Skogshygge

Lämna en kommentar

Timret är travat

snön smälter längs brottsytorna som tårar

stammar som föll i sin bästa ålder

och den väldiga grova granen

där skogen var mörkast

full av konvaljer

jag vadar bland knäckta grenar

träden var skapade för ett liv

utspilld sav

klibbar mot mina stövlar

(Solveig von Schoultz)

——–

Dagens tankekorn: Hellre häst på smörgåsen eller i lasagnen än åsnor i riksdagen.

——–

Materiellt välstånd framstår som ett tveeggat svärd, givet hur konsumtionssamhället har trängt undan andra livsvärden till en punkt där människan definieras mer som konsument än som någonting annat. Vad ska vi med tillväxten till om den inte längre ökar vårt välmående? Vi måste återupptäcka att det finns djupare värden än konsumismens, vars hela idé är att inympa känslan av otillfredsställelse och mindrevärde. Frågan som måste ställas är om vad som ger livet mening.

———

Sverige har tillsammans med Norge den lägsta självförsörjande förmågan bland Europas länder – mycket till följd av politiska beslut – och någon beredskap för störningar på den globala marknaden existerar inte.

——–

Med den väg EU slagit in på kan vi vänta oss en fortsatt avdemokratisering av Europa.

——–

De flesta människor vill andligt sett stanna där de är, och för att kunna stanna är de oftast beredda att offra mer energi än vad ett uppbrott skulle kosta dem.

——–

Bertrand Russel: Vad kommer att vara det goda i erövringen av mer fritid och bättre hälsovård om ingen kommer ihåg hur man använder den? Humaniora hjälper oss att utveckla fantasin och är nyckeln till framgång. Det är bara genom fantasin som man blir medveten om hur världen skulle kunna vara, utan fantasin skulle framstegen bli mekaniska och triviala. I en mekanistisk civilisation finns det en allvarlig risk för en rå utilitarism, som offrar hela den estetiska sidan av livet för vad som kallas ”effektivitet”. Vårt liv styrs inte enbart av fakta, den som inte ser någonting annat än fakta blir fakta lätt ett fängelse för den mänskliga anden.

———

Martin Ingvar: Det stora felet i dagens skola ligger i att pedagoger och politiker beslöt att stoppa korvstoppningsskolan till förmån för nya helt ovetenskapliga pedagogiska metoder. Där man missat en så enkel sak som skillnaden på kunskaper och färdigheter. Kunskap behöver man kanske inte belasta hjärnan med i samma utsträckning som tidigare, vi kan ju söka på nätet och slå upp Wikipedia. Men färdigheten att lära sig läsa och skriva, den går inte att tillägna sig utan att traggla. Lästräningen är fruktansvärt eftersatt i dagens skola och resultatet av detta är förfärande. 25 procent av killarna i slutet av grundskolan klarar inte av att läsa en ganska enkel text. Detta inverkar ju även på skrivförmågan, dessa killar klarar i regel inte av att formulera och skriva en enkel text. Att lära sig skriva ner och själv formulera en text är också viktigt för att hjärnan ska utvecklas. Tyvärr har många av killarna den egenheten att de ger upp så fort det tar emot. Och tid för att ”traggla” med dessa killar finns inte i dagens skola. Att många av dessa killar går mot en katastrof när de lämnat skolan för att söka sin försörjning i dagens samhälle, är det få ansvariga som tycks bekymra sig över.

———

För Stephen Hawking kan det ta tio minuter att formulera en enda mening, ändå har han skrivit nästa två dussin böcker.

Annonser

Vinterblandning

Lämna en kommentar

Hästen

Åskan brakar och bråkar sig fram över Hälsinglands skogar,

fäller en blixt än här, än där,

och dödar i förbifarten en apelkastad häst,

som ingen stalldräng längre rider på och ingen minns

och ingen sörjer – utom källan,

i vilken den doppade sin varma mule

och rörde om bland stjärnorna, som fastnat i evigheten

högt över Hälsinglands skogar.

(Werner Aspenström)

Kanske fick Aspenströms apelkastade häst ett lyckligare slut än Findus lasagne-hästar?

——-

95 procent av människor som är äldre än 40 år är inte längre sökare efter sanningen om verkligheten. De är sökare efter ”stöd för sina tidigare uppfattningar”. Detta är vad som får dem att känna innehåll och mening med livet. Att få sina egna tankemönster bekräftade, oavsett hur inskränkta dessa är i förhållande till verkligheten.

——–

Den vite svenska heterosexuella mannen står allt ensammare och är närmast att betecknas som ett tragiskt fiasko. (Aftonbladet)

——–

Vi har en regering som ständigt talar om jobb och arbetslinjen. Men vad har regeringen i realiteten egentligen gjort för att skapa nya jobb eller underlätta för dem som har idéer för nytt jobbskapande?

