Dagsländor.

Lämna en kommentar

På ytan den tillkämpade glädjen och modet/men under finns alltid sorgen/som ett stilla vatten/att låta sig sänkas ned i/att omslutas av/en tillflykt.

Låt aldrig andra tänka för dig. Bli en självtänkare!

Enligt kvantfysikerna går tiden på subatomär nivå både framåt och bakåt. Redan Augustinius hade problem med tiden;”Vad är tid? Om ingen frågar mig så vet jag. Men om jag vill förklara det för någon som frågar, så vet jag inte”. Newton sa att tiden är till sin natur utan relation till något yttre, den flyter fram likformigt. Einstein menade att tiden är relativ och att den påverkas t ex av tyngdkraften.

Den enda verklighet som vi kan veta någonting om är den vetenskapen har tillgång till. Att ha åsikter om något som vetenskapen inte har tillgång till, är irrationellt. Den enda verklighet som existerar, är den som vetenskapen har tillgång till. Det som är bortom det empiriska kan vi helt enkelt inte ha någon vetskap om. Den som hävdar saker om andra världar är den som har bevisbördan.

Den tyska författarinnan Juli Zeh betraktas, tillsammans med Michel Houellebecq, som dagens vassaste samtidskritiker. Juli Zeh skriver:”Vi är på väg mot ett samhälle med normalitetsfascism. Det farligaste för invånarna i detta samhälle är att bli outsiders, att inte foga sig. Vi ska bedövas och lockas till att tro på allt vad samhället säger.

Den amerikanske konstnären Robert Ryman har nått stora framgångar genom sin epokgörande målarkonst. Rymans hyllade ”konstverk” består av stora helt vitmålade dukar. Alltså målningar som består av ingenting annat än helt vita ytor. Rymans motivering för sin något enahanda ”konst” är att han vill ”minska visuella störningar”. Konstkritikerna vet inte till sig i sin beundran inför Rymans nydanande målarkonst.

Den otroligt upphausade deckaren ”Strindbergs stjärna” av Jan Wallentin, som redan före utgivningen sålts till 14 länder, visar sig vara en knappt medelmåttig svensk deckare, skriven på ett språkmässigt riktigt uselt sätt. Boken är full av språkliga grodor av den sorten som brukar förekomma i skoluppsatser. Dessutom verkar det, på grund av alla stavfelen, som om förlaget (Bonniers) struntat i korrekturläsningen. Slutsats: typisk litteratur för hjärndöda.

I engelska Independent står att läsa om Jane Austen att hon var urusel både när det gällde stavningen och grammatiken. Men likväl var hon en av världens mest beundrade författare. Något som knappast Jan Wallentin kan aspirera på.

En av globaliseringens allvarliga nackdelar är dess integrerande verkan – vid en viss punkt sprider sig snabbt lokalt uppkomna kriser till resten av världen och situationen blir då lätt okontrollerbar.

Till årets Nobelfest är alla partiledarna med respektive inbjudna, dock inte Jimmie Åkesson. Detta kan man väl kalla för populistisk mobbing på hög nivå.

Berättigad fråga i Guardian: Vad ska västeuropeerna egentligen syssla med när all tillverkningsindustri en gång för alla flyttat ut. En fråga som också borde ställas till alla blåögda svenska politiker, som fortfarande hoppas på att tillverkningsindustrin ska lösa arbetslösheten. I gårdagens arbetsmarknadspolitiska debatt i riksdagen framkom att regeringens recept för att minska arbetslösheten, är att ge Arbetsförmedlingen utökade resurser. Problemet är dock att AF har få jobb att förmedla till dem som mest skulle behöva dem – ungdomar, långtidsarbetslösa, lågutbildade och invandrare. Den efterfrågan som idag finns gäller i huvudsak kvalificerad arbetskraft.

Annonser

Dagens utsikter.

Lämna en kommentar

Poesin är ett sätt att inringa det som ej går att uttrycka. Endast poesin kan ge uttryck för det outsägliga.

