Om september skriver Vilhelm Ekelund: September är månadernas månad. Det Epikurisk-Horatianska sinnestillståndet – en mild mognande soldag

*

Nyss gick professorn och neurologen Oliver Sacks ur tiden. Om musik skrev han: Att lyssna på Bizet gör mig till en bättre filosof, men att lyssna på Mozart gör mig till en bättre neurolog.

*

För inte så länge sedan ansågs litteratur, konst och musik öppna valv bakom valv oändligt inom människan, och den som förkovrade sig ansågs bli en bättre samhällsmedborgare. Är bildning helt enkelt överflödig idag?

*

Kanske är det så att vi idag lever i en tid då en hop av psykopater stjäl våra liv och samtidigt talar om för oss vad vi ska tänka tycka och känna?

*

Något av det viktigaste som eleverna borde lära sig i skolan är att ifrågasätta och utmana överheten.

*

Demokratin står och faller med yttrandefriheten. Ett tystat folk är ett folk som kapitulerat.

*

Dagens människa hatar tristessen, därför måste de ständigt söka distraktionen. Man gör allt för att fly tristessen – tomheten. Detta resulterar i att man aldrig får uppleva tristessens kreativitet, där det oväntade och spännande får blomma ut.

*

Gud finns i luckorna heter det. Dock kan man konstatera att luckorna blir allt färre, och de som finns kvar blir allt mindre för var dag som går.

Annonser