Höstkarameller

Lämna en kommentar

Hela dagen har jag sett de lila vinbladen

falla i vattnet.

Och nu i månskenet faller de fortfarande

men varje blad är kantat med silver.

(Amy Lowell 1874-1925)

—–

Att vara riktigt upptagen av vad som passar dig skulle göra att du alls icke räckte till att vara upptagen av vad som icke passar dig. Och detta är just den sanna tillräckligheten.

(Vilhelm Ekelund)

—–

Ur Litteraturutredningen: En sämre läsförmåga påverkar det abstrakta tänkandet och därmed blir en rad skolämnen lidande. Det gäller även ämnen som matematik och naturvetenskap. Det innebär också att tusentals barn efter nio år i grundskola fortfarande saknar grundläggande färdigheter för att fullt ut kunna delta i samhällslivet och göra sin röst hörd.

—–

Det totala misslyckandet: USA:s ”befrielsekrig” i Irak. När nu USA lämnat Irak söker sig genast den irakiska regimen mot Ryssland och Iran. Tala om fiasko!

—–

Muammar Gaddafi omgav sig som bekant ständigt med vackra uniformsklädda kvinnliga livvakter. Nu har reportern i Le Monde, Annich Cojean, samlat vittnesmål från de kvinnor som omgav Gaddafi. Kontentan av dessa vittnesmål är att dessa kvinnor av Gaddafi regelbundet blivit våldtagna, misshandlade och utsatta för de värsta former av sexuell förnedring. Gaddafi krävde ofta och fick sex med fruar och döttrar till flera afrikanska statschefer. Dessa kvinnor belönade han med pengar och lyxiga juveler.

——

De som uttrycker sympatier för islam borde tvingas att läsa Salman Rushdies memoarer ”Joseph Anton” som just utkommit i svensk översättning.

—–

”Jag är livrädd för att Obama inte ska bli omvald. Inte för att han gjort ett speciellt bra jobb, vilket delvis beror på att han lamslagits av partipolitiken. Men alternativet med Mitt Romney som president vore en mardröm. Amerika och världen skulle gå tillbaka till en mycket mörk tid med en hyperreligiös duo i ledningen”. (Caitlin Kelly, amerikansk/kanadensisk författare och journalist)

—–

Vetenskapen bygger på bevis-resonemang och upprepbara objektiva tester. Religioner är baserade på ”tro” som stöds av obevisbar ”tro”.

—–

Republikanerna i USA använder ibland det värsta tillhygge de kan uppbåda när det gäller att kritisera och förringa Obama. De utslungar då en anklagelse mot honom att han skulle vara ateist. Som grund för denna anklagelse tar de det faktum att under Obamas tid i Vita Huset har de tidigare hållna evangeliska bönemötena uteblivit. Nu är nog inte Barack Obama någon uttalad ateist, snarare religiöst ointresserad.

—–

Sossarna ska skapa ”riktiga” jobb genom att förvandla det förkättrade Fas 3 till ett särskilt anställningsstöd där arbetsgivare som anställer Fas 3-personer, får 85 procent av lönen täckt av statligt bidrag. Men det stora och helt överskuggande problemet om hur nya jobb ska skapas, har inte heller S något bra svar på. Bara en framvällande ordmassa parad med önsketänkande ger inga nya jobb. Samtidigt fortsätter importen av ”icke arbetande” som om ingenting hade hänt.

Annonser

Höstvariationer

Lämna en kommentar

Och trollsången dårar och söver

på mumlande mollmelodi:

”det är mark, det är grund du behöver,

det är jord att slå rötter i,

det är friden i ensliga byar,

det är lugnet i tigande tjäll,

det är glansen av glödande skyar

en susande senhöstkväll.”

(Bertel Gripenberg)

—–

För att inte låta det tilltagande höstmörkret suga all näring ur sinnet, vänder jag mig till mina vänner i bokhyllorna för att finna fäste för egna tankar.

Sålunda skriver G C Lichtenberg:

Att lära sig att pröva sig själv och undervisa sig själv för så mycket angenämt med sig och är inte så farligt som att raka sig själv; alla skulle lära det i en viss ålder, av fruktan att en gång bli offer för en illa hanterad rakkniv.

Förr återvänder den raka linjen till sig själv än jag viker från min riktning. Säg mig en väg som är ännu närmre än den rakaste och jag skall låta den nuvarande fara och följa din anvisning.

Låt dig inte smittas, utge inte någon annans åsikt för din egen innan du funnit den passande för dig, tyck hellre själv.

Man får aldrig tänka: Denna sats är för svår för mig, den passar stora lärda män, jag skall ägna mig åt de andra här. Detta är en svaghet som lätt kan urarta till total overksamhet. Man får inte anse sig för ringa för någonting.

Att människor kan behålla så litet av vad de läser beror på att de så föga tänker själva. När en människa vet att väl upprepa vad andra har sagt har hon vanligtvis tänkt mycket själv, såvida hennes huvud inte bara är en stegräknare och sådana är många huvuden som väcker uppmärksamhet för ett gott minnes skull.

Frågan: Är detta också sant? Ja, ställa den överallt och sedan söka reda på grunderna för varför man har orsak att tro att det inte är sant.

