Höstpreludium

Lämna en kommentar

Inledning till hösten

Sorlet av växande ljus

när löven faller och trädens armar

alltmer blir synliga.

Sorlet av röster

när skolorna öppnar för höstterminen

och mobbningens offer utses.

En skimmel står i skogsbrynet

vem rider bort på den?

svalorna flyttar för vintern

och längst upp i norr talas det redan

om isläggning.

En kvinna går till en bortglömd grav

den ingen längre sköter

där lägger hon tårlös ner resterna

av det som en gång var hennes liv.

Sorl skall öka, ljus skall växa

men hennes sorg skall ingen avtorka.

Och ingen resning skall ske i målet

angående människans vistelse

i frivilliga eller ofrivilliga fängelser.

Hur tomt av överbräddat ljus

det galna livet.

(Lennart Sjögren)

—–

Intressanta och talande siffror från SIPRI. Av de totala globala militära utgifterna har de enskilda länderna en andel enligt följande: USA 41,5%, Kina 5,8%, Frankrike 4,5%, Storbritannien 4,5%, Ryssland 4,0%. I sammanhanget kan det vara intressant att konstatera att USA:s statsskuld nu passerat den gräns då dess förmåga till återbetalning av tagna lån överskridits. Detta tycks dock inte bekymra nya långivare.

—–

Ett samhälle vars fortbestånd bygger på en ständigt ökande tillväxt som finansieras genom tagande av nya lån, kan knappast sägas ha någon ljus framtid.

—–

Att hitta den långsamma takten för själen kan vara ett livsverk.

—–

Utan medvetenhet om vårt eget inneboende värde, blir vi de frivilliga slavar som varje modern utopism går ut på att skapa. Övertagandet och omtolkningen av våra traditioner får samma resultat, på kort sikt.

—–

Att ständigt ifrågasätta och lära sig genom egen research kommer till slut att resultera i en åtminstone personlig frihet.

—–

Syftet med vetenskapen är inte att bota vår känsla av mystik och förundran, utan att ständigt förnya och återuppliva den.

—–

Teism innebär att du övertygar dig själv om att tro på något som du vet att det inte är sant. Detta är en känslig psykologisk balans som kan fällas av för mycket exponering av fakta.

—–

Att söka insikten är att studera verkligheten och söka efter sanningen, främst genom vetenskap och filosofi.

—–

Alla behöver vi en plats där vi kan gömma oss från andras blickar och där vi kan hämta nya krafter för att stå ut med livet.(Ann Heberlein)

 

Annonser

Observationer

Lämna en kommentar

Höstens vår

Nu är den stolta vår utsprungen,

den vår de svaga kallar höst.

Nu blommar heden röd av ljungen

och vitt av liljor älvens bröst.

Nu är den sista visan sjungen

av sommarns kvinnligt veka röst;

nu stiger uppför bergens trappa

trumpetarn storm i dunkel kappa.

(Erik Axel Karlfeldt)

—–

Det är rätt upplysande att läsa bloggar skrivna av lärare. Situationen på många skolor verkar faktiskt värre än vad som framkommit i den allmänna debatten. Många lärare mår idag tydligen så dåligt att de inget hellre vill än att få sluta sin lärargärning och söka sig till något annat jobb utanför skolsektorn. Det finns exempel på rektorer som uppmanar lärarna ”att hålla tyst om sanningen”!

Torsten Kälvemark skriver i Aftonbladet att när det gäller den svenska skolan kan inget politiskt parti, som befunnit sig i ansvarig ställning svära sig fri. Alla har del i misslyckandet. Den nuvarande situationen är i längden ohållbar och hela skolpolitiken borde ses över av en nationell haverikommission.

—–

Är EU en demokrati? Knappast, unionen styrs av en junta och den enskilde medborgaren har inget att säga till om. Allt som sker inom EU beslutas ovanför huvudet på den enskilda medborgaren. Alltså, EU är ingen demokrati. Då Sverige står under inflytande av EU, så är inte heller Sverige en demokrati.

