Stort medieutrymme ägnas åt den bortgångne David Bowie i dag.

Den i går bortgångna akademiledamoten Gunnel Vallquist ägnas knappast ett ord åt i medierna. I lokaltidningen endast en undanskymd TT-notis medan samma tidning ger ett helt tidningsuppslag åt David Bowie. Kanske säger detta något om dagens svenska kulturinriktning.

*

Ryssland har globala ambitioner,säger ÖB under Folk & Försvar i Sälen. Vi ser med oro hur snabbt Ryssland slog till i Syrien och tidigare i Ukraina och Krim, fortsätter ÖB. Hm, om det är någon som har globala ambitioner så är det väl USA?

När det gäller Syrien så ”slog” Ryssland till efter en vädjan från landets rättmätige ledare Assad. USA och Nato deltar i Syrienkriget dock utan att vara inbjudna av Assad. Logiskt sett borde väl detta vara mera oroande än Rysslands stöd till Assad? När det gäller Ukraina och Krim så är det USA/Natos ambitioner att kringränna Ryssland, som tvingat Ryssland att agera.

Att det är USA/Nato som ligger bakom och uppammar det hat mot Putin och Ryssland som idag florerar i Sverige behöver knappast ifrågasättas. Sverige och Finland utgör de sista länkarna i kedjan för att omringa Ryssland och som är slutmålet.

För världens i särklass största vapenproducent USA, är det också givetvis ett självändamål att ständigt hålla globala konflikter vid liv. En dominerande vapenproducent är ju knappast betjänt av en konfliktfri värld.

*

Med tanke på ungdomars ständigt sjunkande läsförståelse kan det vara lämpligt att citera några aforismer.

Man bör prisa böckerna, som likt skepp går över tidens väldiga hav och gör oss delaktiga i fjärran tiders visdom, kunskaper och upptäckter. (Francis Bacon)

Det var genom boken som jag lärde mig att se ut över mig själv, ut över livets oändliga rikedom. Det var så jag lärde känna människorna och till sist mig själv. (Ralph Waldo Emerson)

 

Annonser