Efemärt

Lämna en kommentar

Enkel är bergens sommar;

ängen blommar,

den gamla gården ler

och bäckens dunkla brus talar om

funnen lycka.

(Edith Södergran)

—-

På det förgångna ska du inte tänka

inte heller slösar med tankar om framtiden.

Njut av nuet och de glädjeämnen som oväntat

kommer och går.

(Bhartrihari)

—-

På denna spindelvävsstege klättrar

människan mot himmelen

stegen sviktar i en kosmisk vind.

(Willy Kyrklund)

—-

Människorna hoppar på ytan som en flat sten som ungarna kastar i sjön. Så fort rörelsen stannar sjunker de i ångest. Den som lever i den estetiska nivån löper som en marskatt eller lever som småborgare vars moral bestäms av vad ”grannen säger”. Den som erkänner sin ångest och är beredd att leva i den – att existensen luktar tomhet – är friare än den till synes mest oberoende kälkborgaren, och dussinmänniskan.

—-

Ständigt dessa distraktioner! Finns det någon möjlighet att tänka klart så länge vi ständigt omges av distraktioner?

Tänkandet är något som på alla vis motarbetas i dagens samhälle. Hur skulle det se ut om folk plötsligt skulle ges möjligheten att fritt tänka själva? Inget skulle bli som det varit. Vi skulle få ett helt nytt samhälle där det materiella skulle sättas på undantag, strukturerna skulle börja vittra sönder och människor skulle börja att verkligen leva. En del skulle nog inte klara av tankarna utan fortsätta sin flykt. Mot vad?

Att absorberas i arbete, i sociala eller politiska rörelser, nöjen, sport, drickande, sex eller religiösa verksamheter kan tillfälligt leda medvetandet från skrämmande tankar och fysiska störningar, men kan aldrig ge inre frihet.

—-

Hans samvete var rent. Han använde det aldrig.

Sann satir sårar inte, den dödar.

Man kan inte spela ”Frihetssången” på övermaktens instrument.

Ungdom är en gåva av naturen, men åldern är ett konstverk.

Av de flesta verk blir bara citaten kvar. Är det då inte bättre att redan från början bara skriva citaten?

En epoks dumheter är lika värdefulla lärdomar för efterföljande släkten som dess visdom.

När det inte blåser har till och med vindflöjeln karaktär.

Jag är för privatisering…av ens inre liv.

(Stanislaw Jerzy Lec, polsk författare och aforistiker)

 

Annonser

Noterat i kanten

Lämna en kommentar

Dröm gärna och helst vad tiden inte vill.

Var otidsenlig framåt och bakåt.

Den närvarande tiden är våldtagen och belagd med alla tänkbara bojor,

inte minst nyttans och den fadda trevnadens

med dess andligt billiga trygghetsvadd och dess leksaksvagn åt alla.

***

Glädjen kommer nästan alltid av sig själv.

Plötsligt står den på trappstenen

sällsam som första klara dagen efter månadslångt regn.

(Harry Martinson)

—–

När det gäller att förklara universums ursprung så finns det en intellektuell stoppunkt, menade Bertrand Russel. ”Jag föredrar att säga att universum bara är där, det är allt.”

Om universums ursprung säger Steven Weinberg:”Vi inte bara saknar observationer, vi har inte ens teorin. Vi har inte någon testbar hypotes, än mindre en som har motstått testet.”

JBS Haldane myntade:”Universum är inte bara underligare än vi antar, det är underligare än vi kan tro.”

Hur kan ett universum uppstå ur ingenting och varför finns över huvud taget någonting alls? Svaret måste bli: Vi vet inte.

—-

Nobelpristagaren Paul Krugman säger att det finns endast ett sätt att lösa den ekonomiska krisen på: en kraftig tillväxt som erhålles genom ökad konsumtion. All åtstramning är kontraproduktivt. Hur ska då detta kunna uppnås? Jo, genom att låna och på så sätt stimulera till en ökad konsumtion! Detta låter misstänkt likt grekiskt tänkande och nobelpristagare som han är verkar det ändå på något sätt feltänkt. Man ska inte låna till konsumtion, endast till investeringar. Dessutom skapar investeringar i t ex infrastruktur sysselsättning inom landet, vilket konsumtion endast i ringa omfattning gör eftersom vi importera det mesta av konsumtionsvarorna.

Själv brukar jag påstå att regeln för att uppnå en sund ekonomi i realiteten är ganska enkel. Det gäller att över tid tillse att utgifterna inte är större än intäkterna. Denna enkla regel tycks idag inte ha någon större aktualitet, tvärtom verkar det ha blivit allmängiltigt att låna för att täcka gapet mellan utgifter och intäkter. Detta kan man givetvis göra tillfälligt men inte som idag ofta göra detta löpande. Då är risken stor att skuldfällan slår ihop. Det kan synas märkligt att långivarna ställt upp i så hög grad som de gjort hittills och på så sätt bäddat för den europeiska bankkrisen.

Ytterst marginellt

Lämna en kommentar

Var stund gled lugn; men tätast bereddes friden

när eftermiddagsskenen föllo sneda

på betesdjur, som efter stygn och sveda

i mättnad lägrat sig bland sanka viden.

Där låg jag ofta förr och vände bladen

i Schopenhauer, när en färgad kvällning

hällt silat ljus och spoven hördes vissla.

Mitt i Ting i Sig blev sommarlukt från maden

av mynta; och min Värld som Föreställning

blev vipors flax runt kvigor som idissla.

