Höstspaningar

Lämna en kommentar

En av EU:s grundläggande principer är att det ska ske en ekonomisk harmonisering mellan medlemsländerna. De ekonomiskt mindre utvecklade länderna ska lyftas upp till en standard som motsvarar något slags medelvärde. Denna harmonisering kommer inte att kunna ske utan uppoffringar från de ekonomiskt mer välbärgade länderna inom unionen. Att tro något annat är ren naivitet.

Ser man vidare på problemet ur global vinkel kommer problemet än mer att accentueras. Inom snar framtid kommer det att bli allt svårare att upprätthålla välståndsreservat i en globaliserad värld.

——

Lita aldrig på bankernas rådgivare, de är bara ute efter att tjäna så mycket pengar som möjligt på dig. Glöm aldrig att banken inte är din vän, utan ett affärsdrivande företag med målet att tjäna så mycket pengar som möjligt på dig.

——

Med den låga produktion av arbetstillfällen som dagens näringsliv förmår att producera, finns det ingen som helst praktisk eller ekonomisk chans för Sverige att kunna stoltsera med EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

—–

En industriellt hållen djurproduktion inom lantbruket kan svårligen kombineras med en human djurhållning.

——

Religionen kan vridas på alla sätt för att passa sin egen fördel. Dock är religionen en betydande del av historien och kan inte helt uteslutas.

——

Våra makthavare är så tråkiga därför att de sällan eller aldrig läser någon skönlitteratur. (Horace Engdahl på Bokmässan)

——

Sanningen kan aldrig slutgiltigt fångas eller beskrivas, men det är vår strävan efter att hitta svaren som ger mening åt vår existens.

——

Livet är för en del att ständigt söka efter de saker som gör dem sjuka och med vilka medel de kan undvika dem. De har hittat sitt Nirvana, men det kostar en hel del.

——

Om du hela tiden oavbrutet måste jobba för att kunna betala av på allt du köpt, är du ingen fri människa.

——

Alla religioner, trosuppfattningar och trossystem är mänskliga konstruktioner som hjälpt människor att förstå det de inte kunde förklara.

Annonser

Tvivelaktigt

Lämna en kommentar

”Jag tror på tvivlet. Tvivlet är all kunskaps grund och all förändrings motor.

Tvivlet är yttermera visso trons förutsättning. Den som tror utan att först tvivla är en jublande dumskalle och en klingande cymbal.

Och den som tror utan att samtidigt tvivla är en föga mindre jublande dumskalle och en föga svagare klingande cymbal.

Tron kan försätta berg men tvivlet kan sätta tillbaka dem igen.

Jag tror även på tvivlet efter detta, tvivlet som ständigt rättar till, ständigt ställer frågor och skaffar svar på frågorna i evigheters evigheter.

Utan tvivel är man inte riktigt klok.”

Så skrev Tage Danielsson i sin bok ”Tankar från roten” från 1974.

——-

Eftertanken är bra men ibland kan företanken vara bättre.