Den danske poeten Sören Ulrik Thomsen uttrycker sig så här:”Det är endast det obeskrivliga som det är värd att skriva om. Och för att det är omöjligt måste det skrivas”.

Livet består i själva verket av ögonblick, punkter där man inte längre vet om det fortsätter.

Att se, att lyssna, att bara vara med det som är. Att se det som är med ett opartiskt seende. Detta måste vara grunden. Allt annat är ett jagande efter vind. Att detta ska vara så svårt att inse! Varför alla dessa rädslor som lägger sin strypande hand över livet? Men hallå! Detta är ju en motsägelse. Rädslorna är ju något som ingår i det som är.

Man måste se upp så att inte den uppnådda friheten förvandlas till tvång. Jag ser hur min frihet förvandlats till normalitet. Dagarna har blivit inrutade i ett mönster där allt upprepas. Har jag inte gått från ett tvång till ett annat? För inte är väl detta frihet?

I det postindustriella samhället sitter armbågarna i käften – språket. Vid klättringen i den sociala hierakin klarar sig alltid den som har ett fullgott språk och som verbalt kan utnyttja det.

Oro har alltid en rot i egoismen. Ack, hur sant! Inget är att vinna genom oron, den kan inte förbättra kommande tid och den fördärvar den närvarande.

Jag begär inte att få veta sanningen, bara en metod med vars hjälp jag tror mig kunna närma mig den.

Vilken grad av moral representerar den beräknande godheten?

Det enkla i livet är ofta förbisett. Vi gör alltför ofta livet så fruktansvärt komplicerat, vi har en förmåga att mata jaget med så mycket ovidkommande. Tänk om man kunde se allt det förgångna som just förgånget. Det är fel att låta det förgångna styra så mycket av det nuvarande. Vilken frihet om man kunde se och uppleva varje stund och dag som ny och opåverkad av det förgångna.

Hur mycket råder man över sina känslor? I vilket fall måste det vara fel när någon annan tillåts att råda över ens känslor, och med hjälp av känslor nå ett visst syfte.

Peter Nilson, författaren och astronomen, skrev:”Vår kunskap om universum är inte speciellt imponerande. Hur många vintergator finns det? 1000 eller en miljon  eller 1000 miljoner? Har universum någon början eller något slut? Vi vet inte!” Det är ju några år sedan Peter Nilson skrev detta och han har tyvärr också allt för tidigt lämnat oss.

Om vi tittar på hur långt dagens forskning om universum kommit, så säger nu forskarna att det finns ett oändligt antal galaxer i ett oändligt universum. Vidare tror man att universum expanderar med accelerande  hastighet mot sitt slutliga sönderfall. Varför universum expansion sker med ökande hastighet vet man inte. Tidigare har man ju trott att universum skulle expandera till en viss gräns och sedan börja att dra ihop sig igen till ingenting eller till det ingenting som fanns före Big Bang. En teori är att det den ”mörka energin” som orsakar universums tilltagande expansion. Ett oändligt antal galaxer i ett oändligt universum och som har sitt ursprung ur ingenting! Hmm….

Bara där svar är möjliga att få är det meningsfullt att ställa frågor. Även om allt mitt sökande skulle visa sig vara sökande efter vind, så ångrar jag det inte en sekund, därför att det har givit mig så mycket som människa.

Dagens skrivningar.

Lämna en kommentar

När det gäller fåfänga är vad som helst bättre än ingenting.(Céline)

Altruism är helt enkelt egenintresse av en subtil form. Vi mår bra när vi gör något bra för någon annan. Men trevliga killar får inte alltid sista dansen.

För religiösa människor finns det i allmänhet ett drag av baktanke i deras altruism – en hinsides belöning. Detta kan betecknas som en form av egoistisk altruism. Det gamla ordspråket ”Dygden har sin egen belöning” har sin giltighet.

Behövs religionen för att upprätthålla moralen i ett samhälle? Går moralupplösning och samhällsupplösning hand i hand? Något att tänka över när vi i dagens samhälle har en tendens till att devalvera värdegrunderna.

