är det så svårt att förena vetenskap med religiös tro.

——

Rädslan för sina egna känslor får människan att ständigt söka distraktion. Man skulle önska att den moderna människan insåg att hon behöver bli vän med sin kropps känslor om hon ska klara av att sluta med flykten till distraktionen.

 

Annonser

Frostnupet

Lämna en kommentar

Om förnimmelsens dörrar gjordes rena,

så skulle allt röja sig för människan sådant

det är, oändligt. Men människan stänger in

sig själv tills hon ser på allt genom sitt

gömsles smala springor.

(William Blake)

——-

Caitlin Kelly, journalist och författare i New York, beskriver sin ”befrielse” från tv:ns slaveri: Utländska nyheter är nästan obefintliga i USA med undantag för krig som påverkar amerikanska intressen eller stora naturkatastrofer. Om man vill få en ledtråd till värden utanför USA måste man följa BBC eller internet. Hur många åsikter tål vi att höra varje dag? Min tv förblir numera nästan alltid avstängd, eftersom jag bränt ut mig på all hyperstimulering och all enfald och ständiga upprepningar. Tv:n suger bort en stor del av livet till ingenting. Jag måste erkänna att jag är svag för vissa filmer. Just nu är det en svensk serie kallad ”Wallander” som tilldrar sig i en svensk småstadsidyll i södra Sverige. Filmer med otroligt vackra miljöer och en trovärdig story. Men det ska vara det svenska originalet, den brittiska versionen når inte alls upp till originalet.

När tv:n är avstängd hinner jag läsa böcker som försummats, tala med min make och med vänner. Lever i ett lite lägre tempo och mår bättre. Har återupptäckt den glädje som uppstår när man åter får tid att fördjupa sig i en god bok, utan att känna krav eller stress. Om man tycker att tv:n är ett bra sätt att förbruka tiden med, lever man nog livet fel. Själv kan jag inte längre göra onödiga saker bara för att få tiden att gå. Därför väljer jag böcker som berör, som får mig att tänka, skratta eller gråta. Alltmer framstår tv:s utbud som skräpmat för sinnet.

——-

USA:s ekonomi styrs helt av den privata konsumtionen. Därför är en åtstramning av den offentliga ekonomin i dagens läge kontraproduktivt. Dvs detta kommer bara att ytterligare öka det redan alltför stora budgetunderskottet och att öka arbetslösheten. Ett annat problem är att de amerikanska konsumenterna idag är så skuldsatta att få av dem är benägna att dra på sig ytterligare skulder. Det vi här ser är en form av ett ”moment 22”-problem. Sett ur detta perspektivet är det ett svårlöst problem som Obama nu har brottas med inför den nödvändiga uppgörelsen med republikanerna.

——-

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer kommunernas pensionsåtagande gentemot sina anställda, att lägga beslag på en snabbt växande andel av kommunernas tillgängliga ekonomiska medel. Hur detta problem ska lösas utan att kommunernas kärnverksamhet – skola, vård, omsorg – drabbas återstår att se. Många kommuner kommer att tvingas till att höja skatteuttaget, men den vägen har sina begränsningar – det går inte att höja redan världens högsta skatter så mycket till. Det kommer att bli en tvingande nödvändighet att begränsa kommunernas ”sidoverksamheter” till förmån för kärnverksamheten. Dessutom finns det säkert utrymme för att begränsa den kommunala byråkratin.