Varje sekund är en pärla

1 kommentar

I en droppe druvsaft är planeters visdom dold. I varje sekund finns en pärla att finna om man bara ger sig tid att söka. Att älska livet och skönheten och i ett gudomligt lättsinne spänna ögonblicket för sin vagn.

—–

Själen är gryning – förnuftet skymning. Varje ny dag bör man möta som vore det den enda dagen och vårda den därefter.

—–

Känslan av sorg kommer av det tillbakablickande, av återvändandet. Sorgen kommer alltid från det förflutna, som du inte kan påverka. Endast i nuet kan påverkan ske. Det är där du kan vända sorgen till glädje. Se där sekundens glimrande pärla!

—–

Livet finns mellan det som varit och det som kommer. Ute i världen skrider tiden framåt som den alltid gjort och efter släpar den människorna i sitt rasslande koppel.

—–

Medan vi jagar det eviga livet hinner döden i fatt oss.

Annonser

När träden avlövats ser man längre

Lämna en kommentar

Att leva av dröm och villa eller dö av sanning, det är sålunda människans lott.

—-

Var stolt över din smärta, den gör dig starkare än om du inte haft någon.

—-

När man väl lärt sig att segla sitt skepp, behöver man inte längre vara rädd för stormar.

—-

Så länge du är vid liv är allt möjligt.

—-

Att aldrig gå vilse är att inte ha levat.

—-

Mörker kan inte driva ut mörker, endast ljus kan göra det.

—-

Hat kan inte driva ut hat, endast kärlek kan göra det.

—-

Kan man inte respektera sig själv, så kan man inte heller respektera någon annan.

—-

Ord kan öppna dörrar och stänga dörrar. Ord kan skapa illusion eller magi. Ord kan skapa kärlek eller förstörelse.

—-

Ett system där man gör allt man blir tillsagd ger oerhört starka känslor av säkerhet och trygghet. Man behöver inte tänka själv, man behöver inte fråga och finna ut själv. Det är så mycket lättare att följa. Men ser ni faran?

—-

Berlinmuren föll för nu många år sedan. Men bryter man sig ut i friheten genom en betongmur? Sann frihet är friheten från all känslomässig identifikation med en nation, en ras, en religiös tro, en ideologi – frihet från fastklängandet vid ett jag med dess ständiga krav och ständiga bekymmer om sig själv. Kan vi ses detta har vi tagit ett steg mot den sanna friheten.

Oktoberspaning

Lämna en kommentar

Ju mer materialistiska vi blir desto mindre harmoniska blir vi som människor. Ju mer vi har desto mindre intresserade tycks vi bli av att förmedla grundläggande mänskliga värderingar. I stället flyttar vi över uppmärksamheten till våra egna och andras plånböcker och ägodelar.

***

Empati är verkligen viktigt. Först när vår smarta hjärna och vårt mänskliga hjärta arbetar tillsammans i harmoni kan vi nå vår sanna potential.

***

Idag gäller knappast längre Voltaires välkända setens: ”Även om jag inte håller med om det du säger, är jag redo att slåss till min död för din rätt att få säga det.”

***

Vår vanliga självkänsla är en illusion, medan positiva känslor som medkänsla och tålamod är färdigheter som vi kan lära oss. Vårt sätt att tänka påverkar direkt vår erfarenhet av världen.

***

Att känna sig lugn och trygg för att Ebola inte skulle kunna få spridning i Sverige låter som ett typiskt svenskt uttalande präglat av självgodhet och lättsinne. Det är knappast okänt att Sverige har omfattande kontakter i de mest drabbade länderna i Afrika. Dessutom har vi en omfattande inströmning av asylsökande från Afrika,där många av de ankommande av olika skäl inte vill ange från vilket land i Afrika man kommer. Ett utbrott av Ebola på ett sunkigt svenskt asylboende skulle lätt kunna få katastrofala följder.

***

Stephen Hawkins är en dåre, för det han säger stämmer inte med Bibeln, säger den amerikanske pastorn Ray Komfort. Bibeln är vårt viktigaste verktyg och ingen med ett uns av förstånd kan förneka att det finns en skapare. Frågan är vem som är den största dåren.

***

Lusten att styra sina medmänniskor är alldeles för stor världen över, och inte minst i Sverige, även om det här såklart sker i det godas namn.

***

Ibland uppträder plötsligt känslan av meningslöshet. Trots alla goda föresatser bryter känslan igenom alla väl murade väggar och ställer livet på sin spets. Då hjälper det inte att slå i böcker och leta efter goda setenser och formuleringar, känslan finns bara där och verkar fullt etablerad. Att då hålla självmedlidandet stången kräver goda krafter och en frisk kropp. Det gäller då att främst få tankarna på rätt köl igen och försöka återvinna den inre styrkan. Annars är det lätt att låta sig sjunka och gå under i depressionens sura träsk.

***

Endast mina tankar existerar. Livet är tankar – tankar är livet, utan tankar inget liv. Livet finns mellan det som varit och det som kommer.