Leonardos sorterade notiser

Lämna en kommentar

Så stod skogen den gången:

Tindrande av sin fukt, och prydd med

lysande svampar och bär.

Det var som en annan skog.

Blänkande dammar låg mellan träden,

blänkande droppar av regn

hängde vid granarnas blänkande fingrar.

Någonstans sorlade vatten.

Allt var så främmande då,

stilla rikt och förgråtet.

Aldrig har skogen varit så grann,

och aldrig så tyst, som då.

(Sebastian Lybeck)

——

När du slutar tänka på att lära dig något nytt, har du redan en fot i graven. Det finns ingen anledning till oro så länge du lär nytt och utvecklas som människa. Vilket öde det skulle vara om vår personlighet upphörde att förändras. Hur många idéer grundade på okunnighet har du gjort dig av med under livets gång? Det finns ingen som helst anledning för någon att fortsätta att leva i okunskapens trånga bur. Idag finns hur många möjligheter som helst, och för vem som helst, att tillägna sig ny och utökad kunskap.

——

Vad som händer efter vår död är av mindre betydelse än den tid som vi slösar bort med att diskutera det.

——

Det finns noll korrelation mellan att vara den bästa talaren och att ha de bästa idéerna.

——

Där det finns tro finns det en stängd dörr.

——

Varje generation är en ny generation. Så har det alltid varit. Vi behöver inte hålla oss till särskilda doktriner att förmedla till barnen. Vi minns vad som är ett barn. Det räcker.

——

Trots alla våra moderna ”bekvämligheter” visar studier att människor som medvetet lever sitt liv i tacksamhet och enkelhet är lyckligare.

——

Bara att läsa alla boktitlarna från bokryggarna när jag långsamt låter blicken vandra från bok till bok i mina bokhyllor, väcker minnen och känslor. Böckerna är som gamla vänner, som alltid i vått och torrt ställer upp, ger tröst, glädje och väcker tankar. Kan den nya e-boken ersätta  detta? Tror inte det. Och hur blir det med alla understrykningar och marginalanteckningar, som måste kunna göras för att upprätthålla dialogen med författaren? Bland nöjet med att läsa om en gammal bok är ju just detta att återväcka den tidigare läsningen genom de noteringar jag gjort vid tidigare läsningar. Och kommentera ytterligare genom nya erfarenheter.

—–

Alla framsteg initieras genom att utmana befintliga föreställningar och befintliga institutioner. Följaktligen är den första förutsättningen för framsteg avlägsnandet av censur. (George Bernhard Shaw)

Annonser

Leonardos notoriska noteringar

Lämna en kommentar

Den långväga stigen ringlar bara ut

som en avklippt garnända.

Inåt försvinner den

i glömskans dalar.

Där bäddar den om sig med mossa och tovor,

viskar djupare in sig hos tystnad skogsjord,

mister sitt språk och glömmer sin dal.

(Harry Martinson)

—–

Poesin har sina medel för att uttrycka förtvivlan. Den kan ge form och dimension för smärta. Den kan göra dessa saker för en person, men även för en hel kultur. Poesin kan bota psykologisk, andlig eller emotionell smärta. För fysisk smärta är den värdelös. Eller som Vilhelm Ekelund uttryckte det: ”En vanlig enkel tandvärk är nog för att rasera de filosofiska systemen”.

—–

Kännetecknande för en fanatiker är att han blir kränkt av allt och saknar varje uns av humor.

—–

Robert Bolton skriver i Daily Mail:”Jag tycker speciellt att muslimer i Storbritannien borde vara tillräckligt mogna för att klara av den humorn och att de borde kunna acceptera att kristna har en poäng när de säger att satir riktad mot dem även borde kunna riktas mot andra.

—–

Paul Ryan, blivande(?) vicepresident:”Jag kan inte se hur en person kan skilja det offentliga livet från sitt privatliv eller sin tro. Vår tro leder oss i allt vi gör”.

