Lösryckt ur ordfloden

Lämna en kommentar

Jag lever, och jag lever mångfaldigt alla de människors

liv jag skildrar; är glad med de glada, ond med de onda,

god med de goda; jag kryper ur min egen person, och

talar ur barns mun, ur kvinnors, ur gubbars; jag är

konung och tiggare, jag är den högt uppsatte, tyrannen

och den allra föraktadste, den förtryckte tryannhataren;

jag har alla åsikter, och bekänner alla religioner; jag lever

i alla tidevarv och har själv upphört att vara. Detta är

ett tillstånd som ger en obeskrivlig lycka.

(August Strindberg ur ”De återfunna breven” Bonniers 1955)

——-

Kombinerat med krafter från globaliseringen och internet kan ingen kultur leva opåverkad av andra. I själva verket kan enskilda kulturer endast överleva genom processer av sammanslagning, evolution, antagande och anpassning. Den västerländska livsstilen strider mot mycket av islams grunder, regler och principer. Ska konflikter i görligaste mån kunna undvikas, krävs anpassning från båda håll.

——-

Många av oss använder nu rutinmässigt våra smartphones för att hitta svaren på de frågor som uppstår runt middagsbordet. Med några fingertryck söker vi på internet och svaret kommer genast. När det gäller är så många upptagna av sina mobila internetanslutningar att oral konversation nästan upphört. Filosofen SherryTurkle uttrycker det så: vi spenderar mer och mer tid ”ensamma tillsammans”.

För våra hjärnor kan internet ses som en mental protes – våra hjärnor ansluts trådlöst till den förbättrade kapaciteten som det nya verktyget tillhandahåller. Vi formar våra verktyg och därefter formar våra verktyg oss.

——

Ett litet pris, kan man säga, för våra barn att få växa upp med en hel värld av information och litteratur till hands. Och det är, jag håller med, en fantastisk tid att leva i och vara nyfiken. Tills strömmen slocknar.

——

Tankar och frågor utan svar förgiftar en människa och förstör mer än sjukdom.

——

Om barn lär sig att lagra sina minnen på datorer och sitt sociala liv på bärbara datorer, så kommer minnen och vänskaper gradvis att skrumpna. (Roger Scruton)

——

Har ni tänkt över det faktum att 83 procent av det globala energibehovet idag täcks av fossila bränslen? Och över vad detta kommer att betyda om politikernas mål att ha nått en fossilfri energiproduktion år 2050? För Sveriges del, som bäst i klassen, ska målet vara nått redan år 2030. Till yttermera visso tillkommer att flera stora energiförbrukare, som t ex Tyskland, på sin agenda har att avveckla den fossilfria kärnkraften. Säger vi nej till fossila bränslen på så kort sikt som politikerna förutsätter, säger vi också nej till det mesta som vi idag har. Det är de fossila bränslena som är grunden för den materiella välfärden vi har idag.

——

Det pågår en infekterad debatt om vetenskaplig bibelkritik på flera bibelsajter. Vad en oberoende betraktare kan säga är att när det gäller bibelkritik, så anser de fundamentalistiskt troende att endast de hjälpmedel är användbara som bekräftar det som de redan tror på. Att lägga vetenskaplig syn på bibelns texter kan endast vara av ondo. T ex att inte tro att Moses har skrivit Moseböckerna och då även de delar som beskriver vad som hände efter Moses död.

——

Låt livets båt vara lätt. Lasta den bara med sådant du behöver.

Annonser

Vintervandring

Lämna en kommentar

Den lilla fågeln med sitt röda bröst

är nöjd med spröda toner, dämpad sång;

tillfreds med ensamheten fladdrar han

från gren till gren, och skakar på sin färd

från många kvistar dropparna av is

som faller klingande i vissna löv.

En sådan stillhet, fylld av mjuka ljud,

den tjusar mer än tystnad. Djup begrundan

förkorta timmarna till ögonblick.

Här kan förståndet lära sig av hjärtat

och lärdomen bli vis förutan bok.

