Stort & Smått

Lämna en kommentar

Samtliga religiösa läror har förmedlats av människor. De kan ses som människors påståenden och preferenser. Men till skillnad från politiska och filosofiska teser presenteras religiösa utsagor med ett alldeles särskilt anspråk. Det sägs uttryckligen att de inte är mänskliga konstruktioner, utan att de har tillkommit tack vare en kontakt med en gudomlig eller andlig dimension.

Religionshistorien är en paradoxal disciplin. Vi yttrar oss inte om Gud eller det andliga. Bara om vad människor sagt om Gud och vilka handlingar de inspirerats till av sina bilder av det andliga.

——–

I den inrutade tillvaron finns inte plats för det levande livet. Det levande livet är inte inrutat – anpassat – utan är ett liv där frihet och kärlek finns. Där det finns plats för möjligheten att välja väg vid nästa vägskäl. Skapar valmöjligheten ångest och du hellre väljer den enklaste och mest anpassade vägen, lever du ett fel liv, ett liv där andra bestämmer hur du ska leva.

——–

Vår materialistiska civilisation håller på att gå under. Politikerna administrerar en död materialism med ”ökad tillväxt” som ett ständigt, men ouppnåbart, mantra. Dagens civilisation där livets mening upphöjts till att vara konsumismens fröjder, kan aldrig lämna annat än tomhet och själsligt armod efter sig.

———

Mänskligheten har dyrkat stjärnorna och himlen långt innan det fanns något skriftspråk som kunde förmedla en religion. Vi kan uppskatta och beundra naturens skönhet utan att binda den till någon religion.

———

Naturens komplexitet lär frihet, medan materialismens komplexitet lär slaveri.

———

Tystnaden är modernitetens främsta bristtillstånd. Tystnaden uppfattas som hotfull. Den äter sig in i den konsumerande människa och förtär henne med sitt intet.

———

Okunnighet är bara okunnighet. Om vi inte just nu vet någonting betyder inte att vi aldrig kommer att veta det. Människor som säger att vi aldrig kommer att förstå medvetandets natur, gör bara som tidigare myndigheter gjorde – de väljer att gömma sig för kunskap, de är ynkryggar. Det finns inga permanenta mysterier, till slut kommer vi att veta allt. (Patricia Churchland)

——–

Du kan aldrig använda upp kreativiteten. Ju mer du använder den, ju mer har du kvar.

Annonser

Sött & Salt

Lämna en kommentar

Läser matsedeln på en restaurang.

Vill först ta den rätt han tycker bäst om.

Men, för att övertyga sig om sin fria vilja,

tar han i stället en som han inte tycker om.

(Hjalmar Söderberg)

——–

En berättelse är inte som en väg att följa, den är mer som ett hus. Du går in och stannar där ett tag, vandrar fram och tillbaka och slår dig ner där du vill. Upptäcker hur rummet och korridorerna relaterar till varandra, hur världen utanför förändras när du ser ut genom fönstren. Och du, besökaren, läsaren, förändras genom att vistas i detta slutna utrymme, hur det är gott och lätt eller fullt av krokiga svängar, glest eller överdådigt möblerat. Du kan besöka det igen och igen, och huset, berättelsen, innehåller alltid mer än du såg förra gången. Den ger också en robust känsla att av sig själv byggas ut av sin egen nödvändighet, inte bara för skydd eller för att bedra dig.

(Alice Munro)

———

Den engelske författaren David Hamilton skriver att man kan mäta hälsan hos en civilisation på dess konst. All samtida konst syftar till tomma provaktioner. Just därför kan den inte kallas konst. I själva verket är den ”icke konst”, ett instrument för ”de globala eliterna som köper och säljer den”. Våra moderna stadskärnor har bebyggts med byggnader så anskrämliga att de gör människor deprimerade. Traditionen, som genererar samhällsanda, som hjälper människan att se en gemensam historia, så som den kom till uttryck i en stads byggnader, har i det moderna samhället kastats över bord. Moderniteten har skapat ett tomrum där individualismen, massbeteendet, avsakraliseringen, rationalismen och universalismen frodas. Vi lever nu i en värld där vi berövats både vårt förflutna och vår framtid. I takt med att de styrande alltmer distanserar sig från vanligt folk, desto mindre tycks de behöva rättfärdiga sina beslut.

Street Art in San Francisco

Lämna en kommentar

Street Art in San Francisco.

Tro & Vetande

Lämna en kommentar

Det finns företeelser som vi ännu inte fullt ut kan förklara, t ex universums uppkomst och vårt mänskliga medvetande. Måste vi ge det vi ännu inte till fullo vet, en övernaturlig förklaring? Räcker det inte med att framhålla det faktum att vi ännu ej kan förklara allt, och att vi ännu inte vet allt eftersom vi fortfarande saknar viktiga data? Från erfarenheten vet vi att övernaturliga förklaringar är de minst troliga. 

——–

Den som är inkompetent är också oförmögen att förstå sin egen inkompetens. Detta får till följd att inkompetenta överskattar sin kompetens i högre grad än kompetenta. Detta kallas enligt Wikipedia för ”Dunning-Kruger-effekten” och borde ge anledning till en eller annan eftertanke.

——–

Jag har en stor sympati för människor som söker efter svar och förklaringar. Frågorna är många gånger viktigare än svaren. Tragiskt med dem som aldrig vågar ställa frågorna.

——–

Kontrasten mellan de materiella framgångarna och socialt misslyckande i många av de rika länderna, är en viktig vägvisare. Det tyder på att om vi ska uppnå ytterligare förbättringar av den verkliga livskvalitén, måste vi flytta uppmärksamheten från materiell standard och ekonomisk tillväxt, till att förbättra det psykologiska och sociala välbefinnandet för hela samhället.

———

Ingen religion överlever kritiskt tänkande och granskning. All religion bygger på blind tro. Kommer förnuftet med aldrig så lite går det åt helvete, menade Kierkegaard. Därför kommer nog globaliseringen och internet att bli alla religioners prövosten. Problemet och faran är att de som vägrar att ompröva sin tro och biter sig fast i religionen, kommer att utvecklas till fanatiska fundamentalister.

——–

Om Gud är en uppsättning fysiska lagar som styr universum, så är det klart att det finns en sådan Gud. Men denna Gud är känslomässigt oberörbar. Det är ganska meningslöst att be en bön till tyngdlagen. (Carl Sagan)

———

Vetenskapen är en självrättande process. För att godkännas måste nya rön och idéer överleva de mest rigorösa krav på bevis och granskning.

Vetenskapen har alltid varit en överlägsen metod för att belysa sanningen om hur naturen fungerar.

———-

Om en kristen säger att Bibeln är ett bevis för Guds existens, så är han ute på svag is. Bibeln är ju bevisligen skriven av en mängd olika människor (män) och senare redigerad ett antal gånger. Det finns inga bevis för att Bibelns texter skulle ha ett gudomligt ursprung. Vad nu gudomligt är för något. Bibeln får ses som ett försök att förklara världen med utgång från det vetande som fanns vid den tiden. Senare har Bibeln utvecklats till att bli ett medel för den härskande klassen för att förtrycka de underlydande. Gud är i grunden en idé, ett ideal, som människan skapat.

Det mesta av kristendomen är plagiat från religiösa myter som föregick kristendomen. Krasst sett är kristendomen en form av utpressning – bliv som oss annars kommer du att få brinna i ett evigt Helvete.