”I lost a world the other day” — Emily Dickinson

Lämna en kommentar

Emily Dickinson:”Jag förlorade en värld häromdagen”.

Biblioklept

Capture

View original post

Annonser

Stort & Smått

Lämna en kommentar

Jag gör inget särskilt nuförtiden. Jag känner en djup glädje över att leva, jag begrundar molnens form och ljus, jag studerar noggrant de nya friska löven på körsbärsträdet i min trädgård, jag talar i timmar med min lille son. Jag går igenom posten, jag klappar min birmakatt, jag läser kvantfysik, jag ser mig i spegeln. Jag har inte mycket tid på mig; om 20 år kommer allt detta att vara borta för evigt. Jag skriver också varje dag, för hand, i lika dana skrivböcker som skolbarn använder, jag fäster drömmar och visioner på pränt, jag försöker förstå något av den jättelika, olösliga gåtan som omsluter mig. Jag har aldrig skrivit dikter eller romaner, bara en ständigt pågående dagbok över mig själv, den enda varelse vari jag lever. I själva verket kunde allt jag gör nu och har gjort i hela mitt liv sammanfattas i ett enda ord: meditation.

(Mircea Cártárescu i årets Bokmässeprogram)

——–

Vita skandinaver ska inte skriva om mångkultur och hedersförtryck. Detta för att gruppen på grund av sitt vita språk och sina vita koder aldrig nöjaktigt kan skildra processerna bakom hedersförtryck. (Lidija Praizovic i Aftonbladet) 

———-

Många människor slösar bort livet här och nu till förmån för det nästa, som vi inte kan veta något som helst om. Tag vara på det liv du har, sannolikheten för att det skulle finnas ett nästa är närmast obefintligt.

———

Än en gång har det visat sig att svenska domstolar, denna gång Göta hovrätt, tar kulturella hänsyn i sina domslut. Tydligen är det så att svensk lagstiftning åsidosätts när det gäller invandrares rätt att aga sina barn. Tyvärr visar media ett svagt intresse för detta och allmänheten undanhålls denna vetskap.

———

Vi ska veta att för att förbli ekonomiskt konkurrenskraftiga måste vi glömma humaniora och lära våra barn lidelsen för digital teknik, och förbereda dem för att spendera hela livet för att ständigt åter och åter utbilda sig för att hänga med. Vi måste säga adjö till stabila anställningar och möta en livstid med ångest. Vi måste bli lika rastlösa som kapitalismen själv.

———

En konsumtionsdriven ekonomi kräver ständigt ökande konsumtion för att ekonomin inte ska drabbas av stagnation.

———

Vinsterna i börsbolagen skapas idag genom nedskärningar och besparingar, inte genom satsningar och investeringar. Låga räntor hjälper föga när framtidstron sviktar.

Ditt & Datt

Lämna en kommentar

Hur skulle världen ser ut om hela mänskligheten greps av denna mekanisering, om folk inte längre strävade efter att förkovra sig och vidga sina andliga vyer, utan i stället uppslukades av denna tingens likformighet? (Henri Bergson)

Den tekniska utvecklingen går allt fortare, och risken är att vi blir så upptagna av att hålla kontroll över att allting fungerar som det ska att vi inte längre förmår värdesätta vår samhörighet med andra människor och med den värld som är vår. I ljuset av detta blir sökandet efter någon att dela vårt liv och våra innersta tankar med viktigare än någonsin.

———

Den mesta av hjärnans tid går åt till mönsterigenkänning. I princip skulle en dator kunna bli hur intelligent som helst. Däremot är det ytterst tveksamt om en dator kan skapa det vi dagligen kallar medvetande.

———-

Vi har idag, inte minst i våra förorter, arga unga män som inte tror på det offentliga. Många av de här unga männen har haft massvis av kontakter med det offentliga. Men vad hjälper det när man redan tidigt under uppväxten av olika anledningar kommit snett i sitt förhållande till samhället. Ingen seriös kan tro att vi snabbt kan trolla bort detta. Att som Reinfeldt säga att man ska skärpa straffen visar bara att han tydligen inte förstått, eller hemska tanke, inte vill förstå.