(William Cowper, övers: Neita Lundquist)

——

Jag avskaffade ord efter ord ur min vokabulär. När massakern var slut överlevde ett enda ord; ensamhet. Jag vaknade överlycklig. (E M Cioran)

——

Paul Polman, vd för Unilever, vid World Economic Forum i Davos: Vår ekonomiska modell av överkonsumtion och hög privat och offentlig skuldsättning är ohållbar. Den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre, innebär att hela västvärlden sitter på en tidsinställd bomb.

——

Har drömmen om det postindustriella samhället gått i kras? I takt med att att Europas tillverkningsindustri förflyttats till eller tagits över av låglöneländerna och deras reservoar av billig arbetskraft, ökar den europeiska arbetslösheten skrämmande snabbt. Tron på att det postindustriella samhället skulle bli så sysselsättningsintensivt att det skulle kunna bereda sysselsättning för de som tillverkningsindustrin inte behöver, har visat sig vara en chimär. Är möjligen en reindustrialisering av Europa lösningen på dagens undersysselsättning eller är också detta bara en chimär? Ingen av dagens tänkare har ännu kunnat visa på någon lösning av detta på många sätt avgörande problem.

——

Valfrihet är bra. Det finns bara en hake med valfrihet, det måste finnas något att välja mellan. Utan mångfald blir valfriheten en chimär där allt fler går omkring och inbillar sig att de har valfrihet utan att förstå att de är lurade.

Det fanns en tid då varje land hade sin egen speciella form av musik. I dag lyssnar alla länder på samma musik med ytterst få nyansskillnader. En del tror att detta är en form av valfrihet och mångfald.

De nationella olikheterna utplånas med skrämmande hastighet när det gäller det mesta, från mat till kläder och heminredning. Människan blir allt mer ett flockdjur som villigt följer sina ledare, som talar om vad vi ska tycka och tänka.

Endast individualisten går sin egen väg och blir därför allt mer illa sedd.

——

Den klassiska engelska humorserien ”Pang i bygget” måste nu censureras och omredigeras. Anledningen är att serien innehåller inslag som av dagens publik kan uppfattas som rasistiska och kränkande. Samhället har förändrats säger ansvariga hos BBC och John Cleese har gjort sitt medgivande. Med andra ord: Det vi nu upplever är inget annat än en pågående historierevision. Är nästa steg offentliga bokbål där vi kan bränna större delen av vår klassiska litteratur? Även om samhället förändras måste väl inte vår historia förändras? Den är ju som den är på gott och ont.

Vinterkväll

Lämna en kommentar

Rör om i elden, tillslut luckorna,

fäll ner gardinerna och sväng på soffan,

och medan kitteln bubblar visslande

och sänder upp en pelare av ånga –

kom, låt oss hälla upp i våra koppar

den dryck som livar men som ej berusar;

så må vi möta vinterkvällens frid.

(William Cowper, tolkning Neita Lundquist)

——

Hur skulle kristendomen ens ha blivit en religion om det inte vore för Judas Iskariot? Varför har inte detta blivit ett mera erkänt faktum? Är inte Judas i verkligheten förtjänt av epitetet som en antihjälte? För visst var det väl så att förloppet kring Kristi lidande var predestinerat? Eller? Vad hade utgången blivit om Judas inte gjort det han skulle göra? Även Judas handling var en offergärning.

——

Två uppgifter kan omöjligen vara i förgrunden för uppmärksamhet samtidigt. Vad vi behöver göra är att fördela vår uppmärksamhet uppmärksamt.

——

Internets omättliga efterfrågan på ord skapar deflation av ordens värde. Internets förmåga att distribuera ord nästa omedelbart innebär att det inte finns någon fördröjning i tid mellan att skriva och publicera. Publicering och global tillgänglighet sätter press på skribenten att producera mer. Den globala deflationen av ordens värde skapar i sin tur ett tryck att tona ner eller eliminera redigering och självredigering. När jag ber mina elever att inte lämna in det första utkastet, måste jag numera förklara vad ett första utkast är. Nya undersökningar visar också att dagens studenter har sämre skrivförmåga än vad 1960-talets studenter hade, och prognosen är dyster. (David Gelernter, datavetare)

——

Hur är det med de litterära breven som tidigare varit ett viktigt och uppskattat litterärt område? Skrivandet av brev har idag nästan helt ersatts av e-post, som väcker föga uppmärksamhet. Breven per e-post kommer snabbt att försvinna ut i cyberrymden och därmed försvinner även en stor litterär genre.