Paul Ryan är en värdig efterträdare till GW Bush, vars tro ledde till starten av två krig.

—–

Fayek Saleh:”Vi måste ha klart för oss att Muslimska Brödrarskapets huvudintresse är religionen. När det gäller Hamas så prioriterar de inte den palestinska frågan, utan de religiösa frågorna och följer i stort sett det Muslimska Brödrarskapets sekteristiska linje. Problemet Palestina löses bäst om en ny sekulär rörelse kan samla palestinierna. Det religiösa inslaget är idag en belastning. Syrienkriget är ett religionskrig och ingenting annat. Detta har Väst med USA i spetsen svårt att ta till sig.”.

—–

Den nya ledningen i Libyen har en klar anknytning till USA. Flera av dem har mångåriga vistelser i USA bakom sig.

—–

Den kristne väckelsegurun Billy Graham (93) ger mormonen Mitt Romney sitt fulla och helhjärtade stöd. Synkretism på hög nivå!

—–

Claes Borgström, försvarsadvokaten som uppträder som en åklagare mot sin klient Thomas Quick.

—–

Mitt Romney vill satsa mer på försvaret. USA ska vara världsledande och utöva sitt ledarskap. Bl a vill Romney inta en tuffare attityd mot Ryssland. Romney vill föra krig med Bibeln i ena handen och kreditkortet i den andra. Det militärindustriella komplexet i USA   vädrar morgonluft.

Leonardos notiser från Willerwalla

Lämna en kommentar

Att det åter skulle bli en poet som tilldelades årets nobelpris var det väl inte någon som trodde. Mo Yan lär vara en god berättare av skrönor, men veterligen har han inte publicerat någon poesi av eget märke.

Som poesiälskare återvänder jag gärna till förra årets välförtjänte pristagare.

Hans blick flyttar sig ryckvis över tidningssidan.

Då kommer känslor så frusna att de tas för tankar.

Bara i djup hypnos kunde han bli sitt andra jag,

sin dolda syster, kvinnan som går med de hundratusen

skriande ”Död åt schahen!” – fast han redan är död –

ett marscherande svart tält, from och full av hat.

Jihad! Två som aldrig ska mötas tar hand om världen.

(Tomas Tranströmer)

——

Det är något fel när man vägrar att lämna ett antagande trots att ny information visar att antagandet starkt kan ifrågasättas. Den som vägrar att ändra ett antagande trots att bevis och argument visar att antagandet är ohållbart, visar att han vill undvika sanningen.

——

Rebellerna i Syrien önskar inget hellre än att Turkiet och därmed NATO ska gå in i Syrien. Därför finns det anledning tro att det är rebellerna som ligger bakom de upprepade beskjutningarna med projektiler från Syrien in i Turkiet. Svenska medier tror att detta är uteslutet och har fastslagit att det är Syrien som ligger bakom beskjutningarna. Dock förklarar man inte vad Syrien skulle ha för intresse av att få ett angrepp från NATO. Senare har det också visat sig genom uppgifter i både turkisk och rysk media att de projektiler som påträffats i samband med beskjutningarna är av NATO-typ.

——

Den mest extrema formen av islamisk fundamentalism är wahhabismen. Denna ideologi flyttar nu fram sina positioner i Sverige med hjälp av ekonomiskt stöd från den saudiska regimen och förmögna wahhabitiska privatpersoner utomlands. Wahhabismen förespråkar diskriminering och förföljelse inte bara av icke-muslimer utan också av muslimer som inte delar den wahhabistiska ideologin. Om detta är det mycket tyst i svenska medier, som i sin paniska förskräckelse över att yppa något negativt om islam, även låter avarter av denna religion komma undan berättigad kritik.

——

Arbetskraftsbehovet inom den svenska tillverkningsindustrin minskar med 1,3 procent per år enbart genom effektivisering av arbetsprocesserna. Till detta kommer nedläggning av verksamheter och utflyttning av tillverkning till låglöneländer. Om detta stora problem verkar dessvärre de flesta politiker vara ovetande.