—–

På grund av globaliseringen spelar våra ursprungliga fördelar allt mindre roll. Våra industriella områden i mellanvästern ser idag ut som Dresden efter bombningarna Vi befinner oss i en tuff, konkurrensutsatt global miljö, och vi har helt enkelt inte råd att slösa bort vår potential genom att agera världspolis. Inte heller att driva en hälso/tjänsteekonomi där halva befolkningen tömmer bäcken åt den andra halvan. Plutokrati är inte en stabil politisk grund för en framgångsrik nation. (Mike Lofgren)

—–

Den enda förändring som intresserar mig är en total förvandling. Jag vill att mötet med en person eller ett konstverk ska förändra allt.

Att skriva är som att gå genom en liten dörr, vissa fantasier precis som stora möbler kommer inte igenom.

Franskan till skillnad från engelskan, är ett språk som tenderar att brytas när du böjer det.

En författare är som en idrottsman som måste ”träna” varje dag. Vad har jag gjort idag för att hålla mig i form?

Svagheten i amerikansk poesi är att den är anti-intellektuell. Stor poesi har idéer.

(Susan Sontag)

—–

Bästa sättet att visa sin motvilja inför det nuvarande sammanfallande samhällssystemet; bliv fyrkantig.

 

 

Poetiskt

Lämna en kommentar

Svalan har farit och starens flockar

samlas till långfärd söder ut.

Frötung står solrosen kvar och bockar,

sänkande stängeln till stum salut.

Men liksom lack blänker rönnens druva

klar emot himmelens blacka blå

till dess septembers kväll tar sin luva,

luvan av dis och dimma på.

(Gabriel Jönsson)

Oförblommerat

Lämna en kommentar

Max Eternity, amerikansk författare och konsthistoriker, skriver i ”Truthout” om hur kulturen/konsten sitter allt trängre i det amerikanska samhället:

Grundinställningen tycks vara att offentligt finansierad humaniora skulle leda till någon form av skamlig förströelse – ett slöseri med värdefulla resurser på fingerfärg och legobitar. Resultatet av detta slöseri kommer att resultera i mindre mat på bordet till dem som behöver, eller ännu värre, sätta hela vår nationella säkerhet i fara.

Bristande humaniora bland mediafolket kan resultera i rubriker som denna i ”USA Today” den 5 juli:”Minskningen av försvarsbudgeten kommer att medföra minskad ekonomisk tillväxt.”

Kostnaderna för ett ex av det nya F-22 Rapator-planet till Flygvapnet är 143 miljoner euro – vilket motsvarar hela 2012 års kulturbudget som tilldelats National Eastowment for the Art. Flygvapnet USAF ska ha 183 st F-22. Vidare pågår nu utveckling av ytterligare ett plan kallat B-2 Spirit, där styckpriset beräknats till 1,5 miljader dollar! Samtidigt pågår ett övergivande av de statliga bidragen till kultursektorn.

Författaren Tolu Olrunda säger:”Hjälp oss att förklara varför finansieringen av konsten har minskat stadigt samtidigt som samhället marscherat vidare mot de mörka gränderna hos nyliberalismen, där utrymmet för humaniora är kvävande smalt, linjärt och självbekräftande.”

USA tycks ha fastnat i en självuppfyllande profetia av socialt fördärv som drivs av vilseledande och felplacerade prioriteringar Begreppet balans har tagits bort från vårt kollektiva ordförråd, och nästan allt som vi vet i vår värld har standardiserats för största och snabbaste vinsten oavsett långsiktiga konsekvenser och kostnader.

