Hit & Dit

Lämna en kommentar

Så listigt är livet, att vi för idel indisposition och förströddhet låta det gå oss ur händerna. Alltid var där något som först skulle röjas ur vägen, fejas väck: alltid var det någon annan dag som skulle bli den riktiga och aldrig den närvarande, som ju var en helt simpel vanlig dag…

(Vilhelm Ekelund)

——–

Krigshetsare. Joe Biden och John Kerry skvätter lögner omkring sig. David Cameron spänner överläppen, tar till bröstspända övertoner, tanken fördunklas när frustrationen flödar fritt. Tony Blair, den lille terriern, gläfser med. Tanklöst som vanligt. Eftertanken har aldrig varit någon framträdande egenskap hos Tony Blair.

——–

När det gäller att starta krig är det viktigt att hinna före sanningen.

——–

Ännu ger inte Kay Pollaks publikmässigt framgångsrika film ”Så som i himmelen”, magsura recensenter någon ro. Nu senast i G-P uttrycker  en recensent sin frustration över att en så usel film kunde slå alla tiders publikrekord. Sammanlagt sågs filmen av 1.432.280 personer. När jag själv såg filmen 2004, fick jag vara med om något som jag aldrig upplevt varken förr eller senare. Efter filmens slut reste sig den fulltaliga publiken upp och applåderade filmen de just hade sett.

——–

Sverige har sedan många år tillbaka inte några hädelselagar. Märkligt då att svensk grundskola förmedlar till eleverna att det är straffbart att tala illa om islam. Tydligen antyder man att detta skulle kunna hamna under diskrimineringslagarna. Så länge det finns inflytelserika personer, t ex lärare, som hävdar att islam och muslimer ska särbehandlas, så kommer mångkulturalismen att vara ett problem och vara grogrunden till ökad främlingsfientlighet.

——–

Att skriva för hand ger djupare minnesmärken än att skriva via ett tangentbord. En automatisk process stimulerar inte tanken lika mycket som skrivandet för hand. Det handskrivna är en episodisk process som engagerar det semantiska minnessystemet djupare. När motorisk rörelse, kognition och perception är djupt anslutna och engagerade är det som de rikaste minnesspåren bildas.

(cognitioneducation.me)

———

Klimatdystopisterna borde väl jubla nu när issmältningen på Arktis inte alls går i den rasande takt som befarats. Men de jublar inte, tvärtom verkar de förbannade över att den globala uppvärmningen inte alls sker i den takt som prognosmakarna hoppats på.

Annonser

Kors & Tvärs

Lämna en kommentar

Beroende.

Eget ok eller främlings-ok: välj!

(Vilhelm Ekelund)

——–

Grunden för välfärdsstatens bestånd är tillit, och denna tillit förutsätter en någorlunda homogen kultur.

——–

Kollektivt tyckande och tänkande dominerar svensk media. Detta är både bekvämt och ofarligt. Civilkurage är motsatsen och saknas därför följaktligen nästan helt i dagens media.

——-

Ett ekonomiskt stödpaket bestående av nya lån. Kan det sägas vara ett stöd?

——-

Varje religion i denna världen är människans verk. Var och en! Varje religiös skrift har skrivits av människor. Människan fanns före böckerna. Om böckerna hade funnits före människan skulle jag erkänna att en sådan bok skulle vara en helig volym. Människan har aldrig haft en idé, och kommer aldrig att få någon idé, förutom de som levererats till henne från sin omgivning. Varje idé som människan har, har kommit till henne från naturen. Alla förekommande religioner är verk av människan. I ingen bok som skrivits finns mer kunskap utöver den som fanns när boken skrevs. De som säger att Bibeln är grunden för vår kultur glömmer att Bibeln även är grunden för Helvetet.

(Robert G Ingersoll)

——–

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19: Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

——–

Mycket talar för att religion är en av de mest splittrande krafterna i världen. Religion har alltid den egenheten att den skapar våld, om inte alltid handgripligen så i ord och tanke.

——–

Tiden borde ha lärt oss hur mycket energi det går åt bara för att vara social. Vi spenderar alla våra dagar (och nätter) med att prata, läsa, lyssna, titta, integrera, e-post, sociala medier mm – och så undrar vi varför vi känner oss så slitna och stressade.