Det finns verkligen många människor som läser bara för att slippa tänka.

—–

Om lögnens fäste i det politiska spelet skriver Joyce Carol Oates i sin ”Dagbok 1973-1982”:

Förenta staterna är hopplöst korrumperat… Tänk bara på det republikanska konventet för en tid sedan. I Detroit. Och det pågående gyckelspelet i Washington – för närvarande är det Billy Carter & Libyen & presidenten. Om jag sällan säger något om den stora världen i den här dagboken är det för att jag här kan undfly den. En dagbok kan vara självbespeglande, inåtvänd, grubblande, utan att behöva be om ursäkt för det … ändå skulle jag tro att det är värt att påpeka att jag känner hur ett stort missmod strömmar ut från Washington … faktiskt från de flesta delarna av regeringen … vi kan helt enkelt inte lita på våra ”ledare” … inte när de ljuger för oss … lögn efter lögn efter lögn.

—–

Salman Rushdie skriver:

Villigheten att försvara den sanna intellektuella friheten är svagare än den har varit. Det synes som det finns en önskan om försoning, att kompromissa och backa tillbaka. Fatwan däremot dras aldrig tillbaka.

Nytrålat

Lämna en kommentar

i min dröm

var böcker blanka speglar

varje sida

alla ord en spegel för den som läste

i varje bok

såg den läsande bara sig själv

levande

***

Jag skriver för mig själv utan hänsyn till läsare, i en process som handlar om identitet och oupphörlig tillblivelse. Först senare kommer önskan om att bli läst.

Det händer att läsaren inte ser det som dikten vill, men använder en principiellt felaktig strategi och uteslutande ser sig själv eller sitt eget syfte. En sådan läsning leder bara till att man stirrar sig blind i spegeln.

Pia Tafdrup i ”Över vattnet går jag”.

—–

De svenska deckarförfattarinnornas okrönta drottning, Maj Sjöwall, i Babel:”Vad som kännetecknar dagens deckarförfattare är att de inte kan skriva. Om jag skulle ge dagens författare något råd så är det: om ni inte kan skriva, så låt bli!” Om samhällsutvecklingen:”Det är lättare att vara deppig idag än vad det var på 60-70-talet.”

—–

Demokrati är antitesen till fundamentalistisk islamism.

Precis som vetenskapen är antitesen till religion.

Och kunskap står mot hokus-pokus.

Eller förnuft mot dårskap.

—–

I vissa debatter påstås att vetenskap och religion är kompatibla. Detta är lögn! Religion bygger på dogmer och opålitliga personliga upplevelser, medan vetenskapen är flexibel och förändras ständigt i takt med nya empiriska bevis som strävar mot 100 procent korrekthet. Religionen är raka motsatsen till vetenskapen och de två kan aldrig samexistera.

Dagens destillat

1 kommentar

Se själv

det nya är inte

nödvändigtvis gott

Slitet är vackert

även vi

och världen

(Nina Malinovski)

—–

Varför utreddes aldrig fullt ut polisspåret i Palme-mordet? Inga-Britt Ahlenius, som satt med i en av Palme-kommissionerna, sa härom dagen i en radiointervju att det fanns ett massivt motstånd hos både polisen och hos kommissionen att utreda polisspåret. Ahlenius ansluter sig till Leif GW Perssons uppfattning att Christer Pettersson inte kan vara mördaren. Det finns inte ett enda tekniskt bevis mot honom. Beträffande polisspåret finns det en hel del konstigheter som aldrig blivit utredda. Ahlenius menar att en ny kommission borde tillsättas och då med tyngdpunkten på just polisspåret. Troligen är det dock så att det föreligger betydande svårigheter att nu gå vidare med polisspåret. Att få polisen att medverka i en ny utredning förefaller nu föga troligt, där har man ju redan fastslagit att det var Christer Pettersson som mördade Olof Palme. Punkt slut!

—–

När religion, nation, etnicitet, kön och familj tas ifrån en människa blir hon helt rotlös, a sitting duck för ständigt nya trender. Och i takt med att välfärden krackelerar kommer hon och hennes närmaste att hamna i luven på andra befolkningsgrupper om småsmulorna – vilket till syvende och sist gynnar makthavarna.

—–

Vi lever i en ekonomi som inte klarar av nöjda människor. Den eviga tillväxtens paradox.

—–

Om du vill veta sanningen är du tvungen att lära dig att leta efter det som inte sägs.

—–

Lögn är förvisso inget nytt i politiken. Man kan till och med hävda att den är en grundläggande faktor för politiken.

—–

USA är nästan det enda landet där evolutionen inte accepteras som en fast vetenskap.

—–

Det enda sättet att behålla kontrollen över befolkningen är att få kontroll över utbildningen Så menade Rockefeller Foundation redan 1952. I dagens internet-värld har det blivit svårare för överheten att styra tänkandet. Men tyvärr är det fortfarande alltför många vars tankevärld är utlämnad åt manipulatörerna.

—–

En intressant fråga är varför förhållandet mellan vetenskapen och det moderna samhället är just detta – hur det är möjligt för människor att vara så bedrövligt okunniga och ändå ganska nöjda med det moderna samhället, när så mycket kunskap finns tillgängliga för dem?(Richard P Feynman)