Har Bill Gates en baktanke när han skänker miljader till fattiga i Afrika? Ser han mottagarna som framtida köpare av Windows produkter? Eller är Bill Gates en äkta altruist?

Alla dessa offentliga välgörenhetsgalor tenderar att bli ren uppvisning i kalkylerat egenintresse och har föga med altruism att göra.

Ytterst kan man nog se altruism som en mekanism för artens överlevnad.

Media i symbios med politiker och kriminologer verkar med-eller omedvetet för att det ökande våldet i samhället normaliseras. Man möts för det mesta av en förklarande och överslätande attityd när det gäller våldsutvecklingen. Varför?

Enligt Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Marteus, så är alla som inte delar vissa akademiska vänsteråsikter, presumtiva Sverigedemokrater. Så lågt till taket är det i dagens Sverige. Men tydligen har inte fru Marteus förstått att hennes skriverier snarast gynnar SD i stället för tvärt om.

Storbritanniens erfarenheter från sina vindkraftsparker är, enligt The Telegraph, att vindkraften är den dyraste formen för produktion av elenergi. Vindkraften är 90% dyrare än fossilbränsledrivna kraftverk och 50% dyrare än kärnkraften.

När det gäller de svenska elpriserna så sätts priset efter den dyraste energikällan, som är vindkraften.

Prins Charles strör oupphörligt sina förnumstiga ”råd” till jordens befolkning om hur de ska ställa om sina liv för att dramatiskt sänka sina utsläpp av koldioxid. Nu är det emellertid så att Prins Charles ”råd” i olika media, inte har större trovärdighet än de senaste funderingarna från Lady Gaga. Men varken Prins Charles, Lady Gaga eller Al Gore har hittills visat att de själva är benägna att förändra sin egen livsstil.

Det är anmärkningsvärt med vilket förstrött intresse  svensk media ägnar den snabba och kraftiga militära upprustning som nu sker i vårt grannland Ryssland. Detta sker samtidigt som flertalet av de europeiska länderna av ekonomiska skäl tvingas dra ner på försvarsbudgeten. Bland annat pågår nu nybyggnad av 20 st fregatter, plus ett antal u-båtar och landstigningsfartyg, som alla ska placeras ut i ”Fredens Hav”, Östersjön. Den ryska försvarsbudgeten har nyss skrivits upp med 140%! Om detta nämns inget i svenska medier.

Hugskott.

1 kommentar

Motorvägens ständigt susande sorl.

Bolldunk mot en garageport.

En motorgräsklippare ylar ett stycke bort.

En moped vrålar ilsket förbi.

O, tystnad, var är du?

De flesta lärare är totalt utmattade. En nutida elev skulle aldrig få för sig att läsa något av Harry Martinson. De kan helt enkelt inte förstå det han skriver. Tänk vad de går miste om.

Tiden rinner ut. Men tydligen avtrubbar åldrandet sinnet så till den grad, att man inte känner någon som helst ångest över detta fatala faktum. Tvärtom, man kan utan vidare ägna tiden åt att vegetera eller glo på idiotiska blaha-program på tv. Eller att läsa tidningar av så låg kvalité att de inte ens duger till dasspapper.

Utan att kunna påverka/rutschar man ständigt utför/mot det definitiva slutet./Borde man känna ångest?

Tryggheten kan aldrig bli mer än små öar i otrygghetens ocean. Detta måste man lära sig att inse.

Jag sitter. Gör till synes ingenting. Men så är det ej – jag tänker.

Ju äldre seglarn blir,

ju kortare blir sommaren

och färden.

Som alltid kan man finna trösterika ord hos Ekelund: Vilken stor lättnad, vilken lindring i människornas hela sätt att förhålla sig inbördes skulle det ej betyda, om livets hela sagolikhet, äventyrlighet och obegriplighet alltid kunde stå fullt levande för sinnet! Det andliga förvärvsbegäret är den säkraste egendom som står att vinna av detta liv: Därom har alla varit ense, som varit värda att höra på.

