Det finns företeelser som vi ännu inte fullt ut kan förklara, t ex universums uppkomst och vårt mänskliga medvetande. Måste vi ge det vi ännu inte till fullo vet, en övernaturlig förklaring? Räcker det inte med att framhålla det faktum att vi ännu ej kan förklara allt, och att vi ännu inte vet allt eftersom vi fortfarande saknar viktiga data? Från erfarenheten vet vi att övernaturliga förklaringar är de minst troliga. 

——–

Den som är inkompetent är också oförmögen att förstå sin egen inkompetens. Detta får till följd att inkompetenta överskattar sin kompetens i högre grad än kompetenta. Detta kallas enligt Wikipedia för ”Dunning-Kruger-effekten” och borde ge anledning till en eller annan eftertanke.

——–

Jag har en stor sympati för människor som söker efter svar och förklaringar. Frågorna är många gånger viktigare än svaren. Tragiskt med dem som aldrig vågar ställa frågorna.

——–

Kontrasten mellan de materiella framgångarna och socialt misslyckande i många av de rika länderna, är en viktig vägvisare. Det tyder på att om vi ska uppnå ytterligare förbättringar av den verkliga livskvalitén, måste vi flytta uppmärksamheten från materiell standard och ekonomisk tillväxt, till att förbättra det psykologiska och sociala välbefinnandet för hela samhället.

———

Ingen religion överlever kritiskt tänkande och granskning. All religion bygger på blind tro. Kommer förnuftet med aldrig så lite går det åt helvete, menade Kierkegaard. Därför kommer nog globaliseringen och internet att bli alla religioners prövosten. Problemet och faran är att de som vägrar att ompröva sin tro och biter sig fast i religionen, kommer att utvecklas till fanatiska fundamentalister.

——–

Om Gud är en uppsättning fysiska lagar som styr universum, så är det klart att det finns en sådan Gud. Men denna Gud är känslomässigt oberörbar. Det är ganska meningslöst att be en bön till tyngdlagen. (Carl Sagan)

———

Vetenskapen är en självrättande process. För att godkännas måste nya rön och idéer överleva de mest rigorösa krav på bevis och granskning.

Vetenskapen har alltid varit en överlägsen metod för att belysa sanningen om hur naturen fungerar.

———-

Om en kristen säger att Bibeln är ett bevis för Guds existens, så är han ute på svag is. Bibeln är ju bevisligen skriven av en mängd olika människor (män) och senare redigerad ett antal gånger. Det finns inga bevis för att Bibelns texter skulle ha ett gudomligt ursprung. Vad nu gudomligt är för något. Bibeln får ses som ett försök att förklara världen med utgång från det vetande som fanns vid den tiden. Senare har Bibeln utvecklats till att bli ett medel för den härskande klassen för att förtrycka de underlydande. Gud är i grunden en idé, ett ideal, som människan skapat.

Det mesta av kristendomen är plagiat från religiösa myter som föregick kristendomen. Krasst sett är kristendomen en form av utpressning – bliv som oss annars kommer du att få brinna i ett evigt Helvete.

Annonser