Att försöka lösa teodicéproblemet är ett evighetsarbete. Trots tvärvetenskapliga arbeten har ännu ingen lyckats. Inte heller finns det något bra svar på frågan om var Gud var i Auschwitz.

*

Det finns ett fiendskap  mellan dem för vilka symboler är just symboler, och dem som ser symboler som ”riktiga”.

*

Tiderna är nu goda i kyrkliga sammanhang för dem som vill  säga vad som helst och komma undan med det.

*

I en tid av drastisk förändring är det de läraktiga som ärver framtiden. Medan den lärde oftast befinner sig utrustade för att leva i en värld som inte längre existerar.

*

Tolerans mot olikttroende ingår inte i islams grunder. En rättroende muslim kan aldrig acceptera att hans tro kränks. Ska vi i vår toleransiver att respektera islams anspråk gå så långt att vi drar ett streck över hela vår upplysningstradition?

*

Varför misslyckades de ”arabiska våren”? Därför att förutsättningarna för demokrati i västerländsk mening inte finns. Religionsfrihet är främmande för länder med islam som religion, samma gäller yttrandefriheten som är en av demokratins grundpelare. Dessa fundamentala fakta verkar märkligt nog har gått västerlandets demokratiplanterare helt förbi.

Annonser