Hur illa är det när kommuner vädjar om hjälp?

Lämna en kommentar

Ett synnerligen läs-och tänkvärt inlägg av prästen Helena Edlund.

DET GODA SAMHÄLLET

helena

Helena Edlund

Vad är det som händer?

Allt tycks handla om migrationsströmmarna och vart jag än vänder mig, vem jag än talar med, så möter jag samma frågor, samma frustration gränsande till uppgivenhet.

Många tycks dela min erfarenhet av att samhället förändrat sig så mycket och så snabbt att vi inte längre känner igen oss, samtidigt som det just nu existerar en påfallande dissonans mellan bilden av verkligheten och vår egen upplevelse av samma verklighet.

View original post 992 fler ord

Annonser

Leonardo kommenterar

Lämna en kommentar

Om september skriver Vilhelm Ekelund: September är månadernas månad. Det Epikurisk-Horatianska sinnestillståndet – en mild mognande soldag

*

Nyss gick professorn och neurologen Oliver Sacks ur tiden. Om musik skrev han: Att lyssna på Bizet gör mig till en bättre filosof, men att lyssna på Mozart gör mig till en bättre neurolog.

*

För inte så länge sedan ansågs litteratur, konst och musik öppna valv bakom valv oändligt inom människan, och den som förkovrade sig ansågs bli en bättre samhällsmedborgare. Är bildning helt enkelt överflödig idag?

*

Kanske är det så att vi idag lever i en tid då en hop av psykopater stjäl våra liv och samtidigt talar om för oss vad vi ska tänka tycka och känna?

*

Något av det viktigaste som eleverna borde lära sig i skolan är att ifrågasätta och utmana överheten.

*

Demokratin står och faller med yttrandefriheten. Ett tystat folk är ett folk som kapitulerat.

*

Dagens människa hatar tristessen, därför måste de ständigt söka distraktionen. Man gör allt för att fly tristessen – tomheten. Detta resulterar i att man aldrig får uppleva tristessens kreativitet, där det oväntade och spännande får blomma ut.

*

Gud finns i luckorna heter det. Dock kan man konstatera att luckorna blir allt färre, och de som finns kvar blir allt mindre för var dag som går.

Tankeskott i julikvällen

Lämna en kommentar

Förnuft och dårskap marscherar i takt, och ingen av dem har monopol på språket.

*

Den brittiska socialismen genomgår nu terminalvård.

*

Man kan säga att USA trots sina politiska val, styrs av en permanent regering som backas upp av bankirer, mediemoguler och  kapitalägare,vilka styr i bakgrunden oavsett vilka som för tillfället till synes har den politiska makten.

*

Hillary Clinton är inte någon fredsängel, tvärtom är hon lika obehaglig som krigshetsaren McCain.

*

Kom ihåg att kriget mellan shia-och sunnimuslimerna pågått i 1400 år. Varför skulle den infekterade konflikten plötsligt upphöra när dessa grupper etablerar sig i Sverige?

*

Islam och yttrandefrihet är inte kompatibla. Att detta enkla ska vara så svårt att förstå. Lika lite är islam kompatibelt med demokrati i västerländsk mening.

*

IS är inte extrema, de lever bara efter den bokstavliga tolkningen av Koranen.

*

USA har förvandlats till plutokrati där kapitalstarka krafter köper de politiker de vill ha.

*

Vissa personer kämpar för demokrati och yttrandefrihet, dock med undantaget att det gäller bara för dem som tycker likadant som vi.

*

Den flathet som många svenskar visar mot överheten, har sin grund i självförakt.

*

Mycket av dagens så kallade kultur verkar ha som mål att pervertera befolkningen till den grad att man inte längre kan skilja på rätt och fel.

*

Den svenska kultureliten har plötsligt börjat ta religion på allvar.Men inte vilken religion som helst, utan specifikt islam.

*

Krig är den misslyckade politikens förlängda arm.

*

I större delen av Västvärlden hyser man en rädsla för att kritisera islam, i stället blir det ofta ett försvar för islam.

*

Vanligt folk söker underhållning. Extraordinära människor söker utbildning och lärande.

Sommarvandring med G C Lichtenberg

Lämna en kommentar

Man borde inte gå och lägga sig om man inte kan säga att man under dagen lärt något. Härmed förstår jag inte till exempel ett ord som man inte kunde förut. Dylikt är ingenting; vill någon syssla med sådant, var så god, möjligen kort innan han släcker lampan. Nej, vad jag förstår med att lära sig är att undanröja gränserna för vår vetenskapliga eller eljest nyttiga insikt, rättelse av en villfarelse vi länge levt under, visshet i mången sak som vi länge var ovissa om, tydliga begrepp om det som var otydligt för oss, kunskap om sanningar som når mycket långt osv. Vad som gör denna strävan nyttig är att man inte flyktigt kan vifta bort saken innan man blåser ut ljuset och att alla dagens sysselsättningar syftar till detta. Själva viljan är viktig vid liknande beslut, jag menar den beständiga strävan att leva upp till regeln.

