Samtliga religiösa läror har förmedlats av människor. De kan ses som människors påståenden och preferenser. Men till skillnad från politiska och filosofiska teser presenteras religiösa utsagor med ett alldeles särskilt anspråk. Det sägs uttryckligen att de inte är mänskliga konstruktioner, utan att de har tillkommit tack vare en kontakt med en gudomlig eller andlig dimension.

Religionshistorien är en paradoxal disciplin. Vi yttrar oss inte om Gud eller det andliga. Bara om vad människor sagt om Gud och vilka handlingar de inspirerats till av sina bilder av det andliga.

——–

I den inrutade tillvaron finns inte plats för det levande livet. Det levande livet är inte inrutat – anpassat – utan är ett liv där frihet och kärlek finns. Där det finns plats för möjligheten att välja väg vid nästa vägskäl. Skapar valmöjligheten ångest och du hellre väljer den enklaste och mest anpassade vägen, lever du ett fel liv, ett liv där andra bestämmer hur du ska leva.

——–

Vår materialistiska civilisation håller på att gå under. Politikerna administrerar en död materialism med ”ökad tillväxt” som ett ständigt, men ouppnåbart, mantra. Dagens civilisation där livets mening upphöjts till att vara konsumismens fröjder, kan aldrig lämna annat än tomhet och själsligt armod efter sig.

———

Mänskligheten har dyrkat stjärnorna och himlen långt innan det fanns något skriftspråk som kunde förmedla en religion. Vi kan uppskatta och beundra naturens skönhet utan att binda den till någon religion.

———

Naturens komplexitet lär frihet, medan materialismens komplexitet lär slaveri.

———

Tystnaden är modernitetens främsta bristtillstånd. Tystnaden uppfattas som hotfull. Den äter sig in i den konsumerande människa och förtär henne med sitt intet.

———

Okunnighet är bara okunnighet. Om vi inte just nu vet någonting betyder inte att vi aldrig kommer att veta det. Människor som säger att vi aldrig kommer att förstå medvetandets natur, gör bara som tidigare myndigheter gjorde – de väljer att gömma sig för kunskap, de är ynkryggar. Det finns inga permanenta mysterier, till slut kommer vi att veta allt. (Patricia Churchland)

——–

Du kan aldrig använda upp kreativiteten. Ju mer du använder den, ju mer har du kvar.

Annonser