——

Är vi på väg mot ett samhälle där den som inte uppträder politiskt korrekt kommer att stämplas som samhällsfiende? Regeringens utredning ”En översyn av tryck-och yttrandefriheten” ger obehagliga vibbar. Är vi på glid mot ett samhälle där regimkritiken ska tystas  med lagboken som tillhygge?

Lycka – en chimär?

Lämna en kommentar

Om vädrets skiftningar

Allt oftare vill jag låta min oro

stanna vid vädrets skiftningar.

Snön faller

och efter den kommer en mörkare tid

med ljusare nätter.

Stormen kommer och efter den regnet.

Till sist har alla vädren dragit förbi

och året vänder

allt är som förut

och av det omöjliga bildas spår i snön

som blir till det möjligas mönster.

Ändå väntar min oro

ett annat väder och en annan årstid.

(Lennart Sjögren)

——-

Gräset är grönare där man vattnar det. Våra förråd av mental och känslomässig energi är begränsade, och om vi förbrukar stora mängder på att tänka på vad vi INTE vill ska hända, så blir det lite energi kvar för de bra sakerna. Så undvik att bevattna det negativa. Att alltid vara medveten över vad tankarna gör med våra känslor. Verkligen se vad det är som utlöser dina negativa tankemönster. Inse att imaginära katastrofer är just imaginära och inte verkliga.

Författaren Barbara Ehrenreich skriver att det finns en klar symbios mellan religion och positivt tänkande-förkunnelsen. Det gäller alltså oavsett belägenhet vara positiv, entusiastisk och optimistisk. Men klarar man det utan ett generöst mått av självbedrägeri? Att glada människor är friskare än andra kanske beror på att de är glada för att de är friska.

Den brittiske författaren Oliver Burkeman skriver i sin bok ”The antidote”, att det är själva jakten på lycka som gör oss olyckliga. Vi försöker eliminera det negativa – otrygghet, osäkerhet, misslyckanden och sorgsenhet – och det får oss att känna oss otrygga, osäkra, misslyckade och sorgsna. Alternativet är inte uppgivenhet, utan söka förlika sig med att livet ser ut som det gör, att vi kommer att mötas av motgångar och förluster, att det inte finns någon varaktig trygghet, och inte minst att vi en dag kommer att förlora allt vi sätter värde på, och – om det är någon tröst – slippa det vi fasar inför.

Seneca lärde att överdriven optimism avväpnar oss inför livets inneboende motgångar. Vi måste sträva efter att förlika oss med tillvarons ofullkomlighet. Och en pessimist har goda möjligheter att ofta bli glatt överraskad.

Burkeman menar att ”negativt” inte behöver vara något obehagligt, utan snarare ses som ett slags avstående, att kunna acceptera negativa känslor och inte ständigt jaga de positiva. Optimism är inte fel, men det behövs en motvikt i en kultur så fixerad vid positiva tankar och tro på att allt ska ordna sig är vägen till lycka. Dessutom baseras positivt tänkande på oreflekterad optimism och handlar bara om att se framåt i förvissningen om att allt ska bli bättre sedan, att lycka eller tillfredsställelse alltid hör hemma i en annan tid än nu. Men när utom i nuet kan vi uppleva lyckan? Svunnen föder den saknad eller nostalgi, förväntad skapar den längtan, och bägge devalverar det närvarande.

Också om vi uppnår uppställda mål kan de bli hinder för vår lycka. När vi vänjer oss vid och tar för givna de goda sakerna i livet, så uppskattar vi dem inte längre. Med en större medvetenhet om att inget är bestående kan det hjälpa oss att ta till vara det som är väsentligt i våra liv.

Den amerikanska buddistiska nunnan Pema Chödrön skriver:”Saker är inte permanenta, de varar inte, det finns ingen slutgiltig säkerhet eller trygghet. Vad som gör oss förtvivlade är inte denna sanning, utan våra försök att undkomma den.”

Behovstillfredsställelse: Det räcker med att man har det som man verkligen tycker om och det som man verkligen bryr sig om, i sitt enda, korta liv här på jorden.