———

”Ateister försöker genomdriva och påtvinga sitt trossystem på andra”, säger Fox News studiostjärna Dana Perino. Här kan man, för att uttrycka sig bibliskt, tala om en kvinna som har bjälkar i båda sina ögon. Fox News är den tv-kanal som mest bidrar till en fortsatt fördumning av det amerikanska folket. Bland andra tokigheter som Dana Perino fått framföra är att amerikanska ateister borde fråntas sitt medborgarskap.

——–

Universiteten i Europa genomgår just nu en kraftig förändring som inte är helt synlig för utomstående. En förändring som mer handlar om ekonomi och politik än om sökande efter kunskap. Dagens studenter är som autodidakter, eftersom de som regel i grundskola och gymnasium inte haft någon intellektuell förebild. När det gäller kulturkonsumtion väljer de i första hand det som är enkelt och lätt. (Viktor Pérez-Dioz)

———

Själv tänker jag då att det svenska biståndet till Somalia borde omdirigeras från multilaterala mjölsäckar, som bara försvinner på marknaden, till ett skolprogram med låt oss säga tusen demokratiska skolor med sekulär läroplan och lika många flickor som pojkar i bänkarna. Fast vilket parti skulle driva den frågan i ett välfärdsland i norr där skolan förvandlats till en marknad som man kan göra business av? (Lars Åberg i G-P)

———

SVT har på nätet en debattsajt kallad ”SVT Debatt”. Det märkliga med detta debattforum är att det förekommer debattinlägg som inte får kommenteras. En ganska märklig form av debatt kan man tycka.

———

Datateorier är inte värda mer än det faktaunderlag som ligger till grund för teorierna. Ytterst är det alltid verkligheten som gäller.

Klippt & Skuret

Lämna en kommentar

Vill man egna tankar, sina egna, måste man också lära egen flit, sin egen. Och man får heller icke frukta att kallas lätting och drömmare. Tid är nog pengar, men inte alltid – liv.

(Vilhelm Ekelund)

——–

Det finns inget mer så arrogant än att anta sig känna skaparen av universum, så länge människan endast känner en enda av universums miljarders miljarder av stjärnor. Inget kan egentligen vara mer arrogant.

———

Den genomsnittlige personen idag lever bättre än vad kungligheter gjorde för två hundra år sedan. Vi har det bra nog nu. Vi behöver verkligen inte mer prylar och krafs. Det är nog nu.

———

Helena Hägglund skriver i Arena (S) att hon inte kan skriva något om det hon varit med om i Egypten. Debattklimatet i Sverige är nu på den nivån att detta genast skulle utnyttjas av de islamofobiska krafterna här i landet. Därför föredrar jag att tiga om det jag varit med om, säger Helena Hägglund.

———

Ska invandrare ha rätt att slå sina barn med hänvisning till kulturella skillnader i barnuppfostran? Detta har blivit en nöt att knäcka för Socialtjänsten i Eskilstuna, som fått stark kritik efter att de tvångsomhändertagit två somaliska pojkar, efter att dessa utsatts för misstänkt misshandel i hemmet.

———

Den mänskliga hjärnan tycks aldrig bli färdig. Nya neurovetenskapliga studier har visat hur hjärnans struktur förändras och byggs om när vi lär oss nya saker, tränar in nya färdigheter och reagerar på inflödet av signaler från sinnesorganen.

——–

I dag förväntar sig alla att bli underhållna och att bli underhållna hela tiden. Den stora rädslan idag är inte främst rädslan för sjukdom och död, utan tristessen. Känslan av att inte bli roade. Det finns idag en strävan som syftar till att vända allt som inte är underhållning till underhållning.

———

Om oskyldiga små barns lidande ingår som en del av Guds plan, vilken anledning har man då att ansluta sig till denna plan?

———

När livets horisont krymper och livets förgänglighet står allt klarare, blir det en nödvändighet att gripa tag i varje levande dag, att göra den minnesvärd och helt och fullt ut levd.