Den lätta sorg vi alla känner inför erfarenheternas flykt. (Bo Carpelan)

***

Det djävulska antar ibland det godas skepnad eller införlivar sig sig rentav därmed. (Kafka)

***

På ett löjligt sätt har vi selat på oss för denna världen.

***

Det finns frågor som vi inte skulle kunna komma förbi om vi inte av vår egen natur vore befriade från dem.

***

Det finns bara två ting: sanning och lögn.

***

Det kollektiva tänkandet medför att människan måste tänka sin tids tankar vare sig hon vill eller inte.

***

Om Gud skapade människan med fri vilja att välja mellan det goda och det onda, måste Gud då inte också ha skapat både det goda och det onda? Och är det inte så att det goda förutsätter det onda, för vad vore det goda om inte det onda fanns? Vad är gott om man inte känner det onda? (Jesaja 44:24, 45:7)

***

Kärleken hör till de religiösa och farliga upplevelserna, emedan den ryckte människan ur förnuftets armar och försatte henne i ett svävande tillstånd, bokstavligen utan fast mark under fötterna. (Robert Musil)

***

Förkastar man tvivlet, då förkastar man också möjligheten att tänka.

Annonser