Leonardos små små korn

Lämna en kommentar

Flickan och spindeln

Faderns sätt att vika ihop tidningen

avslöjar hans oro för världsläget.

Med slamret i diskhon försöker modern tysta

sina egna tankar.

Vem tar sig an flickan

som inte kan sova?

En spindel tar sig an flickan

som inte kan sova,

sänker sig ned och gungar som en pendel

framför henne – tills hon vaggar

sitt ensliga huvud i samma takt,

in i den lilla, den vänliga döden.

(Werner Aspenström)

—-

Det kan verkligen vara både tröstande och stärkande att läsa poesi – just därför att dikten kräver att vi mobiliserar vår uppmärksamhet och våra erfarenheter till en grad som inte medger vare sig någon lättköpt sentimental tröst eller några ytliga uppbyggelser – eller hälsoeffekter. I detta liknar poesin musiken, men också arkitekturen.(Ulf Eriksson)

Nu går vi in i det djupare mörker som är läslampans bästa miljö. (D:o)

—-

Woody Allen skriver alla sina manus på en sextiotvå(!) år gammal skrivmaskin. Han säger att han inte avser att anskaffa något modernare skrivverktyg, utan menar att den snart antika skrivmaskinen duger även i fortsättningen.

Här i Sverige har vi ju Jan Guillou som envisas med att knacka fram sina alster på en gammal Halda.

—-

Håkan Juholt marknadsför sig som en Åsa-Nisse. Jag måste säga att som socialdemokrat är jag oerhört besviken. (Liza Marklund i SR ”Studio 1”)

Socialdemokraternas största problem är nog alla de dolda maktstrukturer som finns inom toppskiktet. Där härskar valspråket ”Släpp ingen jävel över bron!” Sossarna har en groteskt stor organisation där inaveln frodats ända sedan Erlanders dagar. Denna koloss varken vill eller förmår att anpassa sig till dagens situation, där partikassan sinar på grund av att partibidragen från skattebetalarna sjunkit ihop i takt med att väljarna flytt och LO:s kassa sinat.

—-

Det är kanske inte så många som känner till att det förekom ett samarbete mellan Salvador Dali och Walt Disney under 40-talet. Bl a gjorde man en film tillsammans. Projektet förblev länge en hemlighet och först 1999 blev denna filmpärla återupptäckt och blev 2003 nominerad till en Oscar för den bästa animerade kortfilmen. Filmen finns idag på You Tube med originaltiteln ”Destino”.

—-

Bodil Malmsten, som ju bott ett antal år i Frankrike, undrar varför svenskarna är så fega och eftergivna. På gator och torg kan man höra folkmissnöjet bubbla, men mycket mer än så blir det aldrig.

—-

Om man inte kan läsa en bok om och om igen, finns det ingen anledning att läsa den alls. menade Oscar Wilde. Liknande uppfattning framförde på sin tid både Emerson och Ekelund.

När det gäller dagens framvällande bokflod, med stereotypa deckare som dominerande inslag, finns det enligt min mening ytterst få böcker som är värda att läsa. Tur då att man i sin bokhylla har ett antal utvalda böcker som tål att läsas åter och åter och inte sällan med stigande behållning.

—-

Den energi nyfikenheten ger är lika användbar för en tänkare som kroppens energi är för en dansare. Tankar skapar frågor som leder till svar, som därigenom lär ut den dans som består i att fråga och upptäcka, söka och finna, träffa på och sedan gå in i.

—-

Vad du säger om de tre personerna i gudomen gillar jag fullkomligt. Till den mening, som våra ortodoxer ha därom, finnes ej heller något spår i bibeln. Om tillfyllestgörelsen gäller detsamma, sålunda nämligen som det teologiska systemet framställer den. Det är ju i sig själv en slaktaridé, hädisk både mot Gud och förnuft. I allmänhet kan jag inte fatta försoningen annorlunda än som ett fortgående faktum i människohjärtat. Såsom isolerat, historiskt faktum, fulländat i ett ögonblick och utan någon symbolisk betydelse, må den gärna för mig vara ett mysterium, således ej kunna begripas. Olyckan är endast den, att hon ej heller kan tros. (Esaias Tegnér i brev till Samuel Ödman den 21 jan 1821)

Annonser

Leonardos sorterade

Lämna en kommentar

November ger oss stillhet,  de mörka fälten,

ljuden från jorden som andas långsammare,

himlar av smutsiga lysande vattenfärger.

(Gunnar Strandberg)

—-

Pennan är handens tunga – en tyst vårdare av ord för ögat.

(Henry Ward Beecher)

—-

Vi kan vara kunniga med andra människors kunskap, men vi kan inte vara kloka med andra människors visdom.

