Socialism för de rika: förlusterna ta av skattebetalarna och vinsterna tillfaller kapitalägarna – bankirerna.

——

En tillväxtekonomi kräver att konsumismen blir en livsstil. Har konsumismen gjort människan lyckligare? Eller som Ulf Lundell sjunger:”Är vi lyckliga nu?”

Härom kvällen tillfrågades Nordeas chefsekonom Annika Winst i tv om hon kunde förklara hur pengar skapas i dagens samhälle. Hon kunde inte ge något svar. Antingen visste hon inte eller så ville hon inte säga det. Vilketdera så är det verkligen illa.

—–

Eftersom alla människor och datorer på vår planet mer och mer blir anknutna till varandra, kan man tänka sig att alla människor och datorer på planeten kommer att utgöra en sorts global hjärna. Eller en form av global intelligens. Bra eller skrämmande?

——

För att må bättre måste du lära dig att säga nej och åter nej!

——

Idag upplever vi allt oftare att ungdomar ägnar betydligt mer uppmärksamhet åt sina allt mer sofistikerade mobiler än åt sina kamrater. Detta har skett utan någon egentligen märkt det. Ett paradigmskifte har skett tyst och omärkligt. Vad blir de långsiktiga konsekvenserna av detta?

——

Normalt sett har samhällen en elit som försöker hålla sig kvar vid makten. Det gör den inte bara genom att kontrollera produktionsmedlen, som i den marxistiska teorin, utan också genom att kontrollera vår kognitiva karta, vårt sätt att tänka. Därför hatar idag eliten internet där nya idéer och kunskap sprids snabbt utan att de gamla medierna kan filtrera informationen genom sina ideologiska filter.

——

Vetenskapens främsta uppgift är att komma åt okunnigheten. Forskarna ska inte koncentrera krafterna på det de vet, utan snarare på vad de inte vet. Verklig vetenskap är en ständigt pågående revidering och börjar alltid i okunnighet.

——

Henning Mankell skriver i G-P om demokratins kris i ett samhälle där rättssystemet sviktar.”Alla som är det minsta insatta i hur det svenska samhället är uppbyggt vet att om inte rättssystemet fungerar så fungerar inte heller demokratin. Börjar medborgarna att tvivla på rättssäkerheten och polisens förmåga att beivra brott, liksom domstolarnas förmåga att fälla dem som begår brott, är det ett hot mot demokratins kanske viktigaste fundament: den blinda gudinnan som balanserar rättens vågskålar. (….) Lyssnar man på hur folk talar med varandra om polisarbete och domstolars hantering av olika brott, märker man snart en dov oro och en ökande ilska. Man litar inte. Man tror inte polisen bryr sig. Eller domstolarna. Men det är grundläggande för rättsstaten att man verkligen hittar årorna och den som stulit dem och kan ge årorna tillbaka till mannen som skulle ut med ekan för att fiska. Om vi hamnar i ett läge – och vi är tyvärr på väg – där det svenska folkets tilltro till rättsstatens stabilitet kryper ner mot nollstrecket, har vi satt ett pris på demokratin. Då kommer alltfler människor att börja fundera i skarpa termer på att bilda medborgargarden eller att beväpna sig. Jag ser att allt fler människor sätter upp gallergrindar för sina dörrar. Larm sitter snart i varje hus. Det är faktiskt så: vi kan inte sätta ett pris på demokratin. Demokratin kan helt enkelt inte betraktas på annat sätt än som något oskattbart! Demokratins yttersta värn måste alltid vara ett fungerande rättssamhälle. Ingenting annat.”

 

Annonser