Det är meningslöst att skylla de sjunkande resultaten i skolan på skolpolitiken när orsaken i stället är den stora invandringen från länder med svaga utbildningssystem och studietraditioner. Att t ex killar från Somalia efter några år i den svenska grundskolan ska kunna prestera betyg som räcker för inträde till gymnasiet. Detta är naturligtvis helt omöjligt vilket även verkligheten visat.

*

Henry Kissinger: När man i väst demoniserar Putin så handlar det inte om politik. Det är snarare ett alibi för att man inte har någon sådan.

*

När de ledande förlorat förmågan att hålla samhället samman återstår endast nedgång och kaos.

*

Turkiets president Erdoğan uppmanar alla turkar att fokusera på det ottomanska målet att återerövra Jerusalem för islams räkning.

*

Böcker erbjuder det som tv och film ofta hoppar över, de interna och historiska sanningarna. (Mary Karr)

*

Prosa är alltför otillräckligt för mig eftersom inte varje rad är en juvel.(Mary Karr)

*

Att skriva om andliga saker för en sekulär publik är som att göra korttrick i radion. (Mary Karr)

*

Vi kan inte rusa längs livets väg, vår egen utveckling måste få ta tid.

Varför är himlen blå,

varför lyser stjärnorna?

Annonser