Nya betraktelser

Lämna en kommentar

Domedagsprofetior har alltid varit ett tacksamt område för pessimister och bakåtsträvare att vältra sig i. På nätet finns det en uppsjö av domedagsbloggar omfattande de flesta områden av mänsklig verksamhet.

På senaste tiden verkar det som en viss uppgivenhet drabbat vissa av dessa ledande bloggar. Det går inte åt helvete, i varje fall inte alls i den takt som bloggarna förutspått. 

Med lite perspektiv på tillvaron och lite historiska tillbakablickar, kan det lätt konstateras att domedagsprofeterna i allmänhet alltid haft fel. Det ligger kanske i människans natur att hellre lägga ett negativt perspektiv på framtidens ovisshet än ett positivt. Däremot kan man aldrig bortse från att vissa negativa trender ger anledning till oro och kan vara tecken på att åtgärder bör vidtagas för att bryta de negativa trenderna.

——-

I Sverige är sport och matlagning fortfarande de intellektuella ledstjärnor som hyllas främst.

——-

Evidensbaserad vetenskap borde egentligen vara den erkända grunden för våra liv snarare än vidskepelse.

——-

Du slösar bort din dyrbara tid med all din läsning om du inte använder den för att lära dig något nytt och värdefullt. 

——-

I dag avslutar de flesta västerländska studenter sina universitetsstudier till stor del okunniga om den stora kanon av den västerländska litteraturen, som en gång utgjorde grunden för akademiska examina. I stället är de indoktrinerade i den vänsterinfluerade antivästerländska teorin från gurus av kulturstudier, kritisk teori, radikalfeminism, neo- marxism, postkolonialism, postmodernism, hermeneutik, litterär teori eller vad som för tillfället råkar vara det senaste intellektuella modet.

——-

Dumhet har svårt att leva i ljuset av information.

——-

Ledande politiker som Reinfeldt och Sahlin brukar med emfas framhålla att Sverige minsann inte har några egna traditioner att yvas över. Men hav tröst! Sydsvenskan hävdar nu med bestämdhet att ”Ramadan är en svensk tradition”. Så nu är det dags för Reinfeldt och Sahlin att revidera sin tidigare ståndpunkter.

——-

Att hävda en egen åsikt har alltid ett pris. Inte minst gäller det vårt samhälle där vi saknar en demokrati som är öppen för ett spektrum av åsikter. Den gällande åsikten stadfästs av det för stunden gällande politiskt korrekta konsensus.

——-

Tron på ett högre medvetande, ibland kallat Gud, har av människan använts för att förklara det oförklarliga. Vetenskapen har under tidens gång hjälpt oss att förstå att det finns förklaringar, även om vi ännu inte har hittat dem alla.

——

Det finns inte något annat område än teologin där det är tillåtet att komma undan med att göra starka påståenden om något som man inte ens vagt kan definierar.

——-

Många av våra politiska partier är religiöst besläktade, i så måtto att fria tankar inte är önskvärda.

Annonser

Samuel Ödmann, mannen som skrev reseskildringar från sjukbädden

Lämna en kommentar

Samuel Ödmann (1750-1829) var förutom teolog en framstående författare och översättare av reseskildringar. På grund av sjukdom tvingades han under många år vid senare delen av sitt liv att leva instängd i sin sängkammare. Liggande i sin säng, instängd mellan fyra väggar författade och översatte Ödmann en rad reseskildringar från exotiska länder som han aldrig i verkligheten någonsin besökt. Om denne märkliga reseskildrare skrev vännen Erik Gustaf Geijer:

”Jag är även bland de största läsare av resebeskrivningar och har varit det från min barndom. Med vilket nöje genomgick jag ej redan då Ödmanns Sammandrag av så många resor! Denna och annan sådan läsning kom mig sedermera väl till pass då jag gjorde personlig bekantskap med deras berömde författare. Jag vågar säga, att jag bestod ej illa i våra samtal. Denne ovanlige man ägde och äger min beundran. Hela den synnerliga naturen låg för honom klar som i ett solsken. Blicken för de naturliga tingens egenheter och skillnader var honom medfödd. Hans snille låg i ögat. Det emottog ej blott, det gav ljus. Därföre var allt vad han läste för honom levande. I den fria naturen hade han endast levat i sin ungdom. Han tog bilden med sig inom de fyra väggar, som sedan blevo hans yttre värld, så frisk, som hade den varit från gårdagen”.

Man kan utan överdrift säga att Samuel Ödmann företog sina resor utan att lämna sitt sjukrum.

Auvers stadshus i 14 Juli 1890 – Vincent Van Gogh

Lämna en kommentar

Auvers stadshus 14 juli 1890 – Vincent van Gogh.

Biblioklept

View original post

Salig blandning

Lämna en kommentar

Frågar du mig var jag finns

så bor jag här bakom bergen

Det är långt men jag är nära

Jag bor i en annan värld

men du bor ju i samma

(Gunnar Ekelöf)

———

Övervakningssamhället är idag globalt. Chocken kom när det avslöjades att NSA aktivt och medvetet spionerat även på sina europeiska allierade. USA har i tysthet, som den globala supermakt man är, byggt upp ett globalt övervakningssamhälle.