Hur undvika att åldrandet grumlar tanken? Nyfikenheten på livet och dess under måste på alla vis upprätthållas. Aldrig nöja sig med svaren. Ifrågasätt alltid! När tanken blir slö slocknar aptiten på livet.

Amerikanska forskare ifrågasätter lämpligheten i att barn i de tidiga klasserna lär sig att skriva med hjälp av datorn. Det är viktigt för barnens kognitiva utveckling att de lär sig skriva för hand med penna och papper. Att skriva för hand engagerar hjärnan i lärandet. Att skriva ner bokstäverna för hand med pennan , i stället för att bara titta på dem, engagerar hjärnan. Handen har en unik relation med hjärnan när det gäller att komponera tankar och idéer. Att skriva för hand aktiverar massiva regioner av hjärnan där tänkande, språk och arbetsminnen lagras och information hanteras. En färsk undersökning visar att barn i årskurs två, fyra och sex, skriver sina uppsatser med fler ord, snabbare och mer uttrycksfullt om de skriver för hand med penna, än vad som gäller om de skriver via datorns tangentbord.

En fråga som kan vara relevant i sammanhanget: Varför har tjejer i allmänhet bättre och vackrare handstil än killarna?

Molnskuggor.

Lämna en kommentar

Andante.

Den långsamma dyningen häver sig,

läger sig till ro.

Tystnaden hörs.

Agnostikern.

På den ena sidan står de som tror,

på den andra de som tror att de vet.

Själv står jag mitt emellan.

Stjärnfall.

Livet – en engångsföreteelse.

Ett stjärnfall

som glimmar till

en kort sekund.

Man säger stundom att någon har kommit hem, den sökande har funnit målet. Jag misstror starkt detta uttryck, i den betydelsen att man har slagit sig till ro, sökandet har upphört, oron har stillats. Det är i stället så, att den som tror sig ha funnit målet ofta missar det. När sökandet upphört infinner sig stilleståndet, som är lika med död. De stora själarna upphör aldrig att söka.

Sofia Tolstojs dagbok är en skrämmande läsning över hur det var att vara hustru till den store författaren. Leo Tolstoj betraktade sin hustru som något att tillfredsställa sin sexualitet med (de fick 13 barn!), och som någon som skötte alla de praktiska göromålen i hemmet. Sofia skriver:”Om han hade haft ett uns av den psykologiska förståelse som hans böcker är fyllda av, skulle han förstått all den smärta och förtvivlan jag gick igenom”. Av sina ”vänner” fick Sofia höra att hon skulle vara tacksam över att få vara hustru till ett sådant geni. Själv skriver Sofia om de 48 åren tillsammans med geniet Leo:”Han har plågat mig med sin kyla, sin grymhet och extrema egoism”. Om Leo Tolstoj kan sägas att han var en ängel i sitt konstnärskap men en demon i det privata.

Det här med att orientera sig är nog inte helt lätt. Jag har nu snart använt ett långt liv till detta och tycker mig alltid, efter alla utvikningar, återkomma till utgångspunkten. Men nog har jag väl lärt mig något under den långa resans gång? Eller är det så illa att ett långt liv inte räcker till för att hinna lära sig vad livet egentligen innebär? Kanske är det så. Hur är det då med alla de trosvissa med rosende kinder? De har nog bara inte tänkt tillräckligt långt. Tro och tanke är sällan parhästar.

Det kan inte ofta nog framhållas den goda litteraturens betydelse. Så skrev t ex Rumi:”Ett hus utan några böcker är som en kropp utan själ”. Tyvärr så tycks boken vara på tillbakagång. I de moderna heminredningstidskrifternas flotta fotomontage, lyser ofta bokhyllorna med sin frånvaro. Sedan beror det ju också på  vad för slags böcker man omger sig med. Ekelund och Emerson ansåg ju att det finns bara ett begränsat antal böcker som är värda att läsa. De ansåg snarare, att läsa för många böcker blir man dum av. När man talar om böcker så menar jag ”riktiga” böcker, inte varuhusens stapelvaror av mediokra deckare eller nyare skönlitteratur.

