Huset

Här finns bonnastället

jag lämnar det inte förrän man bär ut mig

egentligen har jag det med mig överallt

det fanns innan det byggdes

det står kvar sedan det rasat ihop

här finns allt vi behöver

härifrån och hit var det lång väg

det flyger inte bort som gulsparven

men har en koltrast i järneken vid trappan

i blåsten om natten stönar bjälkarna i taket

som en gammal småbrukare

han bodde här och stretade med hundrakilosäckar

packade med säd på ryggen uppför vindstrappan

Huset har sin historia där det står

vid regnbågens fot

den förste registrerade ägaren är från 1873

Mot aprilljuset surrar bina

i krusbärsbuskarna som ett kafferep

när jag vaknar skingras spökena

som plågar en gammal människa

och dagsljusets demoner börjar härja på nytt

(Carl Magnus von Seth)

——

Aldrig tidigare har Sverige haft så många högutbildade arbetslösa. Är då mer utbildning någon lösning på arbetslösheten? Nej, givetvis inte. Det som överheten tycks vägra att inse är att problemet främst består i bristen på sökbara arbetsplatser. Att ha fler i utbildning är bara en metod för att dölja den öppna arbetslösheten. När det gäller att underlätta för skapandet av nya arbetsplatser verkar idag handfallenheten total.

——

Sveriges viktigaste internationella insats under kommande år blir olika väpnade fredsinsatser, säger Carl Bildt.

——

Det finns vissa saker som man måste vara intellektuell för att kunna tro på dem, eftersom ingen vanlig människa kunde vara så dum. (George Orwell)

—–

Det är förvånande att uppfattningen om ett individuellt liv efter detta fortfarande existerar i intellektuellt respektabla versioner av kristendomen. Den tillfredsställer uppenbarligen en brist – en oförmåga att tänka sig en värld där tänkaren är frånvarande – och gör det på ett så genomskinligt sätt att religionen helt enkelt borde godta denna oförmåga som en del av människans villkor och låta det vara med det. Fortlevandet av själen i en oigenkännlig form, okänd för sig själv, utan minne och utan identitet är en helt annan fråga. (J M Coetzee)

 

 

Annonser