Konsten är ingen lyx utan en form av kommunikation och en gest av solidaritet och ett av de viktigaste sätten att för att bygga upp gemenskap. Vad är det kulturella värdet idag när många inte vet, eller förstår, vad skillnaden är mellan nyheter och skvaller? Konsten tjänar till att provocera, att odla, stimulera, försköna, förena och inspirera till intellektuell och moralisk reflektion. Något som inte längre prioriteras i dagens samhälle. Ett slående exempel på att blunda för den konstnärliga sanningen var när den dåvarande utrikesministern Colin Powell var i FN för att presentera den lögnaktiga argumentationen för ett krig mot Irak. Under presentationen doldes Picassos stora konstverk ”Guernica” med en blå duk. Makteliten skyr konsten, för den avslöjar lögnerna.

Det som Max Eternity skriver gäller USA men i princip kan detta gälla även för Sverige.

Den nyligen bortgångne Gore Vidal skev om amerikanen:”Häften av dem har aldrig läst en tidning. Hälften har aldrig röstat på en president. Möjligen samma hälft?”

Om GW Bush skrev Vidal:”Den dummaste mannen i USA.” Man kan undra vad Vidal skulle sagt om Mitt Romney?

Noam Chomsky har sin uppfattning:”USA anser sig ha ensidig rätt att placera ut kärnvapenmissiler varhelst man tycker. T ex vid gränsen mot Ryssland och Kina. Motiveringen för detta tål egentligen ingen analys. Pentagon har redan startat ett cyberkrig mot Iran. Själva betecknar Pentagon ett cyberkrig som en krigshandling. Dock med det undantaget att det inte gäller när USA eller dess allierade är gärningsmannen.”

Oinbundet

Lämna en kommentar

Projekt

Lyssna en stund på dem som ropar ”måste”.

Avbryt dem sedan.

Lyssna en stund på dem som ropar ”ingen måste”.

Avbryt dem sedan.

Stå en stund på det som är ”botten i alla”.

Fall i det bottenlösa.

(Werner Aspenström)

—-

Den lättkränkta Bella Stenberg i G-P ondgör sig över att Bruce Springsteen fick så mycket utrymme i media under förra veckoslutet i Göteborg. Världsstjärnorna Madonna och Rihanna fick inte ens tiondelen av det spaltutrymme som tilldelades Springsteen. Var det för att de var kvinnor undrar Bella Stenberg. Nja, riktigt så enkelt var det nog inte. Madonnas framträdande var enligt samstämmiga recensenter högst mediokert och Rihannas närmast kaosartat, möjligen beroende på droger. Enligt de flesta recensenter var Springsteens båda framträdande av yttersta världsklass, vilket delvis kanske kan förklara medias välvilliga inställning.

Tänk vilket litet helvete att som Bella Stenberg ständigt behöva klafsa omkring i kränkthetens sura träsk.

—-

Robert Fisk skriver i The Independent: Det har aldrig funnits något krig med sådan feghet, så låg moral, sådan falsk retorik och sådan offentlig förnedring som i den syriska tragedin. Lögnernas mångfald och förljugenheten från våra ledare för tankarna till en ond pantomin. Obama och fru Clinton går här hand i hand med diktaturstaterna Saudiarabien och Qatar för att införa ”demokrati” i Syrien. Hur gick det med USA:s införande av demokrati i Irak? Senast för någon vecka sedan var där 29 sprängdåd som dödade 111 civila och skadade ytterligare 235.

—-

Tanken, som ibland framförs, att kapitalismen kan reformeras är helt enkelt en önskedröm. Dess ”aldrig nog”-syndrom gör det till en omöjlighet. Men däri ligger också även fröet till dess egen kollaps och undergång.

—-

Att vara människa är att vara medveten om tidens gång. Inget annat begrepp ligger närmare kärnan i vårt medvetande.

—-

Gore Vidal avled i veckan 86 år gammal. En sanningssägare i det förljugna USA kan man kanske kalla honom och som sådan avskydd av etablissemanget.

Vi måste sluta med att gå runt och babbla om att USA är den största demokratin i världen, när vi inte ens är en demokrati. Vi är en slags militariserad republik. (Gore Vidal)