Synpunkter

Lämna en kommentar

Vi orkar inte längre ta konflikter, vi söker bekräftelse från omgivningen, då det är om vi är socialt kompetenta i en snäv mening, som definierar oss. Och vi låter det ske, i stället för att ta makten och definiera oss själva.

——

Efter Roms fall började medeltiden. Dagens ”Rom” kännetecknas av ökande okunnighet och irrationalism. Vad kan vi vänta efter dagens ”Roms” fall? En ny medeltid?

——

1:a § i Statsskickets grunder;”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” Många politiker tycker nog idag att detta är en besvärande passus.

——

Trots ett otal vetenskapliga bevis som motsäger detta, tror fortfarande 40 procent av amerikanerna att jorden bara är 6000 år gammal.

——

I huvudsak varje religion åtminstone anspelar på den onda underjorden – Helvetet. Vissa religioner har sitt centrum fokuserat på detta. Varför är det så? Det är ett verktyg, ett verktyg för makt, ett verktyg för att styra och kontrollera människan genom att påstå sig erbjuda själslig vägledning bort från rädslan.

——

Så snart en stat inte nöjer sig med att ställa till medborgarnas förfogande en ram av trygghet och ordnade förhållanden, utan därutöver söker påtvinga dem en viss ideologi, forma dem till ”nya” människor efter ett visst mönster, är den staten inte längre en demokrati.

Annonser

Betraktelser

Lämna en kommentar

1. The Second Machine Age av Erik Brynjolfsson och Andrew Mcafee: ”Tillverkningsindustrin står inför en fullständig automatisering. Framtiden är ett digitalt eldorado, fyllt av prylar och teknik som vi idag knappt kan föreställa oss. Vad händer med vårt samhälle, med vårt arbetsliv och med vår resursfördelning om dessa framtidsvisioner blir verklighet? Vad händer om automatiseringen verkligen går så långt som många nu tror? Om det blir verklighet kommer det att betyda en enorm förskjutning av makt – från arbete till kapital. Kapitalet, ägarna av produktionsmedlen, kommer att stå starkare än någonsin, medan alla vi andra förpassas till en arbetsmarknad där vi inte bara förväntas konkurrera med varandra utan även med maskiner, maskiner som aldrig tar rast, som aldrig klagar och som aldrig frågar efter löneökning. En av framtidens viktigaste frågor är hur vi ska organisera produktionen, konsumtionen och resursfördelningen i en tid av snabb teknisk förändring?”

——

2. Iran. I Iran införs nu en ny lag som innebär att föräldrar lagligen kan gifta bort sina flickor redan från nio(9) års ålder. Detta har återhållsamt noterats i svenska medier, men jag inte hört en enda svensk organiserad feminist som haft några synpunkter på detta.

——

3. Irak. Idag när USA lämnat landet efter sin ”mission” kan följande noteras: Landet som en tid var vår civilisations vagga är idag ett efterblivet land. I det land som en gång upptäckte skrivkonsten råder idag en utbredd okunnighet. I Irak skrevs en gång världens första lagar, idag gäller där djungelns lag. Irak hade 1970 få eller inga analfabeter, idag är 60 procent av befolkningen analfabeter.

——

4. Det postmoderna samhället har nått det utvecklingsstadium då kapitalägarklassens intressen sammanfaller med politikerklassens.

—–

5. När det gäller översättningar av svenska deckarförfattare, som Stieg Larsson och Camilla Läckberg, har det visat sig att översättningarna håller betydligt högre klass än originalen.

—–

6. Politikerna vill ge intrycket av att Samhället bryr sig, men detta är en illusion. Samhället bryr sig inte.

——

7. Det är bättre att läsa samma bok flera gånger än att läsa flera olika böcker i rad. Detta på grund av att upprepningen expanderar och skapa synaptiska nätverk.

—–

8. Ingen regering kan lagstifta fram moral, inte heller ska den göra detta. Moral kan endast komma inifrån individen själv och individens självbetraktelse.

—–

9. Civilisationens historia består till mycket av organiserade religioner, där män berättar för kvinnorna vad de ska göra eller inte göra med sina kroppar.

—–

10. Hur svårt för vissa att inse att Bibeln är en mänsklig skapelse. Hur skulle den kunna vara något annat? Det är beklämmande att på vissa hemsidor kunna läsa om infekterade strider som ännu pågår om hur ett visst ord i Bibeln ska tolkas eller förstås.

Små, små ord av sanning

Lämna en kommentar

Bollen ligger inte hos framtiden, det är helt upp till oss själva om vi ska vara ständigt beroende av se verkligheten på en skärm. När vi i stället borde titta på solnedgången tillsammans med våra vänner och dela livets fantastiska små och stora underverk.

——-

Överflödet av litterära ”bästsäljare” domineras av lättläst massgods, som aldrig kommer att ifrågasätta det system som matar dem. Det lättsmälta lättgodset kommer aldrig att bistå med personlig utveckling på grund av att saknar både originalitet och stil.

——

Dagens populärmusik kännetecknas allt mer av en likriktning – den ena melodin är den andra likt. Detta kan likställas med en begynnande stagnation. När alla ljud är lika starka har vi förlorat det dynamiska omfånget.

——

En välmående medelklass som är upphöjt likgiltig eller nöjd med den rådande ordningen, är ett förstadium till tyranniet.

——

Få länder har som Sverige bejakat kollektivismen och den starka staten. Den som inte tänker enligt mallen ska tillrättavisas och helst tystas.

——

I sin bok ”Pekingsyndromet” skriver Ola Wong bl a: ”Kina har blivit rikt på att sätta ekonomisk tillväxt före etik, ideologi, miljö eller lagar. Även om USA och Europa går ner till noll utsläpp kommer denna minskning att ätas upp av Kinas ökning. Svensk miljöpolitik kommenterar aldrig den kinesiska kolförbränningens ofattbara omfattning och konsekvenser. Och att vi importerar Kinas obefintliga miljöpolitik genom att konsumera billiga kinestillverkade varor. Om man inte har en Kinastrategi för sitt klimatarbete, ja då har man ingen strategi över huvud taget. Kinas tillväxtpolitik spelar ett fruktansvärt spel inte bara med kinesernas hälsa, utan med hela jordens framtid.”