——–

Om kapitalismens avigsidor skriver journalisten och krönikören Andrew Sullivan i The Daily Beast: Kapitalismen förstör den typ av samhälle som tillåter och uppmuntrar stabilitet, traditionella familjer och det självförsörjande samhället. Kapitalismen förstör själva strukturen i de samhällen den berikar. Men få har trott att det skulle ske med den höga hastigheten med vilket det nu sker. Detta kräver också en medkänsla med offren för dessa ekonomiska och sociala förändringar, en förståelse för den förvirring som ofta uttrycker sig neurotiskt genom fundamentalistiska former av religion och kultur.

——–

Demokrati är inte att luras rösta en gång var fjärde år. Demokrati är att bilda nya politiska partier när de gamla urartat och glömt sina ideal.

——-

Vi har ett polisväsende som antas skydda landets befolkning, men som är fullt sysselsatt med att lägga ner utredningar och mala hästkött. (Julia Cesar i Snaphanen)

——-

Mer pengar är inte tillräckligt för att kunna rädda svensk sjukvård, skola och rättsväsende. Inte heller ett regimskifte 2014 kommer att ändra på detta. Problemet är att politikerna saknar insikt om att det är de själva som är yttersta orsaken till problemen. Ett system som styrs av måttligt begåvade politiker kan aldrig bli framgångsrikt, utan kommer långsamt att kvävas av en växande inre byråkrati. Politikern i allmänhet saknar sjukdomsinsikt och är mest intresserad av att behålla den välavlönade makten eller siktar på att ta över makten efter nästa val.

——-

Vi tror och inbillar oss att vi lever i en demokrati. Förra riksdagsledamoten Anne Marie Pålsson (M) avslöjar i sin bok att det alls inte förhåller sig så. Dagens riksdagsledamöter utgör endast ett knapptryckarkompani. Centralstyrningen är total och den som torgför egna åsikter, som ligger något utanför fållan, får snabbast möjligt packa resväskan och avlägsna sig med första reselägenhet.

Spretiga kommentarer

Lämna en kommentar

Bondkyrka

De gamla bilderna i taket har börjat skrida

kring sin axel som är Kristus. Åsnan, kvinnan

och timmermannen är åter på flykt genom öknen

Skeppet söker Ararat, plötsligt förvirrat och halvblint av ljus

Det rökiga svallet från kronor och kandelabrar

Valfiskens hiskliga huvud och Döden bland liar och gigor,

Herodes soldater som rastar vid stallet och stjärnan

som dinglar blodig och vit som ett barns huvud

spikat på blå hillebarden

(Folke Isaksson, Vinterresa, 1951)

——

Om M får bestämma ska skolan reformeras på nytt. Den nyss genomförda blev ”inte bra”. Arma elever, lärare och skola! Ska de aldrig få någon ro?

——-

Om vi lyckas att konstruera en artificiellt intelligent maskin kommer vi att upptäcka hur säreget vårt eget intellekt är. Människan är suverän på att hantera ofullständig och osäker information om världen, simmar i den som en fisk i havet. Men om vi matade en rationellt tänkande maskin med samma input som vi matar oss själva med, skulle den haverera.

——-

Salafismen – en hyllning till okunnigheten. För västerländska politiker verkar detta vara en nyhet som försvann i vågorna kring den ”arabiska våren”.

——-

Våra hjärnor har knappast förändrats i storlek eller grov struktur, men deras funktion har gjort det.

Information är endast värdefull när den syntetiserats till kunskap, som sedan i sin tur förvandlas till visdom.

——-

Det avgörande är inte den tekniska förmågan utan fantasin i alla dess tillämpningar. Det 21:a århundradet kräver en ny typ av elev – inte någon som enkelt kan pressa fram ett svar utantill, vilket har varit fallet tidigare. Nu krävs det en student som kan tänka expansivt och lösa problem fyndigt. För att uppnå detta måste vi ersätta de traditionella akademiska färdigheterna med kreativitet, nyfikenhet,  kritiskt tänkande och problemlösningar. Att skapa består i att göra nya kombinationer. De mest fertila är ofta de som bildas av element hämtade från områden som ligger långt ifrån varandra. Min utbildning som forskare tillåter mig att stirra på något okänt utan att springa iväg, eftersom jag lärt mig att det är en blandning av osäkerhet och nyfikenhet där innovation och kreativitet uppstår. (Ainissa Ramirez, professor vid Yale)

——-

Dagens molekylära biokemi är utan tvekan nyckeln till förståelsen av de evolutionära mekanismerna, eller omvänt kommer den att sätta den ökända spiken i kistan en gång för alla. Det är nu spännande tider både för vetenskapen och tron.

——-

Att lära sig något nytt när vi åldras blir svårare inte på grund av att vi har svårt att absorbera ny information, utan för att vi inte kan glömma den gamla informationen.