(Montaigne)

—-

Israels barn vandrade i 40 år genom öknen innan Gud visade dem till en plats – den enda platsen i Mellanöstern där det inte finns någon olja.

—-

Fotografen Annie Leibovitz har tagit ett antal foton från kända personers hemmiljö. Hon visar bl a ett foto taget i Virginia Woolfs sovrum. Anmärkningsvärt är i vilken otroligt smal säng Woolf sov i.

—-

Om det finns en Gud så övergår han/hon/den på alla sätt vårt förstånd.

—-

Zlatan Ibrahimovic´läser aldrig några böcker, säger han i en intervju. Däremot har han inget emot att andra läser böcker, inte minst då hans egen nyss utkomna.

—-

Om rikedom var det oundvikliga resultatet av hårt arbete och företagsamhet, så skulle varje kvinna i Afrika var miljonär.

De som blivit rika genom affärer eller penningtransaktioner tror och anser att de blivit rika genom skicklighet, men det är bara en illusion som är djupt rotad i denna kultur. Sanningen är att de i de flesta fall blivit rika genom att ha haft tur.

Toppbefattningar nås oftast genom att tillämpa bluff, skitsnack och mobbning. Psykopati är också en ofta underskattad egenskap i detta sammanhang. Om man har psykopatiska anlag och är född i en välbärgad familj, kommer man så småningom att hamna på Handelshögskolan. Det är denna art av människor som idag sitter i ledande befattningar inom företag, banker och det allmänna, och det är dessa som helt ogenerat tillägnar sig fantasilöner, miljonbonusar och orimliga pensioner. Och de skäms inte det ringaste över detta, tvärtom.

Det är personer med liknande psykopatbetende som ligger bakom mycket av den internationella skuldkrisen, eller moralkollapsen som Bodil Malmsten kallar det.

—-

Många tror att politiker och byråkrater sitter inne med lösningar till framtida problem. Har man någon gång haft tillfälle att komma politiker inpå livet, så upplever man nästan genast en stor besvikelse över hur fåkunniga dessa visar sig vara.

—-

”En orgie i romantik och sadistiskt kvinnovåld” skriver SvD om den nya Twilightfilmen, Breaking Dawn del 1. Så bra då att man sänkte åldersgränsen till elva år. Så blir det när penninggirigheten styr över moralen.

—-

Bodil Malmsten: Ett tv-program läggs ned för att publiken sviker. Tittaren har inga plikter mot skitprogram, det är skitprogramproducenten som sviker, vinstmarginalmässigt och moraliskt. Svika, svek, svikare, så tungt skuldbelastade ord och så fel placerade.

Novemberskymning

Lämna en kommentar

De paralyserade

Hjortarna har lagt sina tunga kronor

på den översta slanan i stängslet.

Vad är det för en konstig lydnad?

Vad är det för ett svårmodsbly?

Stängslet har svaga punkter.

Ville de, kunde de fly.

(Werner Aspenström)

—-

I dessa yttersta av dagar, när det i Sverige görs ihärdiga försök att återuppväcka den så kallade helvetesläran, finns det kanske anledning att erinra om vad den ryske religionsfilosofen Nikolaj Berdjajev skrev i sin bok ”Vägar till själkännedom” om just denna läran.

(Om Berdjajevs bok skrev Sven Stolpe ”det andliga äventyr han inbjuder sina läsare till överträffar varje annan erfarenhet, som den samtida litteraturen erbjuder”.)

Av den traditionella kristna eskatologin finns en hemsk sida. Därmed kommer jag in på ett tema som plågar mig avsevärt mer än temat om döden. Problemet om den eviga döden och det eviga helvetet är det mest plågsamma problem som har kunnat uppkomma inför det mänskliga medvetandet. Det viktigaste i detta, har det förefallit mig, är följande. Om man accepterar att det finns en evighet av helvetesplågor, så förlorar hela mitt andliga och moraliska liv all mening och allt värde, eftersom det förflyter under tecknet av terror. Under terrorns tecken kan sanningen aldrig uppenbaras. Jag har alltid förvånat mig över människor som har räknat med att hamna bland de utvalda och som räknar sig till rättfärdighetens domare. Det största motståndet hos mig väcks av varje försök till objektivering av helvetet och till att bygga en ontologi utifrån helvetet, som de traditionella teologiska lärorna gör. Jag betraktar detta som dogmatisering av urgamla sadistiska instinkter hos människan. Existensen av ett evigt helvete skulle vara det starkaste argumentet för att vederlägga Guds existens, gudlöshetens allra starkaste argument.

Människorna har mycket lätt att förkunna ankomsten av världens slut och grunda det på att den genomlever agoni och att den historiska epok går mot sitt slut, som de är förbundna med genom känslor, affektioner och intressen. Till grund för en sådan ideologi ligger kraftlöshet, apati och rädsla. Men från tillstånd av apati och rädsla kan inget positivt komma att ske.

