Vilhelm Ekelunds morgonljus

Lämna en kommentar

Morgonljuset är ett centralt begrepp hos Vilhelm Ekelund. Det berörs många gånger i hans skrifter.

Vad längtan till ljus är, det lärde jag mycket sent. I första ungdomen visste jag sällan av annat än längtan till mörker. Där ”blommade min själ”. Då älskade jag årets afton.

Nu förstår jag till en del Goethes ängslan och själssjuka vid den stora mörktiden kring årsskiftet, varom Eckermann berättar. Jag erinrar mig att denna passus väckte min förundran, då jag första gången mötte den.

(Nordiskt och klassiskt, 1914)

*

Jag vaknar varje morgon med en hemlighetsfull glädje över att se ljuset; jag ser det med ett slags hänryckning.

(Veri similia II)

*

Vad är ljuvligare än den vita nordiska junimorgonhimlen! Hur många junimorgnar är det på ett människoliv? De äro ej så synnerligen svåra att räkna – och allra minst dem man verkligen mött.

(På havsstranden, 1922)

*

Det är morgonrodnaden i alla ting man har att älska. Men till allt vad av morgonrodnad är hör ett lågt och ett strävt, en börjandets, tidighets bitterhets eld.

(Concordia animi, 1942)

*

Det finnes morgonrodnader, ur grå och stilla ting, som ännu ej lyst fram. Det finnes avståndsförhållanden, ur vilka hälsofynd och ljusord kunna dragas upp.

(Saltet och helichrysus)

*

Det är sättet som gör början :- ger början i allt. Början och – morgonrodnaden.

(Nya Vakten, 1963)

———-

Vem eller vilka är det som står bakom den utbredda fördumningen i dagens samhälle? Är det något som uppstått av sig själv eller ligger det en medveten tanke bakom? Vem eller vilka har mest fördelar av en ej självtänkande befolkning? Själv har jag aldrig hört någon politiker eller någon annan överhetsperson som sagt sig vilja motarbeta massans fördumning. Konspirationsteori? Ja, döm själv. Verkligheten går bara att dölja till en viss gräns, sedan avslöjar den sig själv.

———-

Jag säger som Lars Gustafsson: Vem i bleka helvete är denne Bieber som fyller tidningarna? I Friendenau fanns förr en krog som hette Bierberpels. En fjortis som blivit världsberömd för ingenting. Kanske finns det en rädd liten människa längst därinne.

———-

Det styrande skiktet inom EU är inte främmande för att införa någon form av tankekontroll över sina medborgare. Oliktänkande medborgare ses som ett hinder för det gemensamma drömsamhället. Munkavle på! Se där det nya slagordet, som har sitt ursprung från det vulgärkommunistiska Sovjet eller dagens Kina. Här finns nu plats för en ny kader av STASI-agenter, nu i EU:s svepning.

———

Kontrollen av en befolkning sker genom att inducera apati och banalitet och uppmuntra trivialisering. Finns det något bättre sätt att styra oliktänkande än genom att förlöjliga oliktänkande? Ska vi bara ignorera detta och luta oss tillbaka och vara nöjda med en kultur som ger mer samtalstid och spaltmeter till en debatt om Carola visade för mycket av brösten i tv, än att hela mänskligheten håller på att gå under i den allmänna fördumningens tecken? Vad innebär hysterin kring Justin Bieber idag? En mörkläggning av det mänskliga intellektet och en utplåning av förmågan att tänka egna fria tankar.

Annonser

Paradise Lost

Lämna en kommentar

Då skall du inte skrämmas

av att lämna detta paradis

ty inom dig skall du besitta

ett långt lyckligare.

Och hand i hand med långsamma steg

de vandrade sin ensliga väg genom Eden.

(John Milton)

———

Varför inte nöja sig med att leva i nuet som en ”ko”, lyckligt omedveten om att efter att ha färdigmjölkats kommer att slaktas.

———

Rebellerna i Syrien säger att de strider för friheten, men deras ”frihet” innebär införande av sharialagar. Västländerna har av någon anledning inte förstått detta och inte heller vad detta skulle innebära för t ex Syriens kvinnor. Se hur det har gått i Egypten. I västliga medier målas rebellerna upp i positivt ljus, men sanningen är en annan. De flesta rebellerna har sitt ursprung från al-Qaida och kommer från länder utanför Syrien.

———

Arbetslönerna i Kina stiger nu snabbare än i USA och Västeuropa. Transportkostnaderna stiger också. Kinesiska företag söker sig nu till länder med lägre löner t ex Vietnam, Kambodja och Bangladesh. Snart står Kina inför problem som tidigare USA och Västeuropa drabbats av – industrin söker sig till länder med billig arbetskraft. Kapitalismens grundidé är inte att sälja produkterna billigare utan att genom minskade kostnader öka vinsterna.

