I en tid av drastisk förändring är det de läraktiga som ärver framtiden. Medan den lärde oftast befinner sig utrustad för att leva i en värld som inte längre existerar.

*

Det finns de som trosvisst säger att de har funnit Gud. Jag tror att detta är osannolikt eftersom jag ofta har svårt nog att finna mina nycklar trots att det finns empiriska bevis för att de verkligen finns.

*

Enligt Schopenhauer genomgår alla sanningar tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som självklara.

*

Makten utgörs alltid av ett litet skikt på toppen, som har sin egen agenda som inte tar alls hänsyn till befolkningen. När tillräckligt många inser detta kommer mycket positivt att hända.

*

En normal roman har en handling som lätt kan uttryckas i sammandrag på en eller två sidor. Författarens uppgift är att sträcka ut sammanfattningen till ytterligare 298 sidor.

*

USA fortsätter att utlösa en ändlös mängd konflikter världen över i sina försök att upprätthålla sin världsdominans. Risken är stor att konflikterna kan eskalera med oöverskådliga konsekvenser.

*

Frihet kommer snart att upplevas som tomhet eller meningslöshet, men underkastelse som kokain. Underkastelse är tillhörighet.

*

Den judiska traditionen har inte enbart en religiös dimension. Den omfattar även en tradition som innebär att man ska läsa, studera och utbilda sig. Det är alltså inte någon genetisk faktor som ligger bakom att judar ofta är framgångsrika.

*

1,1 procent av Bibelns texter har uttalats av kvinnor!

*

Molnen som flyter in i mitt liv,

bär inte längre regn eller förebud om storm,

men de lägger färg till min solnedgångshimmel.

(Tagore)

Annonser