The secret to happiness: Unemployment and poverty!

Lämna en kommentar

Hemligheten till lycka: Arbetslöshet och fattigdom?

SoraNews24

tt1

If Hollywood movies, the self-help section of bookstores, and TV talk show hosts are any indication, the one thing people want more than anything–and the thing they seem most incapable of finding–is happiness.

For whatever reason, it seems most people spend more time wishing they were happy than actually being happy. If you’re one of those many folks, we have a great, inspirational story for you!

View original post 666 fler ord

Annonser

Tankar & Skisser

Lämna en kommentar

Börjar man tänka så finns ingen återvändo.

——

Den religiösa tron är ju i sig ett mysterium. Är det då inte lite förmätet att tro sig kunna förklara mysteriet, som mycket av teologernas skenfäktningar ger sken av?

——

Inom teologin finns det olika slags sanningsbegrepp. Tron förutsätter inte att allt behöver vara sant. Vissa saker går ju helt enkelt inte att tro på, men bara man inte tänker för mycket på det går det bra att tro ändå.

——-

Elin Grelsson Almestad, kontroversiell kulturskribent i G-P, slutar nu och flyttar till Stockholm. Grelsson Almestad, med starka vänstersympatier, har i sina krönikor inte dragit sig för att kritisera ägarfamiljen Hjörne. I sin avskedskrönika i tidningen skriver hon bl a att det hon kommer att sakna mest av Göteborg är promenadrundan kring Klippan och Röda sten. I detta är jag benägen att hålla med henne.

——-

I dagens värld har alltför många blivit så fastlåsta vid och beroende av den elektroniska underhållningen, att de knappast längre bryr sig om att söka verklig kunskap. Precis så som Ray Bradbury förutspådde i sin bok ”Farenheit 451”. Bradbury var både ett geni och en visionär.

——-

Göran Greider säger att Dawit Isaak är svensk. Det är väl en sanning med modifikation. Problemet med Isaak är ju att Eritrea inte godkänner dubbla medborgarskap och att han enligt de eritreanska myndigheterna fortfarande är eritrean. Isaak begick en tabbe när han inte avsade sig sitt eritreanska medborgarskap i samband med att han beviljades svenskt medborgarskap.

——

Muslimen utropar: Gud är en! Dvs 1 = 1.

Den kristne utropar: Gud är tre! Dvs 1 = 3.

——

Filosofin reflekterar kritiskt över hur saker och ting är. Det inkluderar att reflektera kritiskt på sociala, politiska och ekonomiska arrangemang. Det antyder alltid möjligheten att saker kunde vara annat än vad de är. Och bättre!

——-

Göran Rosenberg avfärdar jungfrufödsel men försvarar omskärelse. Handlar det inte i båda fallen om religiös identitet? Om man över huvud taget tror att det finns en Gud, är det då bara att välja och vraka bland gudagivna regler?

Doris Lessing

Lämna en kommentar

Doris Lessing har gått bort i en ålder av 94 år. I Sverige är det mindre känt att Lessing var en stark kritiker av den politiska korrektheten, som idag grasserar i Europa. ”Jag tror att det förmodligen är det mest häpnadsväckande fenomenet i vår tid. Från den ena änden av världen till den andra kan man höra folk mumla ”Det är politiskt korrekt” eller ”Det är inte politiskt korrekt”. Vem har beordrat dem att göra detta? Och varför? Varför faller alla på sina ryggar och sträcker sina små tassar i luften? Varför gör vi det? Varför inte säga till dessa mobbarna, ”Gå tillbaka  och plåga dina vänner med detta nonsens och lämna oss i fred”? Hela världen har nu dessa klichéer i munnen.”

Kort & Gott

Lämna en kommentar

På vilket sätt har de två USA-ledda krigen i Irak och Afghanistan gjort tillvaron bättre för dess medborgare?

——-

Den mest meningsfulla delen av mitt liv är att jag fortfarande kan ta till mig kunskap och visdom, som medför att jag kan leva mitt liv som vetgirig och nyfiken på tillvarons alla komplexiteter.

——-

Grupper och kollektiv skapar inte, eller upptäcker saker, de utgör inget tillskott för mänsklighetens goda, kort sagt massorna utvecklar inte. Endast individer kan göra detta.

——-

Kan man göra en rationell teori av ett mysterium? De moderna frikyrkoteologerna har svårt att acceptera mysteriet som ett faktum. Man anstränger sig verkningslöst för att göra mysteriet avmystifierat.