———

Den snabbt växande medelklassen i Kina lever i ett samhälle där normen är att konsumera för att få status och prestige i andras ögon. Hur passar naturen och miljön in i denna livsstil och tänkesätt?

———

I en gemensam valutaunion måste löne-och sociala kostnader vara harmoniserade. Annars fungerar inte systemet. Detta har nu finansministrarna i unionen börjat att förstå. Nu är det bara att vänta på att även journalisterna ska förstå detta, så att den breda allmänheten kan få information om detta faktum.

———

Vi har skapat ett samhälle där medelmåttorna hålls dolda. Detta är ju inget som någon vill ha utan vi måste skapa ett samhälle där även medelmåttorna får plats och syns. Statistiskt sett borde ju de flesta av oss vara medelmåttor och klarar oss bra utan akademisk examen. Universiteten är ett specialiserat instrument som inte lämpar sig för att lära 20-åringar att läsa och skriva, eller administrera terapi för omotiverade elever. Tala om ett omöjligt uppdrag, man kan leda en häst till vatten men du kan inte tvinga den att dricka. Det krävs både förmåga och hårt arbete för att tillägna sig kunskap, och inte minst gäller detta när förkunskaperna är bristfälliga.

Politikerna är ytterst ansvariga för den situation som den högre undervisningen hamnat i. I stället för att skapa ”riktiga” jobb för arbetslösa ungdomar har man lockat in dem på högre utbildning med baktanken att på detta sättet eliminera delar av den besvärande höga ungdomsarbetslösheten. Att många av dessa ungdomar egentligen saknar kvalifikationer för att kunna tillgodogöra sig denna undervisning har man bortsett från.

———-

Problemet som få politiker vill erkänna: Multikulturalismen skapar parallellsamhällen. Dessa samhällen fungerar om de får leva efter sina egna villkor, genom det egna språket och de egna vedertagna normerna. Försöken att integrera dessa samhällen med ”normalsamhället” skapar genast spänningar och är i allmänhet dömda att misslyckas. Tvärtom ser man nu också i Sverige krav från dessa parallellsamhällen, om att vår tradition av yttrandefrihet ”bör begränsas för att tillfredsställa våra traditioner”. Integration i ett multikulturellt samhälle är dömt att misslyckas, vilket få politiker tycks vara medvetna om.

Våretyd för två fingrar

Lämna en kommentar

Förvånande mängd av violiner

som legat gömda under snön!

Nu öppnas de svarta fodralen.

Citronfjärilen finstämmer

sina vingar. Svalan

uppdyker ur sjön.

Den långa silversträngen

spänd mellan fjället och dalen

börjar vibrera.

Allting härmar allting.

Takdroppet härmar

pilfinkens kipp kipp.

Vad säger Platon om grodan?

Att hon härmar den porlande bäcken!

Jag inskriver mig i naturens skola.

Att vända notbladen åt mästaren:

all musiks början.

(Werner Aspenström)

———

Det är tyvärr fortfarande många som inte kan skilja på islam och islamism. Islam är en religion, som man kan ha uppfattningar om, men som har lika stor rätt att verka som vilken annan religion som helst i ett land där religionsfrihet gäller. Islamism är den politiska grenen av islam och den bör motarbetas, för det är djupt olyckligt om extrema religiösa regler ska bestämma över ett lands politik. Det som nu händer efter den ”arabiska våren” är ju ett avskräckande exempel på hur det går om islamismen tillåts vinna mark.

———

Att Omar Mustafa nu tagit plats i den socialdemokratiska partistyrelsen är, som journalisten Lars Åberg skriver på G-P Kultur, ett exempel på klientelism, dvs ett enkelt förhållande som säger: om jag ger dig något du behöver så röstar du på mig. Det är ett enkelt cirkelresonemang avsett att bevara ett system. Skulle vara intressant att få veta vad Göran Persson har för tankar om en antisemit i partiledningen. Att mina judiska vänner är bestörta är ju fullt förståeligt.

———-

Den mest fördomsfulla gruppen är de äldre, som växt upp i en annan tid. För att tala klarspråk: när de dör kommer saker i samhället att förändras till det bättre. (Mikael Hjerm, professor i sociologi vid Umeå universitet)

Senare har Hjerm tvingats till en halvhjärtad offentlig ursäkt till Sveriges pensionärer.

———

En majoritet av de amerikanska ungdomarna föredrar idag socialism före kapitalism. Ingen hade kunnat förutse detta för tio år sedan. Det som har kommit att sätta marxismen, eller åtminstone socialismen på dagordningen är naturligtvis kapitalismens kris. Det är inte för att människor plötsligt börjat läsa Marx eller att en ny generation av vänster spontant uppstått. Men den ekonomiska krisen har gjort sprickorna synliga. Ett system som blottar sina begränsningar gör att människor ser på det med nya kritiska ögon. Kapitalismen, precis som alla andra politiska system, fungerar inte riktigt utan en viss grad av trovärdighet. (Terry Eagelton)

———

Är en moral grundad på rädsla för vedergällning en god moral?

