Nya spaningar från bergets topp

Lämna en kommentar

Sanningen är att det egentligen bara finns en kamp som betyder något: Kampen mellan de människor som försöker kontrollera andra och de människor som helt enkelt vill leva ifred.

——-

Om en idé om ett bättre samhälle är bra och rationellt, ska det inte behöva användas våld för att få folk att acceptera det. Endast i sig destruktiva idéer kräver användning av våld för att skrämma befolkningen till samtycke.

——

En övervägande del av svenska folket år mer eller mindre mediestyrt. Makten vill att folket ska vara vaga i uppfattningen och manipulerbara, styras till att tro att de själva kan räkna ut saker utifrån sin informationstillvaro.

——

Vad vi är i varje ögonblick bestäms av summan av de intryck sinnet utsätts för, och varje människas karaktär bestäms av summan av dessa intryck. Om goda intryck dominerar blir karaktären bra, om dåliga blir den dålig.

——-

Idag kan ingen säga ”att jag visste ingenting”, all information finns tillgänglig på nätet bara man orkar söka den. Men på nätet finns en massa sanningar, halvsanningar och rena lögner. Varje individ är tvungen att välja och själv vara ansvarig för sina val.

——-

Att veta vad du föredrar i stället för att ödmjukt säga amen till vad världen talar om för dig det du borde föredra, är att hålla din själ vid liv.

——-

I en värld där information är var mans egendom ställs höga krav på förmågan att sortera, ifrågasätta och identifiera det som utelämnas i ett budskap.

——-

Även om Bibeln innehåller många texter med visdom som samlats ihop under lång tid, så erbjuder de ingen ersättning för den anslutning till verkligheten som vi alla är kapabla till att nå med vårt eget fria tänkande som källa.

——

Ensamheten är produktiv, men produktiviteten kräver ett kraftuppbåd, en samlad ansträngning; därför vill man gärna fly undan den till en mera tom och mindre krävande sällskaplighet.

 

Annonser

Från bergets topp ser man fortfarande långt

Lämna en kommentar

Tacitus:”Hur sällsynta de är dessa lyckliga tider, då man får tänka vad man vill och säga vad man tänker!”

Är vi verkligen villiga att slänga över bord grundsatsen om tanken och ordets frihet, som vore det fråga om en fullkomligt överflödig barlast? Ska vi frivilligt underkasta oss begränsningar av den hävdvunna yttrandefriheten? Nej, inte utan strid! Låt inte överheten och dess medlöpare tysta det fria ordet!

——-

”Det är verkligen skrämmande att valda politiker har sämre kunskaper än befolkningen i snitt, inom just det område som de beslutar över.”

——-

Den offentliga debatten i dagens Sverige domineras i hög grad av högröstade intressegrupper och särintressen, som sällan avspeglar majoritetens åsikter särskilt väl.

——-

Vi satsar det mesta av vår tid och energi på att bli lyckliga i morgon. Men vi kan bara uppleva känslor i nutid, aldrig vid något annat tillfälle.

——-

När du lägger undan något falskt blir ditt sinne ljusare. Som att bestiga ett berg, du kastar bort de saker du inte behöver.

——-

I människans outtalade, hela själ ligger försöket att försöka mätta rastlöshet, oro och sorg med konsumtion. Utan dikten och sången är människan bara ett vilddjur och ett lätt rov för krafter starkare än henne själv.

——

Det finns inget system eller metod för att göra sinnet tyst, därför är det dummaste sinnet kan göra att disciplinera sig till att vara tyst.