—-

Simone Weil: Den övertygade poserar alltid, han använder sin övertygelse som en social mask. Styrkan i min tro kan bara prövas när jag argumenterar individuellt Det är ingen prövning att humma med alla de andra. Ingen annan än jag själv kan granska och rannsaka det sagda. Den största och farligaste frestelsen: att stänga av allt tankearbete, att bli ett lastdjur, bortom allt mänskligt förnuft och varje rationell tanke. Dogmernas mylla är det lydiga kollektivet.

—-

De ädla tankarna – De ädla tankarna mötte jag en morgon på vägen och frågade dem om det inte kändes besvärande att ena dagen som en vacker melodi vara satta till filosofiens kammarorgel, andra dagen blandas med narrarnas skrän på torget. – Nej, varför det? frågade de. Vad bryr blomman sig om i vilket knapphål den sitter, och vad frågar logaritmtabellen efter om det är ett matematiksnille eller en dum skolpojke som slår i den? (Olle Holmberg ”Tankar i en husvagn”)

Leonardos blandade

Lämna en kommentar

November

Mörkret sakta sig sänker

över min trädgård. Snart endast svarta

konturer synliga: enen som ensam

vaktar i snön, och den ogenomträngliga häcken.

Natten tätnar omkring mitt liv, det förgångna.

Endast längtan till Dig lyser med flämtande låga.

(Ragnar Thoursie)

—-

För att återvända till Gyllensten och tidsproblematiken här ytterligare några klipp:

Både tidens flykt och tidens tomhet framkallar tidsfördrivet, den reaktion på tiden som mindre syftar till flykt ur tiden än till försök att få tiden att gå. I stället för att låta tiden ha sin gång – innehåller tidsfördrivet ett aktivt moment: här gäller det att få, att förmå tiden att gå.

Medvetandet är begynnande åldrande och sökande efter förflutna ting. Denna insikt väcker många frågor till liv. Vad har människan med sig in i den annalkande ålderdomen? Ett stycke sammanhängande livshistoria eller endast disparata fragment?

Mot kroppslighet och sinnlighet sätts berättandet, denna superba minneskonst, kan utövas tack vare själen, som i kraft av sin memoria kan genomfara tidsrymderna, avhålla sig från att ryckas med av nuets begärelser och intaga den vises upphöjda ståndpunkt. Att vilja det förflutna och att göra sig till herre över tiden är mot denna bakgrund ett avståndstagande från stundens känslorus och kroppens lockelser.

Endast genom att inte engagera sig, kan människan bevara sin frihet. Medlidande är bara ett sätt att lägga avstånd mellan en själv och andra, att dra sig ur riskerna för egen del. Själva ordet medlidande innebär ju att den som känner medlidandet inte är densamma som lider. Att känna medlidande är att avskilja sig och bli en åskådare, som följer med så långt han vill eller kan och inte så långt han måste.

Ingen annan människa, ingen herreman, om han så kallar sig gudason eller gud, kan återskapa en annans öde inom sig själv och lyfta det på sina egna axlar. Alla världens rikedomar och härligheter kan inte utplåna sådant som en gång skett, inget himmelskt paradis kan vända det som en gång var ont och fruktansvärt till gott och värdefullt.

—-

Världens och Europas ekonomi står idag i centrum för all uppmärksamhet. Politikerna vänder och stöper problemen men verkar i realiteten rådlösa och famlande som i ett mörker. Sanningen är dock att ekonomi egentligen är en enkel vetenskap. Det gäller först och främst att leva upp till den enkla grundregeln – man kan aldrig över tid leva över sina tillgångar. Det gäller för såväl nationer, företag och hushåll.

—-

Apropå den flyende tiden så menade Proust att konstverket är det enda sättet att fånga den flyende tiden.

—-

Poesin är det enda sättet att återge det outsägliga.

—-

Det den enskilde glömmer finns på biblioteket. Biblioteket är huvudet på jordens kropp. (Bodil Malmsten)

—-

Det finns en mängd religioner och trosriktningar och alla kan av naturliga skäl inte ha rätt. Dock är det inget som hindrar att alla kan ha fel.

—-

Sanningen är fullkomligt oberoende av huruvida människor tycker om den eller ej.

Det var inte ormen som lurade människan, utan Gud! Detta kom Kirkegaard fram till. Hur många fler har tänkt så långt?

—-

Den energi nyfikenheten ger är lika användbar för en tänkare som kroppens energi är för en dansare. Tankar skapar frågor som leder till svar som därigenom lär ut den dans som består i att fråga och upptäcka, söka och finna, träffa på och sedan gå in i. (Ray Grigg)