Man borde inte gå och lägga sig om man inte kan säga att man under dagen lärt något. Härmed förstår jag inte till exempel ett ord som man inte kunde förut. Dylikt är ingenting; vill någon syssla med sådant, var så god, möjligen kort innan han släcker lampan. Nej, vad jag förstår med att lära sig är att undanröja gränserna för vår vetenskapliga eller eljest nyttiga insikt, rättelse av en villfarelse vi länge levt under, visshet i mången sak som vi länge var ovissa om, tydliga begrepp om det som var otydligt för oss, kunskap om sanningar som når mycket långt osv. Vad som gör denna strävan nyttig är att man inte flyktigt kan vifta bort saken innan man blåser ut ljuset och att alla dagens sysselsättningar syftar till detta. Själva viljan är viktig vid liknande beslut, jag menar den beständiga strävan att leva upp till regeln.

*

Att göra det bästa möjliga av varje livsögonblick, gynnsamt eller ogynnsamt,ödets band må överraska oss hur den vill, det är kärnan i livets konst och ett förnuftigt väsens egentliga företräde.

*

Motto: Att vilja finna sanningen är en förtjänst, även om man går vilse.

Annonser