Man ser långt från bergets topp när sikten är fri

Lämna en kommentar

Enligt filosofen Comte har människan tre utvecklingsstadier.

1. Teologiska stadiet där skeenden i världen ansågs beroende av gudar och andar.

2. Det metafysiska stadiet där skeenden i världen ansågs beroende av naturliga krafter till skillnad från övernaturliga krafter.

3. Det positiva stadiet där en naturvetenskaplig syn på den sociala verkligheten tillämpas.

Dessvärre måste man idag konstaterar att Comtes teorier inte uppfyllts, då majoriteten av jordens innebyggare ännu inte förmått lyfta sig ur det första stadiet.

——-

Den gröna energipolitiken, som ofta framhålls som nyskapare av jobb, har nu visat sig skapat förvånansvärt få nya jobb. Det har visat sig, i och för sig självklart, att den gröna omställningen driver upp energipriserna till en nivå där de slår ut vanliga jobb i en utsträckning som inte förmå täckas av de tillkommande gröna jobben. Här i Sverige vet vi att t ex vindkraften inte skulle överleva utan sina kraftiga statliga subventioner och de så kallade elcertifikaten.

——-

Politikernas och bankirernas sätt att sätta räntan så nära noll som möjligt, är ett sätt att straffa spararna.

——-

Hade Descartes varit tvungen att tvätta sina egna smutsiga underkläder och sängkläder, skulle han haft en helt annan uppfattning om medvetandet. (Joyce Carol Oates)

——-

Joyce Carol Oates: Vill föreslå en ändring i den amerikanska konstitutionen så att alla som föreslår krig själva ska tvingas att aktivt deltaga i det, tillsammans med sina barn och andra närstående.

——-

Landets statsminister och statsråd har beviljats lönehöjningar med mellan 4.000 och 3.000 kr/månad. Detta förmodligen för att kompensera ökande levnadsomkostnader. Landets pensionärer fick vid förlidna årsskiftet en sänkning av pensionerna med mellan 300 och 100 kr/månad. Hur ska pensionärerna täcka sina ökande levnadsomkostnader?

Annonser

Från toppen av berget är utsikten god

Lämna en kommentar

USA antar sin självpåtagna roll att upprätthålla rätt och ordning i världen. Nämn gärna ett exempel på där man lyckats med detta.

——

Våra drömmar är inte fria utan är koloniserade av systemet bland annat genom reklam och filmer. Vi kan aldrig skapa en ny värld om våra drömmar koloniserats av konsumismen.

——

Om kristna vore lika bibelkunniga som de flesta ateister är, skulle de nog vara tvungna att ompröva det mesta av sin tro.

——

Framstående amerikanska högerkristna säger att vi måste bortse från vad som står i Gamla Testamentet. Men var då Jesus fel ute? Han hänvisade ju ofta till vad som står i GT.

——

De amerikanska kreationisternas representanter vägrar att inse att det inte finns något sätt att bevisa eller motbevisa Guds existens.

——

Handskrivning med papper och penna är på tillbakagång i skolorna. Men psykologer och neuroforskare säger att det finns nya bevis som tyder på att sambandet mellan handstil och bredare pedagogisk utveckling är djupa. När vi skriver med penna och papper aktiveras automatiskt en unik neural krets, det uppstår en mental simulering i hjärnan som medför att lärandet underlättas.

——

Den globala marknaden för antioxidanter omsätter mer än 100 miljarder dollar per år. Ändå finns det hittills inga vetenskapliga bevis för att antioxidanter har några långsiktiga fördelar. Möjligen kan vi här skåda ännu en meningslös hälsokostfluga. 

Synvillor från utsiktstornet

Lämna en kommentar

Uppskattningen av litet och stort är i litteraturen,

liksom i det övriga människolivet, tämligen vansklig.

Värdet ligger så sällan i det yttre tingen för sig

själva, utan bestämmes huvudsakligen av den ande

och det liv, människotanken förmår ingjuta i dem.

(Adolf Törneros)

——

Den högsta formen av frihet är att släppa taget om din rädsla för framtiden, att släppa det förflutna och leva just nu i detta ögonblicket.

——-

Många oroar sig över hur bra (dålig) nästa generationen kommer att vara inom vetenskapen. Få är de som oroas över hur de kommer att klara sina relationer.

——-

Carl Bildt skriver på sin blogg att han nu tappat räkningen över hur många gånger han varit i Ukraina under det senaste året. Kanske borde han även reflektera över vilken nytta detta flängandet bidragit till. Jag tror att den gode Bildt i någon mån överskattat sin egen betydelse som USA:s gläfsande knähund.

——

Årets ”Sommarpratare” har i veckan debatterats ända upp på tidningarnas ledarsidor. Att en sådan pseudohändelse väcker sådan uppmärksamhet är väl bara ett ytterligare bevis för den kulturella utarmningen.

——

USA och NATO vill innesluta tre länder i Rysslands närområde till den gemensamma militäralliansen. Det gäller Ukraina, Georgien och Moldavien. Obama har meddelat att USA anslår 6 miljarder dollar i första omgången för att tillföra militära förstärkningar till dessa länder. EU, och inte minst Carl Bildt, applåderar detta. Vad Putin anser om detta kan knappast vara obekant. Fredspristagaren Obamas gloria hänger allt mer på sniskan.

——

PISA-testerna passar inte in i den svenska skolan, därför bör vi inte deltaga i dem, meddelar DN.

——

Mina böcker och anteckningar vill jag när tiden är inne lämna över till nästa generation. Förhoppningsvis ska någon bära dem vidare och där finna hur man kan vidga sitt sinne och upptäcka en värld av möjligheter.

——

Hur ska vi kunna förmedla en klassisk bok till nästa generation om det inte längre finns en pappersbok?

——

De flesta människor definierar sig själva som individer och människor nästan helt utifrån sin materiella konsumtionsnivå, eller någon önskad nivå av framtida konsumtion.

——

Tron på underverk kan lätt förklaras med mänsklig okänslighet och okunnighet. För att bättre exponera sina berättelser och världsbilder, väljer en del människor att ignorera allt det fruktansvärda lidande på planeten och bestämma att deras ”välsignelse” är allt som betyder något, allt som behövs för att övertyga dem om en välvillig gud. Människan tror att ”mirakler” bevisar Guds existens.

——

Kreativ kommunal bokföring: uteblivna kostnader bokförs som inkomster.