Vårdagjämning

Lämna en kommentar

Den döende sol hon sjunker skön

i vikarnas vackra vatten;

ett skimmer av guld sig brett kring ön,

och lundarna hålla sin aftonbön,

och månen går upp i natten.

(Zacharias Topelius)

——-

Vårt tyranniska behov av lycka bryter ner oss, gör oss dubbelt sårbara. Här finns ett handikapp inbyggt i hela vår postkristna kultur. (Johannes Salmien)

——-

Vi kan inte lägga skolans undervisning på nivån ”söka på Wikipeda”.

——-

Bakslagen för de demokratiska rörelserna i Egypten, Irak, Venezuela, Kambodja och Ukraina har skingrat den en gång populära uppfattningen att demokratin kommer att blomma snabbt och spontant när väl fröet planterats. Om demokratin ska bli framgångsrik måste den flitigt vårdas när den är ung och omsorgsfullt underhållas när den är mogen.

——-

I en värld där innebörden ofta är frånvarande, erbjuder läsning en dialog med oss själva, med samhället, med historien och med de döda. (Jeanette Winterson)

——-

Hybridkristendom, se där den nya benämningen på den av många ansedd som en avart, som nu sprider sig även Sverige. Nu har den nått även den svenska frikyrkan. Ulf Ekman har visat vägen genom att ha konverterat till katolicismen. Synkretismen har länge haft säte i den Svenska kyrkan men nu har den även spritt sig till frikyrkan. Den snart tillträdande ärkebiskopen verkar vara en varm anhängare till synkretismen.

——-

Syftet med konst är inte bara att skildra eller representera verkligheten – för det kan man göra mycket enkelt med en kamera – utan att öka, överskrida, eller till och med att förvränga verkligheten, inte bara fånga essensen av något, utan också förstärka den för att mer kraftfullt aktivera samma neurala mekanismer som skulle aktiverats av det ursprungliga objektet.

——-

Att religiösa ledare ofta fördömer egna former av meditation är inte så konstigt. Meditation är en privat upplevelse, omöjligt att kontrollera. Med religionens hjälp kan man styra människor, genom meditation får många kraft att gå sina egna vägar.

——

Alla religioner är sociala konstruktioner.

——

Inom den internationella bankvärlden pågår just nu en självmordsvåg. Vad förebådar detta?

——

Politiker i USA och inom EU säger sig vara förvånade över hur Putin reagerat när det gäller Ukraina och Krim. Men detta är en falsk förvåning. Gång på gång har Putin och andra ryska politiker med emfas hävdat att Ryssland aldrig kan acceptera att USA och NATO etablerar sig i Ukraina. Det är lätt att föreställa sig hur USA skulle reagerat om Ryssland skulle etablera missilbatterier på Kuba.

Annonser

Korta notiser

Lämna en kommentar

Många av dagens bostäder byggs inte för att förvaltas utan för att säljas dyrt. Många av dessa nyuppförda hus är byggda för att inte stå mer än 25 år. Avskrivningarna borde ske med hänsyn till detta och inte som nu med betydligt längre avskrivningstider.

Som avskräckande exempel kan man se hur man nu i Hammarby Sjöstad byter fönster i lägenheter som bara är drygt tio år gamla.

——–

Swedbank har för mycket pengar i kassan. Dvs man är överlikvida och efterfrågan på krediter är tydligen inte ur bankens synpunkt vad den borde vara.

——-

Motsatsen till religiös tro är inte ateism, sekulärism eller humanism. Det är inte någon ”ism”. Det är andens frihet – bara det. (Martin Amis)

——-

Idag ska vi hinna med allting, vilket resulterar i att vi inte hinner någonting.

——-

Skikt och avlagringar, politiskt motiverade redigeringar och omskrivningar, gömmer sig bakom vad som idag betraktas som en helig skrift som ej bör ifrågasättas.

——–

I Sverige har vi med öppna ögon tillåtit att en ny underklass växer fram. Detta bäddar ovillkorligen för sociala spänningar.

——-

Lydnad är inte detsamma som moral. Om vi vill skapa en bättre värld behövs fler rationella människor och färre som bara är lydiga.

——-

Om man inte har möjligheten att leva fullt ut i nuet, är framtiden en chimär. Det är ingen idé att göra upp planer för en framtid som du aldrig kommer att kunna njuta av. När dina planer har mognat kommer du fortfarande att leva för en framtid ännu längre bort i tiden. Du kommer aldrig, aldrig att kunna luta dig tillbaka och med full belåtenhet kunna säga: ”Nu har jag kommit fram!”