Verkligheten är att det idag startas ytterst få nya tillverkningsindustrier. Här hjälper det inte hur många och välbelägna industritomter och andra förmåner kommunerna har att erbjuda. Alla prognoser pekar mot att den framtida tillväxten kommer att finnas inom tjänstesektorn. Problemet är bara att mycket talar för att denna tillväxt kommer att vara koncentrerad till storstadsregionerna. De mindre kommuner med sysselsättningsbasen inom tillverkningsindustrin går sannolikt en mörk framtid till mötes.

—–

Det svenska försvaret har idag i politisk enighet förvandlats till ett yrkeskompani, med resurser som knappt duger till att försvara sig själva.

—–

Att barn ibland måste få ha tråkigt är ett normalt led i barnets utveckling till vad det innebär att leva.

——

Sveriges socialsekreterare ryter till:”Det är kommunernas ekonomi, inte behoven, som styr hjälpen från socialtjänsten. Det värsta är att vi inte kan ge hjälp till alla barn som far illa. Det är idag en starkt ökande grupp av barn som inte får den hjälp de lagligen har rätt till”. Många socialsekreterare mår idag dåligt på grund av deras arbetssituation, vilket också är till men för de hjälpsökande.

Höstligt

Lämna en kommentar

Morgonens rosiga timma

livar den gryende dag;

än över höstarnas dimma

kastar hon vårens behag.

(Zacharias Topelius)

—–

Det finns så mycket vackert i vår värld, men vårt sinne är inriktat på mörker, bekymmer och sorger.

—-

Vi vet inte förrän skalet gått sönder vilket slag av ägg som vi ruvat på.

—–

Biblioteken innehåller många underbara litterära mästerverk. Problemet är bara att dessa verk fullkomligt drunknar bland de överväldigande mängder strunt som dominerar bokhyllorna.

—–

Gud tillåter att barn föds fysiskt och psykiskt handikappade, skriver läkaren Bengt Malmgren på sin blogg. Vad är det för en grym Gud som tillåter detta? Om någon tillåter något så har väl denne någon också möjligheten att inte tillåta det?

—–

Det övernaturliga är bortom gränserna för rymd-tid-materia-energi och fysikens ”normala” lagar. Inklusive kvantfysiken. Påståenden utan stödjande argument är av noll och intet värde. Allt som beskrivs som ”övernaturligt” kommer att visa sig antingen inte existera, eller att inte vara ”övernaturligt”.

—–

Varje bok är fröet till tusen berättelser. Varje mening kan utlösa en lavin av idéer.

—–

Om böcker hade G C Lichtenberg åsikter:

Om en bok och ett huvud stöter ihop och låter ihåligt, är det alltid bokens fel?

Böcker föder böcker, våra diktare blir mestadels diktare genom att läsa diktare. De lärda borde i högre grad gå in för att göra böcker av känslor och iakttagelser.

Boken hade den verkan som goda böcker normalt har. Den gjorde de dumma dummare, de kloka klokare och tusentals andra förblev opåverkade.

En bok är en spegel: om en apa tittar in kan förvisso ingen apostel titta ut. Vi har inga ord för att tala om vishet med de dumma. Den är redan vis som förstår den vise.

Till de största upptäckter som det mänskliga förståndet på senare tid råkat göra hör, enligt min mening, konsten att bedöma böcker utan att ha läst dem. (En metod som anammats av vissa av dagens svenska recensenter.)

——

För radikalerna från 1968 måste det vara svårsmält att utbildningen i kommunistlandet Kina, som till stor del fortfarande måste räknas till tredje världen, kännetecknas av en rad inslag som de sedan länge har kritiserat som elitiska och borgerliga. Dessutom upprepas gång på gång  att lärarna ses som moraliska förebilder. Om en västerlänning skulle sagt detta, skulle personen ha kritiserats eller nonchalerats. Hur gör pedagogerna när författaren är kinesisk? (Inger Enkvist i en recension av boken Cultural Foundations of Learning)