00-talet i backspegeln.

3 kommentarer

Det börjar bli dags för ett bokslut över det strax förflutna 00-talet. En historiker, Olle Larsson, säger i radion att det gångna decenniet har varit det händelsrikaste någonsin. Han anförde för detta bl a tsunamin, 11 sept och klimatet(!). Jag undrar dock om vi inte haft decennier som varit väl så händelserika t ex första världskriget och andra d:o med bl a atombomben, sovjetkommunismens fall. Tsunamin var givetvis en enorm katastrof, men vi har tidigare haft jordbävningar som krävt fler offer än vad tsunamin gjorde. Och klimatet har ju historiskt sett alltid varierat. Till historikerns försvar kan möjligen tillägga att få katastrofer har varit så mediaexponerade som de som inträffade under 00-talet.

På det personliga planet har decenniet betytt både glädje och sorg. Till glädjen hör två barnbarn ytterligare och att jag fått behålla hälsan någorlunda väl. Till sorgen hör att några närstående gått bort varav någon helt oväntat. Men sådant är ju livet – även det mest oväntade inträffar. Nu har jag uppnått den åldern då framförhållningen inte längre känns så viktig. Jag får som Ekelund utropa: Jag har inte längre något mål, varje ögonblick är mål!

GOTT NYTT ÅR!

Annonser

Livsvisdom enligt Ekelund och Pessoa.

2 kommentarer

Vilhlem Ekelund: Att leva i psykisk osäkerhet är förödmjukande för en människa. Ett kraftigt lugn, grundat på en säker, hela ens väsen fyllande och välgörande strävan, måste vara målet att leva för. Om olyckan och döden träffar dig i denna sinnesförfattning, träffar de dig förberedd. Livet närmar sig den lugne, den jagande flyr det.

För den som inte håller rätta takten är dagen antingen för kort eller för lång.

Fernando Pessoa: Att tjäna tillräckligt med pengar för att kunna äta och dricka, att ha någonstans att bo och lite egen tid till förfogande för att drömma och skriva – och sova – vad mera kan jag begära av gudarna eller förväntar mig av ödet?

Ledan känns särskilt tung när den inte kan förklaras med overksamhet. Den febrila aktivitetens leda är den allra värsta.

********

Till alla eventuella läsare av denna blogg en riktigt GOD JUL!

Grovt knäckebröd för själen.

1 kommentar

Vilhelm Ekelund: Det enda som lönar mödan att leva för: bli stark i själen!

Vet att du alltid befinner dig på arenan. Därmed är all ”tomhet” förjagad ur tillvaron.

Frihet är ignorera vad man icke kan ändra. Då strömmar livet till dig ur det minsta och enklaste, och du har plötsligt händerna fulla. Att låta vad som inte vill ändra sig vara! Kunde man lära sig den konsten, vore man fri med ens. Och därmed vore just ändringen skedd!

Att vårda ögonblicket.

Lämna en kommentar

Vilhelm Ekelund: Alla stora människor har troligen kännt segerns möjlighet i detta: att anse varje ögonblick som ofantligt viktigt och oersättligt; anse att en skatt ligger dold på varje punkt man befinner sig, vilken endast väntar på att lyftas av den som äger den rätta viljans trollspö i sin hand.

Om ingen var trogen – var själv trogen – ögonblicket! Intet annat fordrar lyckan än detta: bemäktiga dig ögonblicket!

Läsa böcker enligt Ekelund.

Lämna en kommentar

Vilhelm Ekelund: Den som endast vill läsa det bästa kan nöja sig med få böcker. Icke som om det ej funnes många goda böcker – det finnes otaliga -; men de goda böckerna säga alla, i grund sedt, detsamma. Den som vill läsa medelmåttiga böcker måste läsa många böcker; ty de medelmåttiga varierar oändligt.

Tänkvärda ord i denna tid när bokfloden hotar att dränka oss i böcker vars litterära kvalitet sällan når över makulaturens värde.

När lögn blir sanning.

1 kommentar

Nyss kunde man i SRP1 ”Klotet” höra Johan Rockström än en gång upprepa att vi nu befinner oss i ”den varmaste perioden någonsin”. Men detta är ju inte sant, utan en ren lögn. Vilket vi kunde höra så sent som igår i ”Vetenskapsradion”.

Klimatet i det historiska perspektivet.

Lämna en kommentar

I dagens (091216) G-P Kultur recenseras Fredrik Charpentier Ljungqvists bok ”Global nedkylning”. Kan varmt rekommenderas till dem som är intresserad av jordens klimat i det historiska perspektivet. Det visar sig med all tydlighet att de klimatförändringar vi nu upplever inte är något alls ovanligt historiskt sett. Och i det perspektivet ter sig politikernas försök att styra jordens klimat lite patetiskt. Bör man inte i stället inrikta krafterna på att begränsa följderna av väntade och troliga förändringar av klimatet?

Older Entries