Våryra

Lämna en kommentar

Tycker man att ens liv är enahanda kan man göra det mer omväxlande genom att variera frukostäggen. Ena dagen löskokt, andra dagen hårdkokt osv.

——

Trafikradion varnar för får på vägen. Vällovligt, de finns ju överallt.

——

Fröjden Eder med bävan. (Psaltaren)

——

Fundamentalism är en form av psykisk sjukdom som stoppar den naturliga processen för rationellt tänkande.

——

USA anklagar Ryssland för provokationer i Ukraina. Men USA då?

——

En kommunal chefstjänsteman har i Sydsvenskan i sin frustration över skenande omsorgskostnader uttryckt bekymmer över ”att dagens 80-plussare inte dör bort i prognosisterad takt”. Kanske dags för en kommunal ättestupa.

——

Av Sveriges befolkning är idag 25 procent över 65 år. Därför kan det synas märkligt att landets största politiska parti, Socialdemokraterna, på sina riksdagslistor endast har 4 procent av denna befolkningsgrupp representerade. Carin Jämtin kommenterade detta med att de äldre ändå vet var S står för när det gäller de äldre.

——

Mest av allt fruktar överheten tänkande undersåtar. Därför gör de allt för att undersåtarna ska utsättas för oavbrutna distraktioner.

——

Är Gud en förlåtande eller en straffande Gud? Enligt Bibeln beskriver Gud sig själv som en som ”förlåter synd och skuld och brist” men inte ”lämnar den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn i tredje och fjärde led”.

——

Vem kan tro att någon är så ond att man medvetet vill förgöra oskyldiga människor? När du börjar söka svaret på den frågan, är du ett steg närmare uppvaknandet.

——

Jag undrar ibland om lyckan är svårare att fånga idag när så mycket av världen kan upptäckas utan att man behöver röra på sig?

——

Inom dagens medier är de snabba scoopen viktigare än källkritiken. Det är främst därför man alltid bör misstro medierna.

Annonser

K G Hammars syrliga påskkarameller

Lämna en kommentar

Under årens lopp har jag samlat ett antal klipp från intervjuer med förre ärkebiskopen K G Hammar och som funnits i olika medier.

1. Gud är ingen person utan en metafor.

2. Bibeln måste förstås symboliskt, av nödvändighet.

3. En bokstavstroende ärkebiskop vore ett tjänstefel.

4. Treenigheten är en paradox, dvs obegriplig.

5. Om livet efter döden: Därom vet vi intet.

6. Om Gud kan vi omöjligt veta så mycket.

7. Bibeln består av traderade historier som senare nedtecknats av människor.

8. Vad är då Gud? Gud är kärleken.

K G Hammars uppfattningar har allmänt betecknats som kontroversiella. Jag kan inte riktigt hålla med om detta utan tycker att hans ståndpunkter verkar väl genomtänkta.

GLAD PÅSK!

Martin Luther och antisemitismen.

1 kommentar

År 1543 utgav Martin Luther skriften ”Om judarna och deras lögner”. Där nedtecknade han följande anvisningar om hur man ska behandla ”det fördärvade judefolket”:

”Att man må tända eld på deras synagogor och skolor, och det som ej vill brinna upp må man hölja över med jord, så ingen människa må se en sten eller en flisa därav i evig tid. Och sådant skall man göra vår Herre och kristenheten till ära, på det att Gud må se att vi äro kristna och ej godvilligt tåla sådant beljugande, förbannande och hädande av hans son… Att man också på samma sätt må bryta sönder och förstöra deras hus. Ty de bedriva detsamma där inne som de bedriva i skolorna. Därför bör man hålla dem under ett tak eller i ett stall som zigenare… Att man må ta ifrån dem deras bönböcker och Talmud, vari sådant avguderi, lögn, förbannelse och hädelse läres. Att man må vid livets förlust förbjuda deras rabbiner att lära… Att man må förbjuda dem att här offentligen lova Gud, att tacka, bedja och läsa vid livets förlust. Dessutom bör man konfiskera all deras egendom, då de genom sitt procenteri ha stulit och rövat från oss allt vad de äga”.

Detta och flera andra skriftställen ur Luthers författarskap undviks i största mån av lutheranska teologer, vilket kan ses som förståeligt, men icke förty finns de här i sin prydno. Kristna teologer anför ofta att Bibeln förvisso inte kan läsas rakt upp och ner, utan bör tolkas för att vi ej ska fara vilse. Detta lutherska aktstycke kanske också kräver en teologisk tolkning. I så fall, var god att tolka denna lutherska bannbulla den som kan!

Noterbart

Lämna en kommentar

Än en gång visar det sig att skolan i Finland levererar toppresultat och är bland de absolut bästa i Europa, både när det gäller ämneskunskaper och kreativ problemlösning. Är det inte nu dags att sluta med att fnysa åt den finska skolan och i stället ödmjuka sig något? Att vi har fortsatt stora problem i den svenska skolan är knappast något främmande. Det genomförs reform efter reform utan att det tillsynes uppnås något mätbart positivt resultat. Reformerna består i huvudsak av att det tillförs mer pengar. Verkliga reformer stavas inte mer pengar, reformer stavas att rasera alla skyttevärn och i bästa fall sparka alla som står i vägen för det nya. Om pengar löste alla problem, så skulle vi i Sverige med ett av världens högsta skattetryck inte ha några som helst problem med något. Dessutom, om vi ska ha en jämlik skola, måste den svenska skolan åter förstatligas.

——

Genom självbildningens insikter kommer ingen genom utbildningens nålsöga till förståelse. Inom utbildningen är fortfarande att tänka rätt större än att tänka fritt.

——

Vetenskapen är ständigt föränderlig, nya rön och upptäkter reviderar tidigare ståndpunkter. Med religioner förhåller det sig annorlunda, de låter sig aldrig påverkas av ens påvisbara fel. Allt är där skrivet och ristat i sten och oföränderligt.

——

Idag sker i huvudsak all ekonomisk tillväxt genom belånade medel. Tillväxtsektorn är inte längre producerade varor utan sker inom finanssektorn.

——

Idag är moralen den att de som verkligen arbetar behöver arbeta långa timmar för att stödja de privilegierade så att de har möjligheter att arbeta mycket lite. (Bertrand Russel)