Nietzsche talade om visshetsbegäret. Men den harmoniska människan saknar varje form av begär, detta är förutsättningen för harmoni.

Den intolerans mot kritik som vi idag ser, är början till en sann åsiktsdiktatur, som kan uppstå och frodas även under det som vi kallar för demokrati.

Politikernas lallande om att det om några år kommer att bli brist på arbetskraft är inte sant. Både 60-talisterna och 90-talisterna är betydligt fler än de årsklasser som kommer att gå i pension under de närmaste tjugo åren. Vad som ligger framför detta kan ingen veta idag.

Internationella valutafonden (IMF) har sålt drygt 403 ton guld, för att få in pengar att låna ut till fattiga länder. Nu i backspegeln visar det sig att över 67% av lånen gått till EU-länder, som Grekland, Spanien, Irland och Storbritannien. Länder som skött sin ekonomi på ett uruselt sätt har favoriserats av IMF före verkligt fattiga länder. Är det egentligen någon som är förvånad?

Rubrik i Dagens Industri: ”Etanolen medför högre matpriser”. Det borde väl snart gå upp  även för våra politiker, det vansinniga i att använda högvärdiga livsmedel, t ex majs och vete, för att framställa etanol till fordonsdrivmedel.

Muriel Barberys ”Igelkottens elegans”, är en roman som skänker ett slags bubblande livsmod genom sin finstämda filosofiska personskildring. Jag lånade ut boken till en bekant, som säger att han läser mycket. Han sa sig dock inte lyckats med att läsa ut den – den var för tung och svårläst! Så olika kan man uppfatta ett författarskap.

Höstvägar.

Lämna en kommentar

Som en fisk i nätet,

våldsamma kast,

först.

Sedan stilla.

Stilla.

Väggarna omsluter,

skyddar,

andas trygghet.

Men stänger inne.

Andens frihet

kräver flykt,

från det trygga.

Livet är i huvudsak ett själstillstånd, skriver Pessoa. Visst är det så. Därför så viktigt att hålla själen vid sunda vätskor. Men ack så sårbar själen är, ett hårt ord eller tandvärk och allt rasar samman och livet ter sig jämmerlikt. Men i stor utsträckning har vi själva faktiskt möjligheten att bestämma livets värde.

Redan Ovidius visste att berätta om tidens obevekliga flykt:”Åren rinner såsom flytande vatten. Den våg som flutit förbi kan inte återkomma. Tiden måste användas väl, åren springer i väg på snabba fötter. Inte följer något så gott på det första som ni njöt”.

Om din lycka är baserad på en illusion, på att du tror på något som inte är sant. Är då det bästa för dig att du aldrig får veta att din lycka grundas på något som inte är sant, eller att du själv eller någon annan avslöjar lögnen?

Platon menade att tanken kan inte tänka själv. Tanken påförs något utifrån och dina tankar är ytterst inte dina egna tankar. Detta är egentligen fundamentalt och klargör hur viktigt det är att vi förstår att vårt tankeliv formas av vad vi ser, hör och läser. Har vi verkligen detta helt klart för oss? Vi som dagligen tillåter oss matas med så mycket strunt. Hur ska vi kunna undvika att vårt tankeliv påverkas av detta. Hur otroligt viktigt det är att barnen förses med de ”goda” tankarna när deras ”tabula rasa” ska fyllas på.

Som en gammal man har jag erfarit att barndomens präglingar sitter kvar ännu uppe i hög ålder. Dock har jag kommit så långt att jag är fullt medveten om detta – att jag är präglad.

Det finns en tidlös visdom, som dock lever helt undanträngd i det moderna höghastighets-och kunsumtionssamhället. De inre resorna sätts på undantag till förmån för yttre ”upplevelseresor”. Underhållningsindustrin blomstrar medan reflektion och samling trängs undan.