——-

Det sägs ofta att religionen växer i regioner där okunskap och fattigdom råder. I upplysta och välbärgade regioner går religionen tillbaka. Av någon anledning stämmer detta knappast när det gäller USA.

Endast 16 procent av amerikanerna accepterar evolutionen genom det naturliga urvalet. De skapelsetroende grundar sin uppfattning helt av religiösa skäl. Religionen har här skapat skygglappar som hindrar människor att bli mottagliga för vetenskapliga fakta. När man inte förstår vissa skeenden i naturen hänvisar man till Gud. Vilket medför att Gud då blir ett signum för okunnighet och ett fall av negativ bevisföring.

Nära tre fjärdedelar av amerikanerna säger att om vetenskapen visar fakta som motsäger en av grundsatserna i deras kristna tro, så skulle de förkasta det vetenskapliga och behålla sin tro orubbad.

Sensommar

Lämna en kommentar

Dagarna blir kortare, solen värmer inte längre så intensivt. daggen ligger kvar i gräset ännu vid middagstid. Kort sagt, augusti förbereder för hösten.

Augustimorgon

På morgonen är gräset genomvått

i trädgårdsmattan när jag stiger ut.

Än vägrar björkarna att stryka flagg.

Grönt lyser vildvinet på väggen än

och rosen har sin stoltaste minut.

Men gräsets matta är så våt av dagg

att jag blir stående och ser på den

och tänker:- Här har visst augusti gått.

(Caj Lundgren)

——–

Den stora uppenbarelsen kom aldrig. Den stora uppenbarelsen kanske aldrig kommer. I stället fanns de små dagliga miraklen, illuminationer som oväntat lyste upp mörkret. (Wirginia Woolf)

——–

Vilka är vi? Vi finner att vi lever på en obetydlig planet, en enformig stjärna förlorad i en galax undanstoppad i något bortglömt hörn av ett universum där det finns långt fler galaxer än det finns människor. (Carl Sagan)

———

Freuds inflytande på den moderna kulturen har varit djupgående och långvarigt. Men hans arv är skakigt. I den akademiska världen har Freud fallit tillbaka. Praktiskt taget ingen institution i något ämne skulle idag våga använda honom som en trovärdig källa. Som forskningsparadigm är Freuds dogmer mer eller mindre döda.

———

Ju mer jag vet om religion och livet, ju mindre tror jag på idén om att Gud har något med religion att göra. (Bennett Nelson, filosof)

———-

Vad är vårens första ros

mot höstens sista

frosttrotsande aster!

(Diktonius)

Daily Photo: August 6, 2012

Lämna en kommentar

Daily Photo: August 6, 2012.

Solnedgång utanför köpcentret.

Ur spånkorgen

Lämna en kommentar

Att vara moralisk, att bry sig om andra och att ha medkänsla för dem, är en grundläggande del av att vara människa. Detta har absolut inget med religion att göra. Däremot kan religion i värsta fall skapa en moral som grundar sig på egennytta.

——–

Insikten om att livet är ändligt ger ofta en högre livskänsla och ger livet här och nu en mening. När vi accepterar att livet är ändligt blir vi mer motiverade att göra varje ögonblick till det bästa möjliga.

——–

Det är ganska lätt att göra den mänskliga hjärnans dans till ett mönster som kanske inte riktigt existerar.

——–

Våra ögon ser en sak, men din hjärna fyller i resten av detaljerna för att se vad som den normalt skulle förvänta sig att vara där. Dessa detaljer behöver faktiskt inte vara där, eller så kan det finnas detaljer som hjärnan anser oviktiga och redigerar bort i din version. Om hjärnan inte ser något, så ser inte du det heller. Man måste vara medveten om att hjärnan är opålitlig och lätt kan lura dig, och därmed hur opålitliga dina egna idéer om världen kan vara.

———

Om alla religiösa böner skulle besvaras och verkställas av den tillbedda högre makten, skulle världen vara ett kaotiskt, instabilt och ologiskt ställe. Om det är så som man säger, att den högre makten, låt oss kalla den Gud, har en plan för varje människa, måste ju bönen ses som helt meningslös.

