….alla dessa enkla själar släpps nu lösa på en gång i veckan på den sjunde dagen efter Guds bud. På denna dag irrar de planlöst omkring i skapelsen liksom hade de förlorat någonting men inte visste var de skulle söka det.

(Willy Kyrklund, Solange)

——

Narkolepsin fortsätter att drabba unga människor ännu så här långt efter den utförda vaccinationen. 350 barn i Sverige är nu drabbade av den till synes helt obotbara sjukdomen. Hur många fler kommer att drabbas och vem är ansvarig för detta stora misslyckande?

——

De finansiella resurserna som kunde ha lagts till arbetet med att bygga framtiden, har redan tagits i anspråk av det förflutna. Den ekonomiska säden, som behövdes för att plantera nästa års skörd, har redan ätits upp. Detta är dagens finansiella situation i ett nötskal.

——

Den stora ökningen av statsskulden som vi sett under de senaste 20-30 åren i västvärlden, visar på ett kontraktsbrott mellan den nuvarande generationen och kommande generationer. Dessa skulder kommer att utgöra en stor belastning för framtiden. Redan nu påverkar skuldbördan den avmattning i ekonomin som nu sker och lägger band på den ekonomiska dynamiken. De västerländska välfärdsstaterna  får det allt svårare att finansiera det strukturella budgetunderskotten. Underskotten tenderar att bli så stora att en växande ekonomi inte förslår för att bemästra situationen. Det kommer att uppstå stora problem för välfärdsländerna att upprätthålla sin välfärd på nuvarande nivå. (Niall Ferguson)

——-

Kapitalismen är en stark motor som kan generera stora rikedomar, men lämnad för sig själv kommer den att producera en ojämlikhet så extrem att den till slut kommer att bli självförstörande. En stark socialdemokrati kan vara det skyddsnät som tämjer kapitalismens vildaste ytterligheter. (Tony Judt)

——

Janne Josefssons största misslyckande: Av 39 mut-tips inom den lokala förvaltningen i Göteborg nådde inget så långt som till åklagare. Utredningarna lades ner efter brist på bevis. Tystnaden var kompakt. Vilket inte alls betyder att mutkulturen i Göteborg är en skröna.

——

De nya lånen som EU beviljade Grekland för några dagar sedan, kommer inte det grekiska folket till del utan går oavkortat till bankerna som likvid för den grekiska statens förfallna lån. För den grekiska befolkningen innebär inte dessa lån någon lindring, om nu någon hade trott det.

——

I ”Social Politik” 3/ 2012, intervjuas Marta Szchbehely, professor i socialt arbete. Hon säger att åldringsvård måste få kosta. ”Inte pratar vi om barnomsorgen som en kostnad, den är självklar för oss. Jag menar att vi måste tala om äldreomsorgen på samma sätt. Vi ser barnomsorgen som en förutsättning för att föräldrar ska kunna arbeta. Äldreomsorgen är en förutsättning för att vuxna barn ska kunna arbeta fullt ut.” Men inte ens Marta Szchbehely kommer på att säga att äldreomsorgen ska kosta för att äldre ska ha det bra, punkt. Människovärdet ligger fortfarande i den ekonomiska nyttan. (Carl Erland Andersson i G-P)

——

”Det är min klass, den rika klassen, som för krig och det är vi som håller på att vinna.” (Warren Buffet, amerikansk miljardär)

”Du arbetar och kommer att förbli fattig. Du varken flyter eller sjunker, du trampar bara vatten.” (Kristian Lundberg, författare)

Annonser