Folke Isaksson (1927 – 2013)

Lämna en kommentar

Första dikten

När fönstret bävade

och min ande skälvde

När det kom från aftonrodnaden en andedräkt

När det kom på vingar våg på våg

och mitt hjärta stammade

 

Vingslag större än vinden

De bredde sig över skymningen

De brusade med fräknar av guld

med ett harnesk av små löv

ett skrud

ett ljust skred

 

Det var tystnad och en stor stråke

Det var osäker is bristande stjärnor

ord som flöt bort mot ett vattenfall

mot en undergång

oemotsäglig

 

(Folke Isaksson)

———-

Varje litet barn du observerar drivs av nyfikenhet. Men passion och nyfikenhet kan lätt förloras. Skolan i sig kan vara en primär orsak, godtyckliga motivationsfaktorer som betyg lämnar litet utrymme för variation i elevernas förmågor och intressen och misslyckas ofta med att belöna själva nyfikenheten. Det finns också betydande sociala faktorer som talar emot barnens naturliga nyfikenhet och förmåga till inlärning, t ex stöd från familjen eller brist på det. (Kio Stark)

———-

Västvärlden har gått från att vara producenter till att bli konsumenter på heltid. Dagens mediekultur dikteras efter ”ögonblickets tyranni”. Den ger kort tid till empatisk eftertanke och blir extra påfrestande i den ”flytande moderniteten” där vår identitet ständigt måste stöpas om. (Zygmunt Bauman)

———-

Tillväxten gör oss inte lyckligare, snarare tvärtom, och miljömässigt är den en katastrof. Men den viktigaste invändningen är att den ekonomiska tillväxten är meningslös. Kapitalismen har intensifierats till omättligheten, genom att hetsa fram en statusdriven konsumtion. Det goda livet utgörs av hälsa, säkerhet, respekt, personlighet, harmoni med naturen, vänskap och frihet. Dessa saker är i plural: avsaknaden av en kan inte kompenseras genom överflöd av en annan.

 

Annonser

Har du sett en vingklippt fågel

Lämna en kommentar

Har du sett en vingklippt fågel?

Den fågelsjälens längtan har inga vingar,

som bär den.

Den fågelns mål förfelas ständigt.

Trädkronan, i svindlande blått under solen,

är ouppnåelig.

Vem har klippt den fågelns vingar?

Den skicklige kirurgen med kniv, pincett och sax

har klippt den fågelns vingar.

Varför har den skicklige kirurgen klippt den fågelns

vingar?

Jo, för att att den fågeln skulle stanna,

häcka i kirurgens huvud,

inte tänka egna tankar,

inte flyga egna banor

bort till andra fåglar med hela vingar,

som sitter i svärmar där i trädkronan

i svindlande blått under solen.

(Anna Rystedt)

———-

Medvetandet lever av information liksom organismen lever av mat. Men medvetandet består inte av information, utan av tillgodogjord information. Hjärnan tar varje sekund emot miljontals bitar som till medvetandet reduceras till mycket få, max ca 40 bits/sekund. Bara en miljondel av vad våra ögon ser, våra öron hör och våra övriga sinnen rapporterar, når vårt medvetande.

———-

När det gäller läskunnighet och naturvetenskap toppar kinesiska elever PISA-undersökningar. Men när det gäller fantasi och kreativitet är de kinesiska eleverna långt ner på listan.

———–

Sverige exporterar idag kapital i stället för att satsa på nödvändiga investeringar i Sverige.

———–

När du tar ett steg bort från den färdigpackade struktur som utgör den traditionella utbildningen, kommer du att upptäcka att det finns många fler sätt att lära sig på utanför skolan än innanför. (Kio Stark)

———-

De ”politiskt korrekta” är helt enkelt ett gäng arroganta översittare fyllda av självrättfärdighet som mobbar folk som för fram åsikter som inte känns trendiga på Södermalm. Må tidningsdöden drabba dem hårt! (Gudomlig Komedi)

Hägern finns

Lämna en kommentar

hägern finns, med sin gråblå välvda

rygg finns den, med sin fjäderplym svart

och sina stjärtfjädrar ljusa finns den; i kolonier

finns den; i den så kallade Gamla Världen;

finns även fiskarna; och fiskgjusen, fjällripan

falken; myskbrodden och fårens färger;

fissionsprodukterna finns och fikonträdet finns;

felen finns, de grova, de systematiska,

de tillfälliga; fjärrstyrningen finns och fåglarna;

och fruktträden finns och frukten i fruktträdgården

där aprikosträden finns, aprikosträden finns,

i länder där värmen frambringar just den

färg i köttet som aprikosfrukten har

(Inger Christensen, tolkning Jan Östergren)

———

Häromdagen i Religionsradion samtalades om helgon och vilka som kunde nå upp till att saligförklaras. Är Gud ett helgon? Jack Miles skriver i sin bok ”Gud, En biografi”: ”Gud är inget helgon, även om det kan låta underligt. Det finns mycket hos honom man kan ha invändningar mot, och många försök har gjorts att förbättra honom. Åtskilligt som Bibeln säger om honom förkunnas sällan från predikstolen, därför att det vid en närmare granskning skulle väcka anstöt. Men även om endast en del av Bibeln predikas aktivt, så är det ändå inget i den som helt förnekas. På det osannolikt oförvanskade bibelbladet förblir Gud sådan han varit; originalet som var våra fäders tro och vars avbild alltjämt lever inom oss som ett komplicerat men dynamiskt världsligt ideal.”