———

Egypten står inför ekonomisk bankrutt. Pengar saknas nu för kunna betala den livsviktiga importen av insatsvaror, som vete och drivmedel. Hoppet står nu till att USA och EU ska bistå Egypten med lån och bidrag. Situationen är akut eftersom försämringen accelererar. Egypten måste idag importera 75 procent av sina baslivsmedel. Genom de politiska oroligheterna har turismen, som normalt är en av landets viktigaste inkomstkällor, kraftigt reducerats.

———

De svenska böndernas ”egna” Arla, ägs idag av danskar, holländare, engelsmän m fl, som knappast har något intresse för svensk mjölkproduktion. Resultatet har blivit att  en tredjedel av de svenska mjölkbönderna nu planerar att avveckla sin produktion.

———

Med medvetenheten om hur kort ett människoliv är bör du välja ett jobb som du kan älska och känna meningsfullt. Livet är alldeles för kort för att spilla bort det på att göra något som du inte gillar, om så bara för ett par år. Och detta viktiga: Tillbringa inte så mycket tid med att oroa dig för saker som du inte kan styra över. Det är slöseri med värdefull livstid.

Tid

Lämna en kommentar

(tid)

ibland tunn och långsträckt

utspädd och nästan inte

så kunde den klumpa sig

och komma som en knytnäve

veckorna kom, lugnt

glidande söderifrån, över moarna

la sig till rätta, klara

att brukas

sju dörrar

sju vägar att gå

och åren

som slussade oss framåt

(Paal-Helge Haugen)

———

Att experimentera med skolan i full skala har medfört att de negativa konsekvenserna drabbat skolan i full skala. Det vore mer intelligent om experimenten genomfördes i mindre skala och först efter det att utvärderingar skett genomföra de positiva erfarenheterna av experimenten i full skala. Att inte detta ansetts som självklart säger nog en hel del om dagens skolpolitiker.

Ryckigheten i dagens skolsystem med ständigt nya ”reformer”, har medfört att vi fått en skola som nästan genomgående fungerar dåligt. Ständigt försämrade undervisningsresultat visar på detta.

Sedan är det hög tid att det sker en utvärdering värd namnet om det fria skolvalet. Mycket tyder på att det fria skolvalet är en viktig faktor när det gäller den ökade segregationen i många skolor. Dessutom är det fria skolvalet den viktigaste faktorn när det gäller utarmningen av de kommunala skolorna.

En viktig detalj i hela skolproblematiken är att lärarutbildningen måste reformeras. De lärare som idag utexamineras håller i allmänhet alldeles för låg nivå för att de ska kunna göra en fullgod insats i en bra skola. Om lärarutbildningens förfall har i vinter och vår påpekats  både i media och av personer med insyn i verksamheten. Här kommer att krävas krafttag och omedelbara åtgärder. Vi kan aldrig få en bra skola utan medverkan av duktiga, engagerade och yrkeskunniga lärare.

———

För att kapitalismen ska fungera krävs hederliga politiker och ämbetsmän, arbetare med yrkesstolthet och god arbetsmoral samt personer med en utvecklad entreprenörsanda. I dagens samhälle ses dessa människotypers värderingar som föråldrade. Överheten har befriats från alla traditionella tankar om ansvar och bedriver i stället en plundring av ekonomin. Samtidigt ägnar sig en växande del av den ”vanliga” befolkningen hellre åt konsumtion än åt produktion. Framtiden för ett sådant samhälle ter sig dyster.

———-

Den utvalda hierarkin av mediala proffstyckare som dagligen vältrar sig i tv:s debattsoffor, tror i sin enfald att det är de som bestämmer vad den gloende och fåkunnige tittaren ska tycka och tänka. Dessa debattsoffetyckare börjar dessvärre bli ett demokratiskt problem genom att de utnyttjar sin makt till att ”döda” allt som inte anses som för dagen politiskt korrekt. Den fria tanken och det fria tyckandet är vad som dessa ”debattörer” gör allt för att förkväva. Detta har resulterat i att den fria offentliga debatten i Sverige snart är ett minne blott. Den offentliga person som till äventyrs i något sammanhang råkar yttra något som kanske inte till hundra procent sammanfaller med den av  ”debattörerna”  stadfästa politiskt korrekta, kan genast räkna med att bli utsatt för en mediastorm, som inte sällan brukar resultera i att den stormdrabbade snällt gör avbön och rättar in sig i ledet. Om inte så sker kan drabbade räknar sig för ”körd” och blir tvingad att ta sin Mats ur skolan. Senast såg vi hur det gick för Jasenko Selimovic när han i en debattartikel råkade hamna något utanför det politiskt korrekta staketet. Det goda folket är de som befolkar debattsofforna och tidningarnas kultursidor. De onda är vi vanliga Svensson som ibland råkar säga vad vi innerst inne tycker.