Kortfattat

Lämna en kommentar

Det är meningslöst att skylla de sjunkande resultaten i skolan på skolpolitiken när orsaken i stället är den stora invandringen från länder med svaga utbildningssystem och studietraditioner. Att t ex killar från Somalia efter några år i den svenska grundskolan ska kunna prestera betyg som räcker för inträde till gymnasiet. Detta är naturligtvis helt omöjligt vilket även verkligheten visat.

*

Henry Kissinger: När man i väst demoniserar Putin så handlar det inte om politik. Det är snarare ett alibi för att man inte har någon sådan.

*

När de ledande förlorat förmågan att hålla samhället samman återstår endast nedgång och kaos.

*

Turkiets president Erdoğan uppmanar alla turkar att fokusera på det ottomanska målet att återerövra Jerusalem för islams räkning.

*

Böcker erbjuder det som tv och film ofta hoppar över, de interna och historiska sanningarna. (Mary Karr)

*

Prosa är alltför otillräckligt för mig eftersom inte varje rad är en juvel.(Mary Karr)

*

Att skriva om andliga saker för en sekulär publik är som att göra korttrick i radion. (Mary Karr)

*

Vi kan inte rusa längs livets väg, vår egen utveckling måste få ta tid.

Varför är himlen blå,

varför lyser stjärnorna?

Annonser

Majplock

Lämna en kommentar

Att försöka lösa teodicéproblemet är ett evighetsarbete. Trots tvärvetenskapliga arbeten har ännu ingen lyckats. Inte heller finns det något bra svar på frågan om var Gud var i Auschwitz.

*

Det finns ett fiendskap  mellan dem för vilka symboler är just symboler, och dem som ser symboler som ”riktiga”.

*

Tiderna är nu goda i kyrkliga sammanhang för dem som vill  säga vad som helst och komma undan med det.

*

I en tid av drastisk förändring är det de läraktiga som ärver framtiden. Medan den lärde oftast befinner sig utrustade för att leva i en värld som inte längre existerar.

*

Tolerans mot olikttroende ingår inte i islams grunder. En rättroende muslim kan aldrig acceptera att hans tro kränks. Ska vi i vår toleransiver att respektera islams anspråk gå så långt att vi drar ett streck över hela vår upplysningstradition?

*

Varför misslyckades de ”arabiska våren”? Därför att förutsättningarna för demokrati i västerländsk mening inte finns. Religionsfrihet är främmande för länder med islam som religion, samma gäller yttrandefriheten som är en av demokratins grundpelare. Dessa fundamentala fakta verkar märkligt nog har gått västerlandets demokratiplanterare helt förbi.

Majblommor

Lämna en kommentar

I en tid av drastisk förändring är det de läraktiga som ärver framtiden. Medan den lärde oftast befinner sig utrustad för att leva i en värld som inte längre existerar.

*

Det finns de som trosvisst säger att de har funnit Gud. Jag tror att detta är osannolikt eftersom jag ofta har svårt nog att finna mina nycklar trots att det finns empiriska bevis för att de verkligen finns.

*

Enligt Schopenhauer genomgår alla sanningar tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som självklara.

*

Makten utgörs alltid av ett litet skikt på toppen, som har sin egen agenda som inte tar alls hänsyn till befolkningen. När tillräckligt många inser detta kommer mycket positivt att hända.

*

En normal roman har en handling som lätt kan uttryckas i sammandrag på en eller två sidor. Författarens uppgift är att sträcka ut sammanfattningen till ytterligare 298 sidor.

*

USA fortsätter att utlösa en ändlös mängd konflikter världen över i sina försök att upprätthålla sin världsdominans. Risken är stor att konflikterna kan eskalera med oöverskådliga konsekvenser.

*

Frihet kommer snart att upplevas som tomhet eller meningslöshet, men underkastelse som kokain. Underkastelse är tillhörighet.

*

Den judiska traditionen har inte enbart en religiös dimension. Den omfattar även en tradition som innebär att man ska läsa, studera och utbilda sig. Det är alltså inte någon genetisk faktor som ligger bakom att judar ofta är framgångsrika.

*

1,1 procent av Bibelns texter har uttalats av kvinnor!

*

Molnen som flyter in i mitt liv,

bär inte längre regn eller förebud om storm,

men de lägger färg till min solnedgångshimmel.

(Tagore)