November med skiftningar av ädelt pälsverk

Just det att himlen är så grå

får marken själv att börja lysa:

ängarna med sitt skygga gröna,

den paltbrödsmörka åkerjorden.

Det finns en ladas röda vägg.

Och det finns marker under vatten

som blanka risfält i ett Asien –

där stannar måsarna och minns.

Disiga tomrum mitt i skogen

som klingar sakta mot varann.

Inspiration som lever skymd

och flyr i skogen som Nils Dacke.

(Tomas Tranströmer)

——

När vårt liv lever på overklighet svälter det. Oavsett vad vi gör kan vi inte känna oss helt fria så länge andra är förslavade och vi kan inte vara riktigt tillfreds medan andra lider.

——

Fakta är hur vi organiserar och tolka vår omgivning. Ingen lär sig något nytt och sedan håller det oberoende av vad vi redan vet. Vi införliva det nya i den lilla byggnad av personlig kunskap som vi redan har skapat tidigare i livet.(Samuel Arbesman)

——

Varför flyr amerikanska forskare från det republikanska partiet? Det självklara svaret är att det republikanska partiet föraktar vetenskapen.

——-

Filosofi är att lära sig att leva, inte för att lära sig att dö. Varför ska vi lära oss att dö? Ingenting är säkrare än det att vi alla ska dö. Ännu har bevisligen ingen människa överlevt döden. Att lära sig att leva det liv man har fram till dess det oundvikliga sker, måste vara det primära.

——-

Det finns medlemmar i MP:s riksdagsgrupp som på fullt allvar tror att det finns några elaka jäklar (CIA?) som från flygplan släpper ut gifter som påverkar människors förmåga att tänka normala tankar. Märkligt nog tycks det så att det är enbart MP:s riksdagsgrupp som drabbats av detta otrevliga gift.

——-

Nu verkar politikerna plötsligt kommit till insikt om att den illegala införseln av alkohol svällt till astronomiska volymer. Detta har ju tull och polis sedan länge påtalat, men politikerna har inte riktigt velat ta det till sig. Tvärtom har hälsovårdsminister Maria Larsson upprepade gånger i media uttalat sin belåtenhet över att försäljningen av alkohol minskat. Vilket i dagens sken måste ses som helt lögnaktigt. Att den legala alkoholförsäljningen marginellt minskat något, vägs mer än väl upp av den illegala införselns ökning. Det paradoxala är att den nuvarande lagstiftningen gör det svårt för tull och polis att beivra den illegala införseln.

——-

Enligt Schweiziska Weltwoche har Tyskland till dags dato investerat mer än motsvarande 2.000 miljarder kronor i anläggningar för sol-och vindkraft. Trots denna massiva satsning täcker detta endast två procent av Tysklands behov av elkraft.

Annonser