(Frans G Bengtsson)

—-

Att sitta vid själsliga fångars bord

kan bli den fria tankens ändalykt.

—-

Av erfarenhet kan sägas att Tvivlet är en akt av befrielse!

—-

Lev Sjestov skriver i sin bok om Kirekgaard ”att om etiken inte förmår ge människan åter ett ben eller en arm, är den kraftlös, bara en vålnad eller en fantasiprodukt, en illusion.” Sjestov menar att etiken är oduglig eftersom det endast är Gud som kan ge något tillbaka, som ett ben, en arm. Etiken är sålunda ingenting annat än en fantasiprodukt som motsats till Gud som är den absoluta verkligheten. Sjestov tycks mena att eftersom endast Gud kan göra det som inte etiken förmår så är Gud det enda sanna. Men finns det verkligen något som helst bevis för att någon fått tillbaka ett avhugget ben eller en mistad arm? Om så inte är fallet kan man väl även i denna änden börja att tala om en fantasiprodukt? Eller?

—-

Lidandet kan aldrig förklaras, det blir då genast ett försvar och lidandet kan aldrig försvaras. Många tror på något som tillskrivs förmåga att kunna förhindra lidandet. Men detta något gör inget för att förhindra lidandet. Om någon som har makt att förhindra eller undanröja lidandet men undviker att göra detta, framträder en figur som aldrig kan försvaras. Gör man så försvarar man lidandet.

Ska man fästa någon tilltro till Gamla Testamentets bilder av Gud, så måste man nog konstatera att den guden är en mästare i underlåtenhetssynder. Gång på gång har han tillfälle att förhindra lidande, men han underlåter att göra det.

—-

Det är ren illusion att tro att ett yttrande som lever vidare århundrade efter århundrade, från generation till generation, inte kan vara helt felaktigt. (Pierre Bayle)

Antiken och den allmänna acceptansen av ett yttrande är ingen garanti för dess sanning. (Pierre Bayle)

Fantasi och fiktion utgör mer än tre fjärdedelar av vårt verkliga liv. (Simone Weil)

Marginalanteckningar

Lämna en kommentar

Fel ensamhet försurar själen,

rätt ensamhet smörjer den.

Hur sköra vi är, mellan de få

goda stunderna.

(Jane Hirshfield)

—-

Det är verkligen svårt att vara ensam särskilt länge i en värld av ord. Även om du inte har vänner någonstans, har du fortfarande språket, och det kommer att hitta dig och svepa sina små stavelser omkring dig och plötsligt kommer det att finnas en berättelse att leva i. (Naomi Shihab Nye)

—-

Så, nu ska jag tala varje kväll. För mig själv. Till månen…jag talar för mig själv och tittar på de mörka träden, så välsignat neutrala. Så mycket enklare än mot människor, då man behöver se glad ut, vara osårbar, smart. Utan någon mask går jag och talar med månen, till en neutral opersonlig kraft som inte hör utan endast accepterar min varelse. (Sylvia Plath)

—-

Universiteten i hela Europa genomgår en kraftig och snabb förändringsprocess på flera plan och de präglas numera av byråkratisering, politisering och kommersialisering. Dessutom har den ”moderna” pedagogiken lett till att studenterna kommer till universitetet med mindre förkunskaper än tidigare. I så olika länder som Sverige och Spanien är erfarenheterna förvånansvärt lika även om det finns gradskillnader.( Inger Enkvist i DN)

—-

Under utbildningens historia i västvärlden har det aldrig tidigare förekommit en sådan brist på intresse för språket självt som medel för kunskap och tänkande. På bara någon generation har ett mentalitetsskifte ägt rum, som innebär att intellektuellt liv nedvärderas. (Jordi Llovet)

—-

Vi lever i en linjär tid – vi har inget annat val – men kurvan för vårt minne är aldrig en rak linje. Händelser som varade en timme kan hemsöka oss under flera år. Medan år av våra liv kan glömmas bort, försvinna. (Jeanette Winterson)

Vi är i konkurs ekonomiskt eftersom vi är i moraliskt bankrutta. (D:o)

—-

Hur kommer det sig att i det moderna samhället med alla arbetsbesparande tekniska prylar, tycks finnas allt mindre av verkligt fri tid? Under vår ”lediga” tid stressas det mer än någonsin och vårt lönearbete kräver allt mer av oss. Någon förkortning av den arbetade tiden är det inte tal om, tvärtom talar politikerna om nödvändigheten av att jobba mer och längre, helst till fyllda 75. Under tiden hålls stora delar av ungdomarna utanför arbetsmarknaden. Det är något som är fundamentalt fel i dagens samhälle, men sällan ser man någon seriös debatt om detta.

—-

Om Romney olyckligtvis skulle bli USA:s nästa president, vill han satsa mer på försvaret och dessutom vill han hålla kvar amerikanska soldater i Afghanistan även efter 2014. Hur detta ska kunna ske samtidigt som han lovar att sänka skatterna för höginkomsttagarna kan bli en hård nöt att knäcka.

—-

En god målsättning: att lära sig leva genom att acceptera osäkerheten i stället för att begrava den i kodifierade dogmer.

—-

Sverige besöks i dagarna av två världsartister, Madonna och Rihanna. Betecknande för många av dagens musikartister är att de är drogromantiker. Madonna och Rihanna utgör dessvärre därvidlag inga undantag.