Har ni någonsin hört en politiker säga att han eller hon läser poesi? Jag kan bara erinra mig en; förre kulturministern Bengt Göransson (S). Politiker i gemen är teknokrater och sådana saknar i allmänhet kulturell bildning, och det gör dem i förlängningen till farliga individer. Om politiker tillfrågas om vad de läser för böcker så blir svaren ofta det mest blir fackböcker och kanske någon gång en deckare av Marklund eller Mankel.

Emila Fogelklou skrev en gång: ”För att vara rätt läskunnig behöver man också bildning”.

Är det kanske så, som ”den tidlösa filosofin” Philosophia perennis menar, att nyckeln för att kunna tolka universum eller makrokosmos ligger inte i fysiken utan i metafysiken? Man kan förstå men inte förklara.

Dagarna går – varthän? Den ständigt pågående inre dialogen gör oss till det vi är. Människan är ett livslångt samtal.

Höstvindar.

Lämna en kommentar

Sommaren har lagt sig till ro/och hösten har smygande tagit för sig./Dagarna stympas allt mer/och nattfrosten har visat sina nypor./Vintern har redan samlat sina isande styrkor,/väntar vid horisonten på tillfälle/att komma loss.

Den ena furan efter den andra/faller omkring mig./Några lämnar omätbara tomrum/andra bara omärkbart försvinner.

Frihet förutsätter frihet från det förflutna. Gräva i gammalt ger endast sorg. Men det kan väl inte gälla allt det glada och goda man upplevt? Jo, saknaden efter detta leder till sorg.

Det förflutna söker sin överlevnad, skriver Klaus Rifbjerg. Men för att det förflutna ska kunna behålla sin mening måste minnet vara intakt. Livet håller öppet längre än 7eleven, men när det väl stängs är det för alltid.

Vad är ingenting? Hur ser det ut och vad innehåller det? Astronomerna säger ju att universum uppstod ur ingenting.

Nu säger astrofysikerna att det krävs nya teorier för att förklara de svarta hålen. Ingen har någonsin sett ett svart hål, men de ”måste” finnas. Vi vet inte vad som döljer sig i rymden. De svar vi har idag är förmodligen felaktiga. Astrofysikerna tvivlar till och med på om Einsteins relativitetsteori verkligen är riktig.

Är uttrycket ”jag bor ensam” ett konstaterande eller ett värderande? Därom tvistar de språklärde.

Mitt i all hysterin över SD:s framgångar i valet, har det i media ännu inte hörts eller setts en endaste djupgående analys över varför det gick som det gick. Sanningen är väl närmast den att SD:s framgångar är ett symptom på att något inte står rätt till samhället. Att lösa detta genom att välta lass av hat och okvädningsord över dem som blivit invalda i parlamentet kan knappast vara rätt väg att gå. I en demokrati vinner man sällan slaget mot en åsikt genom att förnedra och förtala åsiktens företrädare. Vad som nu efterlyses är en ärlig och öppen debatt om den spektakulära svenska asylpolitiken och den misslyckade integrationen. Det apspel som nu utspelas i riksdagen är knappast något som kan stärka demokratins ställning. För egen del kommer jag inte att deltaga i några fler val, det är mig alltför motbjudande.

Religioner bygger på idéer som i grunden bygger på tankar som uppstått i människors hjärnor.

Kan inte samtalet föras mellan mig och dig, får det föras mellan mig och mig.

Se det förflutna för vad det är: Minnen, Tankar, Bilder och med dem förbundna känslor och emotioner.

Ingen tid lockar till betraktelser så som hösten. Man börjar mer och mer sitta inne. Ifall man då äger en själ, så öppnar den sig; den slår ut med sina blommor, sedan jordens blommor slutat. (Carl Jonas Love Almqvist)

Veckan cd: Semmy Stahlhammer/Karin Strid ”Music for mood and atmosphere”.