——-

Den mänskliga hjärnan är kapabel att genomföra över tusen processer per sekund. Vilket innebär att den är betydligt mer kraftfull än hittills någon dator.

——-

Ingen teknik i mänsklighetens historia har spridit sig så snabbt och till så många som Internet.

Vinterbrev

Lämna en kommentar

Ändå var det som om vi hade talats vid

genom årens tystnad,

in i det frusna landskap som du beskrev.

En ihållande vinter

är nog inte så dumt ändå, skrev du,

man får en illusion av att tiden står stilla

och att man får allt det uträttat

som bekymmer och hopp annars förhindrar.

Och så ligger det väl till;

sommaren är brådstörtad och smärtsam,

lovar timme för timme

vad nästa timme inte förmår hålla.

Den jagar andan ur oss

och lämnar oss efter sig som en oljefläck

på en parkeringsplats.

Inte känner jag dig längre,

du vintervarelse,

men när jag lyfter blicken från papperet

och ser isrosorna på snedfönstret,

är mitt hjärta hos dig.

Ord fladdrar till vid min tinning,

heta av den skönhet jag vill tro du har kvar

ännu när solen sista gången göms i havet.

Karl Vennberg, Vinterbrev ur ”Visa solen ditt ansikte”, 1978.

——-

Det är skillnad mellan utbildning och bildning. Det som betyder något idag är utbildning, medan bildning förpassas till skamvrån och ses som något oväsentligt i det ”moderna” Sverige.

——-

Den ”arabiska våren” var enbart ett svar på autokratiska styrelsesätt och despotism, alltså orsakerna till att arabvärlden sjunkit ned i mörker. Protesterna var ingen önskan om en kulturell eller vetenskaplig renässans. Därför kan man inte vänta sig några stora förändringar. En verklig befrielse kan bara komma om politiska förändringar följs av kulturella förändringar och attitydförändringar. De arabiska muslimerna måste befria sig från den vitt spridda falska föreställningen att vetenskapen på något sätt innehåller element av religion. Denna inshallah-mentalitet, som gör Gud ansvarig för allt, är det vetenskapliga tänkandets motsats. Bortsett från det är den arabiska arbetsmoralen mycket dålig. Det är ständiga avbrott för att uppfylla religiösa plikter. För att vara konkurrensmässiga måste punktlighet och uppfyllande av regler som människor skapar, inte Gud, förbättras dramatiskt. (Pervez Hoodbhoy, atomfysiker vid Quaid-e-Azam-universitetet i Islambad, Pakistan i Der Spiegel. Hoodbhoy undervisar ännu där trots att hans lön dragits in eftersom han betraktas som otroende.)

——–

Revolutionen i Tunisien, som var inledningen av den ”arabiska våren”, har nu utvecklats så att politiken alltmer kommit i bakgrunden till förmån för religionen. Det visar sig att islamismen tar tillbaka sin förlorade makt i de flesta av arabländerna.

——-

De svenska bankerna gör rekordvinster genom att regelmässigt lura sina kunder. Detta genom ett rekordstort räntenetto och ständigt ökade avgifter. Tro aldrig att din bank vill dig väl. Målsättningen är i stället att skinna dig så mycket som möjligt.

——-

Medelmåttorna bestämmer takten inom den högre svenska utbildningen. En av följderna av detta har blivit att svensk forskning och teknisk utveckling tappar mark i den globala konkurrensen.

——–

Den uppvärmning som jorden upplevt de senaste hundra åren är så liten att den inte hade noterats om inte meteorologer och klimatloger informerat om den. Det indikerar att klimatkänsligheten förmodligen är lägre än vad klimatmodellerna åtminstone till en början antog, säger professor Lennart Bengtsson vid Uppsala universitet. På hundra år har jordens medeltemperatur stigit med 0.8 grader C. Tyvärr är det omöjligt att se nyktert på klimatfrågan om man inte samtidigt förstår vilket oändligt kraftfullt politiskt styrmedel den utgör. Den politiker som tackar nej till ett sådant politiskt bräckjärn är inte född.

——–

Filosofen Alex Rosenberg i debatt med teologen William Lane Craig:”Om dr Craig kan ge mig någon form av logiskt och sammanhängande bevis som kan förklara det uppenbara faktum att de fasor som drabbat människor och deras liv under de senaste 3500 miljoner åren, med att det skulle finnas en välvillig allsmäktig Gud, då ska jag omvända mig och bli en kristen.” Craig svarade:”Meningen med livet är inte att bli lycklig utan att uppnå kunskap om Gud och frälsningen och det eviga livet”. God dag yxskaft!

——-

Sossarnas förslag om en allmän obligatorisk förskola från 2-års ålder, har en unken doft av makarna Myrdal och det senare DDR.