Från Novalis till Edmund Burke

Lämna en kommentar

Där det härskar äkta böjelse för eftertanke och inte bara för enskilda tankar, där finns också progressivitet. Väldigt många lärda äger inte denna böjelse. De har lärt sig att dra slutsatser så som en skomakare lärt sig skomakeriet, utan att någonsin råka på ett infall, eller bemöda sig att finna tankens orsak. (Novalis, 1798)

——-

Staten kan inte ge dig frihet, det är en socialistisk utopi. Staten kan ge gränser för individens frihet. Den ska hjälpa de svagaste och de sjuka, men inte diktera hur individen ska leva och tänka.

——-

OS kan ses som en lång räcka av oupphörligen producerade distraktioner, som får folket att undvika tankar på avgörande väsentligheter, en fokusförskjutning från de avgörande frågorna.

——-

Idag läser vi Bibeln som om den hade skrivits av Stephen King, utan att reflektera över under vilka omständigheter som rådde under de tidsperioder då Bibeln skrevs.

——

Varje religions exklusiva sanningskrav är en vederläggning av alla andra. En religion förkastar andra religioner just för att de är baserade på tron. Det finns inga bevis för dem.

——

Vi måste skilja på psykisk sjukdom, som alltid har funnits, och det lidande som uppstår i samband med den snabba förändringen av samhället. Vi har glömt att vi bör föra en diskussion om hur vi organiserar samhället bäst för medborgarna, vilket kan synas som paradoxalt i ett demokratiskt samhälle.

——

När vi upplever snabbare flöden av information på nätet, blir vi ett mindre tålmodigt folk. Men det är inte bara en nätverkseffekt. Fenomenet förstärkes av ett konstant surr på Facebook, Twitter, sms och sociala nätverk i allmänhet. Samhällets ”aktivitetsrytm” har aldrig varit så härjande. Otålighet är en smitta som sprids från pryl till pryl.

——

Vetenskap och förnuft befriar oss från bojorna av vidskepelse genom att erbjuda oss ett ramverk för att förstå vår gemensamma mänsklighet. I slutändan vi alla har förmågan att värdesätta livet och berika världen på ett oöverskådligt sätt.

——-

Civilisationen är inte i första hand ett projekt som kan utformas enligt ögonblickets modedoktriner. Den är en gåva, en nåd, liksom vårt liv är en gåva och en nåd. (Edmund Burke)

Annonser

Härtappat

Lämna en kommentar

Svenska språket är ett språk med en ordnad struktur och inte någon jävla soppgryta. (Lars Gustafsson)

——-

Politiskt korrekt kultur tillåter deltagarna att låtsas som att de har någon större förståelse av världen, en förhöjd kunskap om livet som gör dem överlägsna den oinvigde. Det är viktigt att förstå detta när en person arbetar med metodiken för politiskt korrekt fanatism. Personen gör det inte för att göra världen till en bättre plats, personen gör det för att må bättre på sin egen plats i världen.

——-

Den nya ekonomin kräver mjuka färdigheter, såsom samarbete, livslångt lärande, ständig innovation och hela spektrumet av entreprenörsförmåga.

——-

Det samhälle som vi får om vi baserar oss på 100 procent förnybar energi, kommer att se väldigt annorlunda ut mot det samhälle vi har idag. Många saker som vi idag tar för givna kommer i en sådan framtid för de allra flesta att vara ouppnåelig lyx.

——-

Kapitalägarnas glupska girighet verkar vara så gränslös att ingenting som kan ge vinst är dem främmande. Vad spelar en katastrof i morgon för roll om jag kan maximera min vinst idag?

——–

Vi lever i ekonomisk, kulturell, politisk och social kris. Vår tid präglas av ett sökande efter fasta punkter och hållbara svar på ibland omöjliga frågor. Vi människor behöver rötter och hemkänsla. (Thomas Nydahl)

——–

Mobiltelefonen har blivit en elektronisk fotboja och ett tveeggat svärd. Den har blivit ett verktyg för att ständigt spä på livet med lågoktanig stimulans, ett led i stimulansens tyranni. Dagens underhållning är oftast så syrefattig att vi aldrig kan få nog. Vi lever våra liv kippandes efter andan. Det är därför vi behöver så många skärmar och detta framkallar ett beroende. Detta är något som är värt att motarbeta. De flesta vet innerst inne att beroendet är osunt, men vi flyter med, en vecka till, ett år till, en livstid till.

——-

Ett samhälles ideologi går inte bara att avläsa i hur vi tolkar verkligheten, utan lika mycket i hur vi drömmer om att kunna fly denna verklighet. (Slavoj Zi´zek)

 

Av & Till

Lämna en kommentar

Poängen med vetenskapen är att hitta brister och rätta till den för att kontinuerligt bygga upp en bättre förståelse för hur världen fungerar. Religionen försöker hålla tillbaka utvecklingen genom att insistera på att det som skrevs av förvetenskapliga personer i en bok, som religionen anser vara helig och innehar den enda sanningen, och allt som vid första anblicken skiljer sig från denna är fel.

Fakta är inte oföränderligt och upptäckter är alltid preliminära. Vetenskapen är en rörlig process. Vad vi bör oroa oss för är att våra orealistiska förväntningar kommer att förstöra denna rörliga process.

——-

Forskning visar att historien ständigt knapra och knådar oss, formar våra sinnen utan vår vetskap eller samtycke. Desto djupare vi är gjutna i berättelsens ramar, ju mer potent är dess inflytande. När du läser en skönlitterär berättelse får du möjligheten att kunna se in i andra människors huvuden och uppleva deras tankar på ett sätt som du inte kan i det verkliga livet.

Rödlistat

Lämna en kommentar

Yttrandefriheten uppfattas idag ofta som som hotfull och sårande, som en täckmantel för det högerextrema. Därför kan de som stöder inskränkningar av yttrandefriheten uppfatta sig själva som goda – de vill ju skydda människor. På så sätt villkoras yttrandefriheten av ett slags generell rättighet att slippa känna sig kränkt.

——

Pengar som kanaliseras via politiker ger i allmänhet inte fler jobb eller större samhällsnytta än de pengar som kanaliseras via medborgarnas egna beslut.

——

Ju högre utbildning man har, desto mindre exponeras man för andra åsikter än sina egna. De välutbildade bildar åsiktsgetton, isolerade från varandra och det övriga samhället.

De humanistiska fakulteten har blivit fabriker för ideologiproduktion, snarare än fristäder för sanningssökande och utforskande. Allt mindre kan studenterna dra nytta av olika åsikter och tillvägagångssätt hos sina lärare, eftersom fakultetsmedlemmar med icke-typiska åskådningar blir allt mer sällsynta på universiteten.