——-

I Sverige ser vi idag en växande forskningskultur som har ideologi och inte kunskap som mål och mening. Där resultat som inte stämmer med den ideologiska verklighetsbilden snabbt makuleras eller dras bort.

——-

Vi lever i en tid med tillgång till nästan oändlig information och möjlighet till lärande. Det viktigaste här är att vi måste inspirera människor till att ha en känsla av förundran och nyfikenhet. Om vi gör det så har de vad som egentligen är världens största kunskapsmaskin vid sina fingertoppar. Om vi misslyckas så har de världens största distraktionsenhet. (Michael Wesch) (Ack så sant!)

——-

Det finns gott om belägg för att folk litar mer på varandra om de har mycket gemensamt, inte bara religion och språk utan också inkomst. Ju mer jämlikt ett samhälle är, desto större är förtroendet. Om vi inte litar på varandra kommer våra städer att se förfärliga ut och vara mycket obehagliga att leva i. (Tony Judt)

——-

Inte heller sina tankar kan man helt återge i ord. Den skrivna texten innebär alltid en mycket blek och ofullständig efterbildning av den verkliga tanken. Det vi djupast bär inom oss är och förblir omöjligt att förmedla. (Nietzsche)

——-

När alla blivit programledare kan ingen hjälpa oss när vi blir gamla.

——-

Nya villor i flermiljonklassen byggs idag med lån som i de allra flesta fall är amorteringsfria. Detta innebär att både låntagaren och långivaren förutsätter att villans värde ska ha ett beständigt eller ökande värde under evärdelig tid. Ett något äventyrligt antagande är det att bortse från att de byggmetoder som idag används knappast kommer att öka livslängden på villorna, snarare tvärtom. Renoveringsbehoven kommer allt tidigare och kommer i allmänhet att betalas genom ytterligare amorteringsfria lån.

——-

De där politikerna (i Göteborg) borde kastas från brokrönet, kölhalas, vad som helst – bara de väcks till insikt. (Mark Isitt i G-P) 

Stickor & Strån

2 kommentarer

Det kontantfria samhället är bra för att öka bankernas vinster. Korthanteringen är en guldgruva för bankerna.

——-

Språket är det mest kraftfulla verktyget vi har, och det mest mångfacetterade.

——-

Kapitalismens natur kännetecknas av rastlöshet.

——-

Vi lever i ett hav av trivial, falsk eller tom information.

——-

Att skriva dagbok ger bättre tillgång till dig själv. Det viktigaste skälet till att föra dagbok är att det gör dig mer medveten om dina egna framsteg och blir därmed en källa till glädje i din vardag.

——-

Alla prognoser, vetenskapliga som ekonomiska, är beroende av simuleringar.

——

Böcker och romaner bär civilisationen på sin ryggar och boken är ett av de bästa sätten att få en större förståelse av tillvarons komplexitet. Läsandet gör oss också mer mänskliga. (James Salter)

——-

För att den religiösa tron ska kunna upprätthållas, krävs en förnekelse av vetenskapligt gjorda observationer.

——

Den som kan få dig att tro på absurditeter, kan också få dig att begå grymheter.

——

Jag studerade varje sida av denna bok och jag hittade inte tillräckligt med kärlek för att fylla ett saltkar. Bibelns Gud är inte kärlekens Gud utan hämndens Gud, från Alfa till Omega. (Rut Hurmence Green)

——

Man får inte analysera religionen alltför noga, risken är då stor att den leder till otrohet. (Abraham Lincoln)

——

Tron kan inte förstås med förnuftet, säger teologerna. Detta måste väl betyda att tron inte kan förstås, endast tros? Och att tron blir en sanningsbarriär?

——

Den kanske största utmaningen som kyrkan och kristna har i vår tid är att få människor att förstå om det överhuvud taget finns en Gud.

——

Det syfte religioner fyller som maktinstrument är att de verkar avhållande på människor från att ägna sig åt att utveckla sitt egna fria tänkande, och utifrån detta utveckla sig själva och sin intellektuella förmåga till självbetraktelse.

——-

Att inte ta en debatt med motiveringen att den inte är politiskt korrekt, är i själva verket ett sätt att eliminera en diskussion och bekräftar att vi skapat ett ännu större problem. Att hänvisa till politisk korrekthet är en form av censur. Svaret för att lösa problem är inte att sluta tala om dem. Det är precis tvärtom.

——

En invandring som överstiger den nivå där samhällets resurser för integration överskrids, resulterar i att invandraren klamrar sig fast vid det gamla samhällets normer. Detta bäddar för ett utanförskap som snabbt permanentas.