——-

Religioner är splittrande och grälsjuka. De är en form av överdrifter, eftersom de är beroende av att separera de ”räddade” från de ”förbannade”, de sant troende från kättare och de inre från de yttre. All tro är en innerlig förhoppning och därmed en grogrund för för tvivel och osäkerhet.

——-

När vi ger upp vår rätt att kritisera i namn av ”tolerans” och ”respekt”, begränsar vi också vår förmåga att utmana de som har makten och därmed också att utmana orättvisor.

——-

Ju mer vi ger människor rättigheter för att bli förolämpade desto fler människor kommer att ta tillfället att känna sig kränkta. Detta leder i förlängningen till att uppmuntra intressegrupper och tillväxten av sekteristiska konflikter. Om det fria ordet ska kunna överleva är det oundvikligt att folk utsätts för känsla av förolämpning. Detta är oundvikligt just för att olika uppfattningar måste få offentligt framföras. Att acceptera att vissa saker inte får sägas är att acceptera att vissa former av makt inte kan ifrågasättas. (Kenan Malik)

——

En fritidspedagog, som jobbat i yrket under snart 40 år, säger att den nya generationens barn saknar uthållighet. De tröttnar snabbare på en aktivitet än tidigare barn.

En generationsforskare säger att den nya generationens barn är luststyrda.

——-

Det finns inget övernaturligt. Så fort vi upptäcker och förstår det som vi tidigare trodde var övernaturligt, upphör det genast att vara så.

——-

Muhammed är Guds apostel. De som följer honom är hårda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra. (Koranen 48:29)

——-

Det finns ca 41.000 kristna samfund världen över. Vart och ett av dem påstår sig representera den enda sanna läran.

——-

Hillery Clinton får nog anses som en av de minst kompetenta politikerna i den politiska hierarkin. Vad har hon egentligen uträttat som politiker? Nämn något enda av hennes resultat som senator eller som utrikesminister? Hon flög flera varv runt jorden som minister, men vad kom ut av det?

 

Ordagrant

Lämna en kommentar

Enligt medierna ökar homofobin i Afrika på grund av att de kristna samfunden växer sig starkare. Det sägs dock ingenting om hur det är med homofobin i muslimska länder.

——-

I Sverige dör varje år över 12.000 personer på grund av tobaksrelaterade sjukdomar. Det kan synas märkligt att ett så dödligt ämne kan få säljas i stort sett utan några begränsningar.

——-

TV-kocken Jamie Oliver vidhåller i en intervju i Independent att han aldrig läst någon bok under hela sitt liv. Han ursäktar sig med att han lider av dyslexi och att det på grund av detta tar alldeles för lång tid att läsa böcker. Detta hindrar dock inte att han själv gett ut ett flertal kokböcker.

——-

Läsning är inte bara en fråga för våra hjärnor, det är något som vi gör med hela kroppen. Läsning är en integrerad del av vår levda erfarenhet, vår känsla av att vara i världen. Hur vi använder vårt läsobjekt, hur vi ser på det, navigera genom texten, gör anteckningar osv. Detta är kategorier som betyder mest för oss genom hela den långa historien som läsningen följt människan. När vi tänker på framtidens läsning har det stor betydelse av vilken teknik som bäst förkroppsliga dessa värden. Att tänka på när det gäller framtidens läsorgan. Vi vet erfarenhetsmässigt att en bok kan ha en sådan enorm kraft att den radikalt kan förändra en människas liv.

——-

Det finns tre egenskaper som en författare bör ha, han kan betraktas som en historieberättare, som en lärare och som en trollkarl. En stor författare kombinerar dessa tre egenskaper, men det är trollkarlen i honom som dominerar och som gör honom till en stor författare. (Vladimir Nabokow)

——-

Idag finns det absolut ingen att tala med och detta kan ses som en aftonfrihet. Frihet från massan, allmänna opinionen, salongernas och den goda smakens tyranni. Även det bästa hos oss kommer att falla i glömska. Tiden visar sig vara den största översittaren och likriktaren av dem alla. (Milan Kundera)

——-

Yttrandefriheten betraktas idag av många som något suspekt, om den utnyttjas av något som ligger utanför det politiskt korrekta.

——–

Gud är en hypotes och frågan är vad den tjänar för syfte utöver att vara en privat spekulation.