*

Att göra det bästa möjliga av varje livsögonblick, gynnsamt eller ogynnsamt,ödets band må överraska oss hur den vill, det är kärnan i livets konst och ett förnuftigt väsens egentliga företräde.

*

Motto: Att vilja finna sanningen är en förtjänst, även om man går vilse.

Sommarläsning med Vilhelm Ekelund

Lämna en kommentar

Det är ingen konst att icke skriva lyrik. Men vilken sällsynthet är en människa som lyckas bevara den gnista till rätt tänkande och avsky för det sneda, som är en människas hela skatt och lycka här i världen!

*

Skulle man inte till sist lära ha nog med sanningen och kunna lägga septemberglans i rusket, förgylla levnadens torftighet trots allt och alla. Är tanken och kärleken något som kan tagas från dig? Då är ju allt tal om bildning och mod en humbug. Antingen är man en levande, dvs en tänkande, tankeälskande, eller är man en död, dvs tanketom, tankefientlig. Något tredje gives ej.

*

Varför man icke skulle kunna ha sammanhållning nog i sig själv för att ignorera det yttres vämjeligheter? Vad är det för mening i att tänka på andligt friskt och starkt och tala om sin tro därpå, om bagateller är nog för att komma ens mod på fall och förvandla en till en vanlig irritabilitets-och irascibilitetsplebej. Kanske  är saken den, att det verkligt livsdugliga, energiska,sällsynta tänkandet är just det enda slag av tänkande som sätter en människa i stånd att ignorera livsomgivelsernas plumpheter.

*

Att vilja ha det hela på en gång och färdigt är ett stort misstag. Man skall icke sätta sig och vänta på klarheten och tro att verket kommer som en blixt och visar dig vägarna gratis. Man får treva sig fram på god tro och vara nöjd med litet.

*

När man kommit långt bort från sig själv, när livet slungat in sina grövsta stenar i ens spindelvävar, då är förnöjsamhet av nöden. Vägen hem är lång och tung – man ville förtvivla.

*

Till att förstå mycket måste man ha förirrat sig djupt in i törnesnåren… De varnande exemplen hjälpa ej; man måste själv vara nära att bliva ett sådant, innan man ser klart.

Kortfattat

Lämna en kommentar

Det är meningslöst att skylla de sjunkande resultaten i skolan på skolpolitiken när orsaken i stället är den stora invandringen från länder med svaga utbildningssystem och studietraditioner. Att t ex killar från Somalia efter några år i den svenska grundskolan ska kunna prestera betyg som räcker för inträde till gymnasiet. Detta är naturligtvis helt omöjligt vilket även verkligheten visat.

*

Henry Kissinger: När man i väst demoniserar Putin så handlar det inte om politik. Det är snarare ett alibi för att man inte har någon sådan.

*

När de ledande förlorat förmågan att hålla samhället samman återstår endast nedgång och kaos.

*

Turkiets president Erdoğan uppmanar alla turkar att fokusera på det ottomanska målet att återerövra Jerusalem för islams räkning.

*

Böcker erbjuder det som tv och film ofta hoppar över, de interna och historiska sanningarna. (Mary Karr)

*

Prosa är alltför otillräckligt för mig eftersom inte varje rad är en juvel.(Mary Karr)

*

Att skriva om andliga saker för en sekulär publik är som att göra korttrick i radion. (Mary Karr)

*

Vi kan inte rusa längs livets väg, vår egen utveckling måste få ta tid.

Varför är himlen blå,

varför lyser stjärnorna?

Majplock

Lämna en kommentar

Att försöka lösa teodicéproblemet är ett evighetsarbete. Trots tvärvetenskapliga arbeten har ännu ingen lyckats. Inte heller finns det något bra svar på frågan om var Gud var i Auschwitz.

*

Det finns ett fiendskap  mellan dem för vilka symboler är just symboler, och dem som ser symboler som ”riktiga”.

*

Tiderna är nu goda i kyrkliga sammanhang för dem som vill  säga vad som helst och komma undan med det.

*

I en tid av drastisk förändring är det de läraktiga som ärver framtiden. Medan den lärde oftast befinner sig utrustade för att leva i en värld som inte längre existerar.

*

Tolerans mot olikttroende ingår inte i islams grunder. En rättroende muslim kan aldrig acceptera att hans tro kränks. Ska vi i vår toleransiver att respektera islams anspråk gå så långt att vi drar ett streck över hela vår upplysningstradition?

*

Varför misslyckades de ”arabiska våren”? Därför att förutsättningarna för demokrati i västerländsk mening inte finns. Religionsfrihet är främmande för länder med islam som religion, samma gäller yttrandefriheten som är en av demokratins grundpelare. Dessa fundamentala fakta verkar märkligt nog har gått västerlandets demokratiplanterare helt förbi.

Older Entries Newer Entries