———-

Nyligen fann man 77.000 ungdomar som försvunnit eller tappats bort. De finns inte med i några register eller förteckningar hos Socialtjänsten eller hos Arbetsförmedlingen. Dessa 77.000 lever tydligen utanför samhället och försörjer sig på olika sätt. Många lever på bidrag från sina föräldrar andra genom svartjobb eller kriminalitet av annan art. Ungdomsarbetslösheten är inte helt oväntat högre än vad den officiella statistiken visar.

Ungdomsarbetslösheten är ett av samhällets största och mest akuta problem. Det är ett stort svek från politikernas sida att inte i högre grad prioritera denna växande samhällsböld. Ett förslag är att ge kommuner och landsting pengar för att anställa ungdomar till avtalsenliga löner. Samtidigt löser vi den underbemanning som finns inom olika sektorer inom den offentliga sektorn. Det duger inte att säga att ungdomarna inte har rätt utbildning. När det gäller katastrofsituationer gäller det att tänka flexibelt. Det finns mängder av arbetsuppgifter som inte kräver någon formell utbildning och som kan utföras av vem som helst efter instruktioner och upplärning på plats.

Politikerna kommer att slå ifrån sig och säga att det inte finns pengar för detta. Men så är det inte. För det mest angelägna av alla projekt finns det alltid pengar, det gäller bara att prioritera om och fördela medlen på rätt sätt. Eller kanske rent av höja skatten något.

———-

Moraliskt mod är för närvarande en bristvara och inte allmänt accepterad. Människor som vågar trotsa de styrande och dogmer bör inte räkna med någon sympati – om de utsätts för förföljelse är det deras eget problem. Det är en deprimerande tid för oss som har en stark tro på att konstnärer, intellektuella eller vanliga medborgare, ska ha rätt att tänja gränserna, ta risker och därigenom kunna förändra vår syn på världen. (Salman Rushdie)

———-

Alla vet att om du är alltför försiktig så är du så upptagen av att vara försiktig att du alldeles säkert kommer att snubbla över något. När allt är farligt så blir egentligen inte något skrämmande.

———-

EU är i grunden ett socialistiskt experiment, där allt handlar om harmonisering. När det gäller frihet, välstånd, möjligheter och lycka är harmonisering en dålig idé för de nationer som tvingas att sänka sitt välstånd, som t ex Sverige.

Radion

Lämna en kommentar

då mörkret föll på

blev rösterna starkare

kom ur ingenting

och in i den bruna lådan

allvarliga utländska

samtal, plötsligt ett skratt, ett skrik

och ett skott och så musiken,

musiken

mellanvågsdrömmar och världen öppen

mot örat

lägga handen mot högtalarväven

och känna vibrationerna av en röst

långt nere i Europa

ljud från okända platser

dansmusik ut från ett ljusdränkt hotell

metallröster över folkmassorna

tårdrypande hawaiigitarrer på en vit strand

en sorgmodig skog av violiner

och en blå saxofon

Simferopol, Droitwich, Motala och Hilversum

världen sprakande in under ett lågt vindstak

babylonisk och härlig

mörka vinterkvällar, magisk geografi

lysande skala, grönt trollöga

(Paal-Helge Haugen)

———-

Inte utan nostalgiska vibbar tänker jag tillbaka på min första egna radio. En Radiola med en del extra finesser som bas-och diskantreglage och inte minst det magiska gröna ögat. Med denna moderna radioskapelse kunde mitt glupande musikintresse tillfredsställas genom tillgången till en helt ny musikvärld som då öppnade sig. Det var Radio Luxenburg, Radio Hilversum, Voice of Amerika, med flera musikradiostationer. Och dåvarande Radiotjänst sände levande musik, inte minst då på lördagskvällarna, från Skansen med Thore Erlings orkester omväxlande med Malte Johnssons orkester från Liseberg. Då var det högtidsstunder i pojkrummet.

———-

Låt oss inse att begreppet evig tillväxt enbart är en social konstruktion, som infördes som en övergångslösning med en strategi för att få ekonomin på fötter igen efter andra världskriget. Den har nu uttömt sina möjligheter. Den ekonomiska tillväxten kan idag betecknas som oekonomisk tillväxt.

Medborgarna i moderna demokratiska samhällen har blivit vana vid komfort och materiellt överflöd. Men demokrati kräver medborgare som är villiga att offra något för det gemensammas bästa och tygla sina passioner. Hur människor som är formade av konsumism reagerar politiskt är osäkert. Om det slutar i olycka kommer det till stor del bero på elitens inkompetens och ansvarslöshet i kombination med önsketänkande och gruppbeteende grundat på själviskhet. Det är varken sannolikheten för framgång eller misslyckande som är avgörande – det är osäkerheten i situationen som är den starkaste drivkraften för att göra något.

(Fritt efter Worldwatch-rapporten)