———

Tuve Skånberg (KD) uppger i SvD att 96 procent av världens befolkning tror på Gud. Resten, fyra procent, skulle då vara beklagansvärda ateister. Man kan undra varför Skånberg är så rädd? Han anser tydligen att denna ringa minoritet av mänskligheten måste till det yttersta motarbetas och ytterligare marginaliseras. Troligen lider Skånberg av åkomman att se spöken på ljusa dagen.

———

Media var snabba att kritisera polisens agerande vid den tragiska händelsen i Varberg härom dagen. Leif GW Persson, som normalt inte brukar drar sig för att kritisera polisen, menar dock att polisens agerande här var helt enligt reglerna. Skulden för att det blev som det blev ligger helt på den knivbeväpnade mannen. Som vanligt har mediernas intresse för brottsoffren varit förstrött.

———

USA:s vetenskapliga trovärdighet tar skada av att så många skolor fortfarande undervisar om kreationismen med Bibeln som accepterad lärobok. Många skolor i USA anser att undervisningen i kritiskt tänkande är detsamma som att tänka kritiskt om evolutionen. Andra skolor riktar det kritiska tänkandet mot ”kontroversiella vetenskapliga teorier” som ”den biologiska evolutionen, naturligt urval och fossila upptäckter.” Starka politiska krafter kämpar för att ”intelligent design” ska få en starkare ställning i den amerikanska skolan. Sanningen är ju att för kreationismen finns inga vetenskapliga bevis. För evolutionen finns det däremot gott om vetenskapliga bevis. Eller om man säger så: Kreationismen är en religiös tro, medan evolutionen är en vetenskapligt väl underbyggd teori.

———

USA föredrar militärdiktaturer, eftersom dessa tenderar att vara mera stabila och konsekventa i sin politik. Man vet var man har dem. Med hänsyn till detta är det inte så märkligt att USA gärna ser ett militärt styre i Egypten. Sanningen är att utan ekonomiska bidrag från USA skulle Egypten idag knappast ha någon militärmakt alls. Varje år skänker USA 1,3 miljarder dollar till den egyptiska försvarsmakten.

———

Vetenskapen gör inte anspråk på sanningen. Varje vetenskapligt påstående är krasst skrivet ”Vår bästa gissning hittills”. Vetenskaplig kunskap är alltid i händerna på nya bevis. Men vetenskapen är vårt bästa fönster mot sanningen, främst för att man ständigt är beredd att revidera tidigare ståndpunkter inför nya vunna rön.

Strindbergs Lördagskväll

Lämna en kommentar

Lördagskväll

Vinden vilar, viken ligger som en spegel,

kvarnen somnar, seglarn tar ner segel.

Oxarna blir släppta ut i gröna hagen,

allting rustar sig till vilodagen.

Morkullsträcket drager över skogen,

drängen spelar dragklaver vid logen,

förstukvisten sopas, gården krattas,

trädgårdssängar vattnas och syrener skattas.

På rabatten ligga barnens dockor

under brokiga tulpaners klockor.

Bolln i gräset lagt sig i skym unnan,

och trumpeten drunknat uti vattentunnan.

Gröna luckor äro redan slutna,

låsen stängda, reglar skjutna,

frun går själv och släcker sista ljuset,

snart i drömmar sover hels huset.

Ljumma juninatten slumrar stilla,

still står gårdens nötta vädervilla,

men i stranden ännu havet gormar;

det är bara dyningar från veckans stormar.

(August Strindberg)

Strindbergs diktarförmåga är det väl ingen som ifrågasatt. Hans junidikt får mig osökt att minnas min barndoms somriga lördagskvällar med nyklippt gräsmatta, nykrattade trädgårdsgångar och därtill doften av mammas nybakta bullar och den synnerligen välsmakande sockerkakan. Det nybakade serverades på kvällen tillsammans med ett glas kall mjölk. Lyckliga stunder att minnas! Efter ett långt liv kantat med både glädje och sorg, är det en ynnest att låta tankarna återvända till barndomens lyckliga stunder. Hur svårt det måste vara för dem som upplevt en olycklig barndom.

——–

Eftertanken bör inte komma efter utan före.

——–

Maktbegärets grund är kärlekslösheten.

——–

Inom fem år kommer fem miljarder människor att ha tillgång till Internet. Politikernas dröm eller fasa?

——–

Det enda som är upp till dig själv är om du väljer åldrandet till en tragedi, eller du kommer att se det som en inledning till ett nytt skede av livets stora äventyr. (Carol Orsborn)

Brunnsviks folkhögskola läggs ned

Lämna en kommentar

Brunnsviks folkhögskola läggs ned.

Man blir både ledsen och förbannad över detta obegripliga handlande. Har man förlorat både vett och sans? Själv kommer jag att tänka på Alf Ahlberg som ledde mig in på filosofins och humanismens domäner. Är det bara pengar och ytligheter som styr handlandet idag? Vad säger Bengt Göransson?