Nyårspuffar

Lämna en kommentar

Du ska förlåta inte bara sju gånger

utan sju gånger sjuttio gånger.

Tre gånger ska isen lägga sig

tre gånger ska det frysa innan det bär.

Tre gånger gol hanen.

Och i nysnön harens ängsliga kardiogram.

(Stig Johansson)

——

UNT om svenska studenters läsförmåga: Beklämmande är att studenterna har ett oerhört begränsat ordförråd, och verkligt oroväckande är att ordförståelsen är grund eller direkt felaktig. Den grammatiska förmågan är ytterst begränsad och ligger ibland på en nivå som gör studenternas utsagor direkt obegripliga. I viss mån kan vi även skönja en utveckling där studenter i mindre grad än tidigare är villiga att åtgärda sina kunskapsluckor genom självstudier. Man ser sig själv mer som kund än som student, och förväntar sig att ”skolan” ska leverera. Vi som undervisar kan inte se annat än att dessa studenter svikits av de beslutsfattare som skapat dagens skolsystem. Varför har dessa studenter inte fått grundläggande kunskaper i vårt officiella språk?

——

De vita evangeliskt kristna i USA stödde mormonen Mitt Romney till 79 procent i höstens presidentval. Ganska betecknande är att dessa konservativt kristna föredrog en bekännande mormon som president framför den religiöst ljumne Obama. Att Obama segrade i valet berodde till stor del på ett omfattande stöd från religiöst obundna grupper.

——

Den tillfälliga uppgörelsen om USA:s ekonomi kallas av okunniga journalister i media för ”ansvarstagande”. Hur man kan kalla ett beslut som helt bortser från passerandet av lånetaket för ”ansvarstagande” är en gåta.

——

Vi måste arbeta mer säger statsministern – ja visst, men med vad?

——

Materiellt överflöd och konsumtion är falsk lycka. Speciellt när den grundas på krediter.

——

Faktum är att jordens tillgängliga resurser inte erbjuder överflöd, men begränsningar.

——

Den svenska julen firas numera som en hyllning till en helig tecknad anka.

——

Varje barn som blir livsstilskriminell kan i 40-årsåldern har åsamkat samhället kostnader på upp till 80 miljoner. Vi måste börja förstå vidden av detta, säger polismästare Patrick Ungsäter i Södertälje till DN. Bara i Södertälje lever idag ca 600 pojkar i 13-18-årsåldern i denna riskzonen. Allt hänger på skolan, misslyckas man där är vägen till utanförskapet kort.

——

Den nya konstitutionen för Egypten är i huvudsak baserad på sharialagstiftningen. En tredjedel av Egyptens röstberättigade har röstat för detta. Men med ett valdeltagande på under 50 procent kan ifrågasättas hur representativ den nya konstitutionen i realiteten är.

——

Om det är så som det påstås i kulturdebatten att alla kulturer är likvärdiga, så har ingen rätt att kritisera något uppförande eller något avvikande. Eftersom det är den lägsta formen av kultur som är den lättaste att nå, så kommer drivkraften till att försöka nå en högre att saknas.

——

Socialstyrelsens register, alla dess kunskaper om hur vi mår, lever och dör i landet som heter Sverige, är nödvändiga för att utveckla vår välfärd och i slutändan förkovra våra privata liv. Men samma material i händerna på Storebror som drömmer om det perfekta ”trädgårdsmästarsamhället” där rabatterna är tuktade och gångarna krattade i snörräta rader, är naturligtvis förödande. Kunskapens träd bär farlig frukt – farlig och ädel på en gång. Det gäller att förvara den med eftertanke. (Yrsa Stenius i G-P)

——

Film, videokonst och utställningar visar upp döden med allt längre tänjda gränser. Den neurotiskt produktiva deckargenren tycks till för att lindra dödsångesten genom att fiktionalisera döden. Samtidigt tilldelas obducenten – som gräver i dödens sakligaste detaljer – en motsägelsefull hjälteroll. I privatsvären och barnkammaren är dödens symboler dekoration och spel. Leksaker, tapeter och t-tröjor med dödskallemotiv är storsäljare och till halloween äts skallar och skelett som godis i en uppsluppen pseudokannibalistisk rit. (Karin Johannisson i Axess Magasin)