———

Varför behövs humaniora inom den högre undervisningen? Humaniora främjar kritiskt tänkande och problemlösning och ger goda färdigheter i skriftlig kommunikation. En undervisning i humaniora ger oss förutsättning för att ställa de rätta frågorna, får oss att inse att vara människa är inte bara att möta våra behov, utan att det är så mycket mer.

——–

Den nya högerns federativa ideal, Europa som imperium snarare än som enhetsstat, där man välkomnar utomeuropeiska grupper utan att ställa krav på assimilering. Det senare kanske inte nödvändigtvis ett tecken på framsynthet. Bäddar väl i stället för samhällen med enklaver och utanförskap.

———

Hillery Clinton är antifeminist. Förnärmade feminister anser sig kunna utläsa detta genom att Hillery Clinton på sitt Twitterkonto presenterar sig som ”hustru och mamma”. En ”riktig” feminist skulle aldrig presenterar sig på detta viset anses det.

——–

Dan Korn skriver om Gustaf V att han åt jättelika frukostar bestående av kaffe och te och massvis med rostat bröd med köttpålägg och ost och marmelad, samt några kokta ägg och gröt. Dessutom var han närmast kedjerökare och söp ganska tappert. Kanske denna form av ”hälsodiet” skulle lanseras? Karln blev ju dock 92 år.

——–

En människas hjärna är ursprungligen som ett litet tomt vindsutrymme som du måste fylla med sådana möbler som du själv väljer. (Maria Konnikova)

Noterat i kanten

Lämna en kommentar

Allt vad vi kan veta om de första människorna på jorden är vad Bibeln talar om Adam och Eva. Allt annat är lösa spekulationer. Så uttrycker sig framstående representanter för det amerikanska republikanska partiet.

Det republikanska partiet i USA har tagits över av den kristna högerns predikanter. Hur kan detta ens vara möjligt i ett ”upplyst” modernt samhälle?

———-

Borde inte lärarkåren ifrågasätta staus quo, sluta titta på det förflutna och inte återskapa detta, utan i stället uppfinna framtiden? Att vara utbildad är att kunna tänka själv. Lärarna måste vara en del av att förbättra utbildningen, framför allt vara tänkare som kan göra sina egna bedömningar. Om inte lärarna brinner för sin uppgift ska vi inte vara förvånade över att eleverna inte heller gör det.

———

De unga idag är olyckliga därför att de står tomhänta på tröskeln till livet. Många saknar det minimum av kunskaper och färdigheter utan vilken en människa överväldigas av osäkerhet i en ålder då osäkerheten är vår främsta demon. Man blir inte lycklig av att kunna något, men man blir olycklig av att inte kunna något; det råder växelverkan mellan duktighet och självkänsla.

———

Svenskar är konflikträdda till gränsen för dumhet. Vad man saknar i nu aktuella Pride-festivalen är att det helt saknas varje form av avståndstagande eller kritik mot islams inställning till HBTQ. Inte ett enda krav framställs på att islam måste förändras och få en modernare syn på sexuell tillhörighet. Vem ska stå upp för muslimska kvinnor och de sexuella minoritetsgrupperna om inte priderörelsen vågar göra detta? (Hanna Söderström, bisexuell, transsexuell)

———

Keyne menade att fritiden skulle vara ett alternativ för alla, inte bara för en aristokratisk minoritet. De tekniska framstegen skulle möjliggöra en ljus framtid och behovet att arbeta för att kunna försörja sig skulle kunna begränsas till 15 timmar i veckan. Idén om en utopisk guldålder där överflödet skulle ersätta bristen och världen inte längre styras av pengar har dock inte kunnat förverkligas. I dag verkar Keynes vision avlägsnare än någonsin. Detta trots att stora delar av den arbetsföra befolkningen i industriländerna idag saknar arbete. Samtidigt jobbar de som har arbete längre tid än vad som tidigare varit normalt. Kapitalägarnas girighet och den utbredda konsumismen har slagit sönder Keynes kanske helt orealistiska drömmar.